BhG 18.26

mukta-saṅgo nahaṃ-vādī dhṛty-utsāha-samanvitaḥ
siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ kartā sāttvika ucyate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


mukta-saṅgaḥ (ten, którego lgnięcie odeszło) anahaṃ-vādī (nie mówiący ‘ja’) dhṛty-utsāha-samanvitaḥ (wyposażony w stanowczość i energię) siddhy-asiddhyoḥ (w sukcesie i porażce) nirvikāraḥ (nie zmieniający się) kartā (sprawca) sāttvikaḥ (sattwicznym) ucyate (jest nazywany).
 

tłumaczenie polskie


Wolny od lgnięcia, który nie mówi ‘ja’, posiada stanowczość i energię
oraz pozostaje jednakim w sukcesie i w porażce, zwany jest sprawcą sattwicznym.
 

analiza gramatyczna

mukta-saṅgaḥ mukta-saṅga 1i.1 m. ; BV : yena saṅgo mukto ‘sti saḥten, kogo lgnięcie odeszło (od: muc – wyzwalać, uwalniać, PP mukta – wyzwolony, odeszły; sam-gam – schodzić się lub sañj – lgnąć, sklejać, kurczowo trzymać, przywiązywać się, wchodzić w kontakt, saṅga – lgnięcie, zejście się, związek, towarzystwo, nadzieje, pragnienia, przywiązania);
anahaṃ-vādī an-ahaṃ-vādin 1i.1 m. ; TP : an-aham iti vādīti  – deklarujący „nie ja” (od: aham – ja; vad – mówić, vāda – mowa, dysputa, doktryna; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne; vādin – mówiący, tłumaczący, oznajmiający, dyskutujący, wyjaśniający);
dhṛty-utsāha-samanvitaḥ dhṛty-utsāha-samanvita 1i.1 m. ; DV / TP : dhṛtyotsāhena ca samanvita itiposiadający stanowczość i moc (od: dhṛ – dzierżyć dhṛti – stanowczość, wola; ut-sāha – moc, siła energia; anu-i – podążać, PP anv-ita – połączony, wyposażony: w co? – wymaga instrumentalisu);
siddhy-asiddhyoḥ siddhy-asiddhi 7i.2 f. ; DV : siddhyāṃ ca asiddhyāṃ ca itiw sukcesie i porażce (od: sidh – odnieść sukces, stać się doskonałym, siddhi – sukces, doskonałość);
nirvikāraḥ nir-vikāra 1i.1 m. ; BV : yasya vikāro nāsti saḥwolny od zmiany (od: niḥ – wolny od, bez; vi-kṛ przemieniać, vikāra – zmiana, przemiana);
kartā kartṛ 1i.1 m. sprawca (od: kṛ – robić);
sāttvikaḥ sāttvika 1i.1 m. związany z sattwą (od: as – być, PPr sant – będący, istnienie, abst. sattva – jestestwo, esencja, mądrość, duch, jedna z trzech gun);
ucyate vac (mówić) Praes. pass. 1c.1 jest powiedziane, nazywane;

 

warianty tekstu

nirvikāraḥ → nirākāraṃ (bezkształtne);
 
 Śāṃkara


idānīṃ kartṛ-bheda ucyate—
mukta-saṅgaḥ muktaḥ parityaktaḥ saṅgo yena sa mukta-saṅgaḥ | anahaṃvādī nāhaṃ-vadana-śīlaḥ | dhṛty-utsāha-samanvito dhṛtir dhāraṇam utsāha udyamas tābhyāṃ samanvitaḥ saṃyukto dhṛty-utsāha-samanvitaḥ | siddhy-asiddhyoḥ kriyamāṇasya karmaṇaḥ phala-siddhāv asiddhau ca siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ, kevalaṃ śāstra-pramāṇena prayukto na phala-rāgādinā yaḥ sa nirvikāra ucyate | evaṃ-bhūtaḥ kartā yaḥ sa sāttvika ucyate
 

Rāmānuja


muktasaṅgaḥ phalasaṅgarahitaḥ anahaṃvādī kartṛtvābhimānarahitaḥ, dhṛtyutsāhasamanvitaḥ ārabdhe karmaṇi yāvatkarmasamāptyavarjanīyaduḥkhadhāraṇaṃ dhṛtiḥ; utsāhaḥ udyuktacetastvam; tābhyāṃ samanvitaḥ, siddhyasiddhyor nirvikāraḥ yuddhādau karmaṇi tadupakaraṇabhūtadravyārjanādiṣu ca siddhyasiddhyor avikṛtacittaḥ kartā sāttvika ucyate
 

Śrīdhara


kartāraṃ trividham āha mukta-saṅga iti tribhiḥ | mukta-saṅgas tyaktābhiniveśaḥ | anahaṃvādī garvokti-rahitaḥ | dhṛtir dhairyam | utsāha udyamaḥ | tābhyāṃ samanvitaḥ saṃyuktaḥ | ārabdhasya karmaṇaḥ siddhāv asiddhau ca nirvikāro harṣa-viṣāda-śūnyaḥ | evambhūtaḥ kartā sāttvika ucyate
 

Viśvanātha


trividhaṃ karmoktam | trividhaṃ kartāram āha mukta-saṅga iti
 

Baladeva


atha kartṛ-traividhyam āha mukteti tribhiḥ | mukta-saṅgaḥ kartṛtvābhiniveśa-phalecchā-śūnyaḥ | anahaṃvādī garvokti- śūnyaḥ | dhṛtir ārabdha-karma-pūrti-paryantāvarjanīya-duḥkha-sahiṣṇutā | utsāhas tad-anuṣṭhānodyata-cittatā tābhyāṃ samanvitaḥ | ānuṣaṅgika-phalasya siddhāv asiddhau ca nirvikāro sukhena duḥkhena ca rahitaḥ | īdṛśaḥ kartā sāttvikaḥ
 
 Michalski


Sprawca, wolny od skłonności, nie mówiący wcale o sobie, obdarzony stałością i siłą, niezmienny w powodzeniu i niepowodzeniu – nazywa się sattwam.
 

Olszewski


Człowiek pozbawiony namiętności i samolubstwa, obdarzony stałością i odwagą, którego nie zmieniają powodzenia i przeciwności jest działaczem prawdy.
 

Dynowska


Człowiek wolny od przywiązań, bezinteresowny, wytrwałości pełen i zapału, a w powodzeniu jak i klęsce jednaki, zwany jest działaczem czystym i pełnym harmonii.
 

Sachse


O sprawcy czynu wolnym od przywiązania,
nie wypowiadającym słowa „ja”,
wytrwałym i silnym,
niezmiennym w powodzeniu i niepowodzeniu,
mówi się, że pełen jest sattwy.
 

Kudelska


Szlachetnym nazywają takiego człowieka, który nie jest samolubny,
który jest pełen stanowczości i siły,
Który pozostaje taki sam w powodzeniu, jak i w klęsce.
 

Rucińska


Bez przywiązania, bez pychy, wytrwały, pełen zapału,
Niezmienny w sukcesie, klęsce sprawca sattwicznym jest zwany.
 

Szuwalska


Osoba wolna, która harmonijnie działa,
Porzuca złudne ego, jest silna, wytrwała,
Niezmienna w chwilach szczęścia, tak jak i w opałach.
 
 

Both comments and pings are currently closed.