BhG 18.27

rāgī karma-phala-prepsur lubdho hiṃsātmako śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā rājasaḥ parikīrtitaḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


rāgī (namiętny) karma-phalepsuḥ (pragnący owocu czynu) lubdhaḥ (pożądliwy) hiṃsātmakaḥ (w którego naturze jest krzywdzenie) aśuciḥ (nieczysty) harṣa-śokānvitaḥ (wyposażony w radość i rozpacz) kartā (sprawca) rājasaḥ (jako radźasowy) parikīrtitaḥ (słynący).
 

tłumaczenie polskie


Pełen namiętności, pragnący owocu czynu, pożądliwy, w którego naturze leży krzywdzenie, ulegający ekscytacji i rozpaczy słynie jako sprawca radźasowy.
 

analiza gramatyczna

rāgī rāgin 1i.1 m. kolorowy, namiętny, kochający, przywiązany (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym, rāga – kolor, namiętności, podniecenie, miłość, piękno; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
karma-phala-prepsuḥ karma-phala-prepsu 1i.1 m. ; TP : yaḥ karmaṇaḥ phalam āptum icchati saḥ  – ten, który pragnie osiągnąć owoc czynu (od: kṛ – robić, karman – czyn, działanie i jego skutki; phal – dojrzewać; phala – owoc, rezultat; pra-āp – osiągać, zdobywać, des. pra-īpsu – pragnący osiągnąć);
lubdhaḥ lubdha (lubh – być chciwym) PP 1i.1 m. chciwy, pożądliwy;
hiṃsātmakaḥ hiṃsā-ātmaka 1i.1 n. w którego naturze jest krzywdzenie (od: hiṃs – ranić, krzywdzić, zabijać; hiṃsā – przemoc, krzywdzenie; ātmaka – w złożeniach: mający naturę);
aśuciḥ aśuci 1i.1 m. nieczysty (od: śuc – jaśnieć, być mokrym, śuci czysty);
harṣa-śokānvitaḥ harṣa-śoka-anvita 1i.1 m. ; DV / TP : harṣeṇa śokena cānvita itispowity ekscytacją i rozpaczą (od: hṛṣ –  ekscytować się, podnosić się, harṣa – podniesienie się, ekscytacja, podniecenie; śuc – rozpaczać, palić, śoka – rozpacz, żal, ogień; anu-i – podążać, PP anv-ita – połączony, wyposażony: w co? – wymaga instrumentalisu);
kartā kartṛ 1i.1 m. sprawca (od: kṛ – robić);
rājasaḥ rājasa 2i.1 m. związany z radźasem, radźasowy (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym, rajas pokolorowany, kurz, namiętność, jedna z trzech gun);
parikīrtitaḥ pari-kīrtita (pari-kīrt – sławić) PP 1i.1 m. wysławiony, powiedziany, oznajmiony, znany (od: kīrti – sława);

 

warianty tekstu


rāgī → rāge (w namiętności);
karma-phala-prepsur karma-phale prepsur (pragnący osiągnięć w owocu czynu);
lubdho → labdho (osiągnięty);
hiṃsātmako hiṃsātmake (w naturze szkodzenia);
parikīrtitaḥ → parikīrtityate (jest sławiony);
 
 Śāṃkara


rāgī rāgo’syāstīti rāgī | karma-phala-prepsuḥ karma-phalārthīty arthaḥ | lubdhaḥ para-dravyeṣu saṃjāta-tṛṣṇaḥ | tīrthādau sva-dravyāparityāgī vā | hiṃsātmakaḥ para-pīḍā-kara-svabhāvaḥ | aśucir bāhyābhyantara-śauca-varjitaḥ | harṣa-śokānvitaḥ iṣṭa-prāptau harṣa aniṣṭa-prāptāv iṣṭa-viyoge ca śokas tābhyāṃ harṣa-śokābhyām anvitaḥ saṃyuktas tasyaiva ca karmaṇaḥ sampatti-vipattibhyāṃ harṣa-śokau syātām, tābhyāṃ saṃyukto yaḥ kartā sa rājasaḥ parikīrtitaḥ
 

Rāmānuja


rāgī yaśo’rthī, karmaphalaprepsuḥ karmaphalārthī; lubdhaḥ karmāpekṣitadravyavyayasvabhāvarahitaḥ, hiṃsātmakaḥ parān pīḍayitvā taiḥ karma kurvāṇaḥ, aśuciḥ karmāpekṣitaśuddhirahitaḥ, harṣaśokānvitaḥ yuddhādau karmaṇi jayādisiddhyasiddhyor harṣaśokānvitaḥ kartā rājasaḥ parikīrtitaḥ
 

Śrīdhara


rājasaṃ kartāram āha rāgīti | rāgī putrādiṣu prītimān | karma-phala-prepsuḥ karma-phala-kāmī | lubdhaḥ parasvābhilāṣī | hiṃsātmako māraka-svabhāvaḥ | lābhālābhayor harṣa-śokābhyām anvitaḥ saṃyuktaḥ kartā rājasaḥ parikīrtitaḥ
 

Viśvanātha


rāgī karmaṇy āsaktaḥ | lubdho viṣayāsaktaḥ
 

Baladeva


rāgī strī-putrādiṣv āsaktaḥ | karma-phala-prepsuḥ paśu-putrānna-svargādiṣv atispṛhayāluḥ | lubdhaḥ karmāpekṣita-dravya-vyayākṣamaḥ | hiṃsātmakaḥ parān prapīḍya karma kurvāṇaḥ | aśuciḥ karmāpekṣita-vihita-śuddhi-śūnyaḥ karma-phala-siddhi-tad-asiddhyor harṣa-śokābhyām anvitaḥ | īdṛśaḥ kartā rājasaḥ
 
 Michalski


Sprawca, pełen namiętności, pożądający owocu czynów, chciwy, skory do obelg, nieczysty, ulegający radościom i smutkom – taki sprawca nazywa się radżas.
 

Olszewski


Człowiek namiętny, dążący do nagrody za swoje dzieła, chciwy, pochopny do szkodzenia innym, nieczysty, oddany zbytkom radości i strapienia jest działaczem instynktu.
 

Dynowska


Zaś namiętnie ze swą pracą związany, chciwy i żądny jej plonów, o interesownych lub nieszlachetnych pobudkach, a w środku nieraz gwałtowny i okrutny, tylko własną radością i troska powodowany, taki działacz jest namiętności podległy.
 

Sachse


O sprawcy czynu namiętnym,
chciwym owocu czynu,
zaborczym, skłonnym wyrządzić krzywdę, nieczystym,
podległym radości i trosce,
mówi się, że jest pełen radżasu.
 

Kudelska


Człowiek, który działa pod wpływem gwałtownych uczuć, który pożąda owoców swoich czynów i jest chciwy,
Który jest skłonny do wyrządzania krzywdy i miota się wśród radości i smutku, taki człowiek jest nazywany namiętnym z natury.
 

Rucińska


Namiętny, żądny owocu, chciwy, krzywdzący, nieczysty,
Cieszący się i smucący nazywa się radżasowym.
 

Szuwalska


Sprawca namiętny, sprawca czynów dynamicznych,
Pragnie cieszyć się, chciwy owoców jest licznych,
Zmienny, choć zawsze zdolny do czynów drastycznych.
 
 

Both comments and pings are currently closed.