Komentarze BhG

Autorzy najważniejszych i najstarszych sanskryckich komentarzy to: Śaṃkara (VII w.), Abhinava-gupta (Artha-saṃgraha, X w.), Rāmānuja (XI w.), Madhva (XII w.), Nimbārka (XIII w.), Śrīdhara Svāmin (Subodhinī, XIV w.) [1].

Do nieco młodszych liczących się komentarzy należą: Vallabha (XV w.), Madhusūdana Sarasvatī (Gūḍhārtha-dīpika, XVI w.), Viśvanātha Cakravartin (Sārārtha-varṣiṇī, XVII w.), Baladeva Vidyā-bhūṣaṇa (Gītā-bhūṣaṇa, XVIII w.).

Komentarze sanskryckie, zamieszczone na stronie za zgodą organizatorów Gaudiya Grantha Mandir (www.granthamandira.com), są sukcesywnie sprawdzane i tłumaczone na podstawie poniższych wydań i tłumaczeń:

Śaṃkara 1. Śrīmad-bhagavad-gītā, (czcionka dewanagari) Śāṃkara-bhāṣya, tłumaczenie na hindi: Hari-kṛṣṇa-dāsa Goyandakā, Gītā Press, Gorakhpur 2007r.;
2. Bhagavad-gītā-bhāṣya of Śaṃkarācārya, with text and English translation by A.G. Krishna Warrier, Śri Rama-krishna Math, Chennai 1983r.;
Rāmānuja 1. Śrīmad-bhagavad-gītā, (czcionka dewanagari) Śrī Rāmānuja-bhāṣya, tłumaczenie na hindi: Hari-kṛṣṇa-dāsa Goyandakā, Gītā Press, Gorakhpur 2006r.;
2. The Gitabhashya of Ramanuja, translated into English by M.R. Sampatkumaran, Prof. M. Rangacharya Memorial Trust, Chennai 2002r. (pierwsze wydanie: 1969r.);
Madhva 1. The Bhagavad-gītā-bhāṣya of Śrī Madhvācārya, Sanskrit text with English translation by Madhava-muni-priya B.N.K. Sharma, Anandatirtha Pratishthana, Pūrṇaprajña-vidyā-pīṭha, Bangalore 1989r.;
2. Gītā-bhāṣyam, (czcionka dewanagari) Madvācārya, z komentarzem: Jayatīrtha – Prameya-dīpika, i subkomentarzami: Sumatīndra-tīrtha – Bhāva-ratna-kośa, Śrīnivāsa-tīrtha – Bhāva-dīpika (dwa pierwsze rozdziały), wydawca: Pūrṇaprajña-saṃśodhana-mandira, Pūrṇaprajña-vidyāpīṭha, Bangalore 1998r.;
3. Gītā-tātparya-niraya, (czcionka dewanagari) Ānanda-tīrtha, z komentarzem: Jayatīrtha – Nyāya-dīpikā, i subkomentarzem: Rāghavendra-tīrtha – Bhāva-dīpa-ippaṇī, edited by D. Prahladachar, Pūrṇaprajña-vidyā-pīṭha, Bangalore 1987r.;
Nimbārka 1. Śrīmad-bhagavad-gītā-aka, (czcionka dewanagari) Nimbārka, wydawca Vedāntācārya Pañca-tīrtha, Śrī-Nimbārka-tīrtha, Kiśanagarh 1979r.;
Śrīdhara 1. Śrīmad-bhagavad-gītā, (czcionka bengalska) komentarz: Śrīdhara Svāmipāda –Subodhinī, tłumaczenie na bengalski: Nārāyaṇa-dāsa Bhakti-sudhā-kara, Gaudīya mission, Kolkata 1996r.;
Madhusūdana 1. Bhagavad-gītā, (czcionka dewanagari) Madhusūdana-sarasvatī – Gūḍhārtha-dīpikā, tłumaczenie na hindi: Svāmī Sanātana-deva, Caukhamba Sanskrita Series Office, Varanasi 1962r.;
Viśvanātha 1. Śrīmad-bhagavad-gīta, (czcionka dewanagari) Viśvanātha-cakravartī – Sārārtha-varṣinī-ṭīkā, Baladeva-vidyā-bhūṣaṇa – Gītā-bhūṣaṇa, wydawca Kṛṣṇa-dāsa Bābā, Kusuma Sarovara, Rādhākuṇḍa, Mathurā 1965r.;
2. Śrīmad-bhagavad-gītā-upaniṣad, (czcionka bengalska) Viśvanātha-cakravartī-ṭhākura – Sārārtha-varṣinī-ṭīkā, tłumaczenie na bengalski: Śrīdhara-deva-gosvami-pāda, wydawca Bhakti-vibudha-bodhāyan, Caitanya-maṭha Kolkata 2006r. (pierwsze wydanie 1998r.);
3. Śrīmad-bhagavad-gītā, commentary by Viśvanātha-cakravartī-ṭhākura, translated into English by Bānu Swāmī, Paramparā Publishers, Chennai 2005r.;
Baladeva 1.  Śrīmad-bhagavad-gīta, (czcionka dewanagari) Viśvanātha-cakravartī – Sārārtha-varṣinī-ṭīkā, Baladeva-vidyā-bhūṣaṇa – Gītā-bhūṣaṇa, wydawca Kṛṣṇa-dāsa Bābā, Kusuma Sarovara, Rādhākuṇḍa, Mathurā 1965r.;
2. Śrī Śrīmad-bhagavad-gītā, (czcionka bengalska) Baladeva-vidyā-bhūṣaṇa – Gītā-bhūṣaṇa, bengalski subkomentarz: Bhaktivinoda-ṭhākura – Vidvad-raṅgana,  Gauḍīya-maṭha, Kolkata 1932 r.;
3. Gītā Bhūṣaṇa, commentary on the Bhagavad-Gītā by Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa, translated into English by Bānu Swāmī, Sampradaya Publishers, Chennai 2003r.;

[1] Przedstawienie najstarszych komentarzy do BhG w: Sarkar, Mahendra Nath. „The Bhagavad-gītā: its Early Commentaries”, zamieszczone w: The Cultural Heritage of India, vol. 2, Ramakrishna Mission, Calcutta 1956, str: 195-203.