Manuskrypt 2

D.K. Sharma i M.K. Byrski
Manuskrypt został podarowany profesorowi Maria Krzysztofowi Byrskiemu (profesor tytularny w dziedzinie filologii orientalnej, Ambasador Polski w Indiach w latach 1993-96, obecnie wykładowca UW Wydziału Orientalistyki) przez pana Dinesh Kumar Sharmę (człowiek o wielkiej wiedzy w dziedzinie literatury hindi; miał olbrzymią bibliotekę; bardzo często obdarzał przyjaciół cennymi książkami i manuskryptami). Obecnie znajduje się w zbiorach prywatnych Andrzeja Babkiewicza.

Manuskrypt pisany na papierze o wymiarach 17,5cm szerokości i 10cm wysokości, z podwójną złotą ramką, niekompletny. Nie zawiera ani strony tytułowej ani kolofonów, z których można by się zorientować, co do daty i miejsca powstania. Rozpoczyna się od wersetów przeznaczonych do rozmyślania o treści dzieła (dhyānam).  Manuskrypt zawiera 36 numerowanych kartek, na zachowanych fragmentach znajdują się następujące wersety:
– BhG 1.1 – 1.43;
– BhG 2.17 – 2.27;
– BhG 10.8 – 10.12;
– BhG 13.27 – 17.27;
– BhG 18.21 – 18.37.