BhG 18.25

anubandhaṃ kṣayaṃ hiṃsām anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma yat tat tāmasam ucyate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


anubandham (więzów) kṣayam (zniszczenia) hiṃsām (krzywdy) pauruṣam ca (i możliwości) anapekṣya (nie wziąwszy pod uwagę)
mohāt (z powodu omroczenia) yat karma (który czyn) ārabhyate (jest podejmowany),
tat (ten) tāmasam (tamasowym) ucyate (jest nazywany).
 

tłumaczenie polskie


Ten czyn nazywany jest tamasowym,
który podejmowany jest z powodu omroczenia,
nie wziąwszy pod uwagę więzów, zniszczenia, krzywdy i możliwości.
 

analiza gramatyczna

anubandham anu-bandha 2i.1 m. pęta, więzy, więzienie (od: anu-bandh – wiązać, pętać);
kṣayam kṣaya (od: kṣi – zmniejszać się) PF 2i.1 n. zmniejszenie, zniszczenie;
hiṃsām hiṃsā 2i.1 f. przemoc, krzywdzenie (od: hiṃs – ranić, krzywdzić, zabijać);
anapekṣya na apa-īkṣ (patrzeć w bok, opiekować się, szanować, oczekiwać) absol. zlekceważywszy, nie wziąwszy pod uwagę;
ca av. i;
pauruṣam pauruṣa 2i.1 n. męskość, jurność, związane z człowiekiem (od: pur – poprzedzać, prowadzić lub pṝ – napełniać, odżywiać, puru – obfitość, pūru – ludzie, puruṣa – człowiek);
mohāt moha 5i.1 m. z ogłupienia, z oszołomienia, z zamętu (od: muh – mylić się, być skonfundowanym, omroczonym, ogłupiałym);
ārabhyate ā-rabh (osiągać, podejmować) Praes. pass. 1c.1 jest podejmowane, jest rozpoczynane;
karma karman 1i.1 n. czyn, działanie i jego skutki (od: kṛ – robić);
yat yat sn. 1i.1 n. które;
tat tat sn. 1i.1 n. to;
tāmasam tāmasa 2i.1 m. związany z tamasem, tamasowy (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać; tamas – ciemność, mrok, tępota, bierność, jedna z trzech gun);
ucyate vac (mówić) Praes. pass. 1c.1 jest powiedziane, nazywane;

 

warianty tekstu


anubandhaṃ kṣayaṃ anubaṃdha-kṣayaṃ (zniszczenia więzów);
anapekṣya → anavekṣya / anavīkṣya / anapekṣa / anavekṣa (nie wziąwszy pod uwagę / nie zobaczywszy / bez brania pod uwagę);
ārabhyate → ārabhate / prārabhyate (rozpoczyna / jest podejmowane);
tat tāmasam ucyate → tat tāmasam udāhṛtam (to zwane jest tamasowym);
 
 Śāṃkara


anubandhaṃ paścād-bhāvi yad vastu so’nubandha ucyate taṃ cānubandham, kṣayaṃ yasmin karmaṇi kriyamāṇe śakti-kṣayo’rthāvakṣayo vā syāt taṃ kṣayam | hiṃsāṃ prāṇi-bādhāṃ ca | anapekṣya ca pauruṣaṃ puruṣa-kāraṃ śaknomīdaṃ karma samāpayitum ity evam ātma-sāmarthyam, ity etāny anubandhādīny anapekṣya pauruṣāntāni mohād avivekata ārabhyate karma yat, tat tāmasaṃ tamo-nirvṛttam ucyate
 

Rāmānuja


kṛte karmaṇy anubadhyamānaṃ duḥkham anubandhaḥ; kṣayaḥ karmaṇi kriyamāṇe arthavināśaḥ; hiṃsā tatra prāṇipīḍā; pauruṣam ātmanaḥ karmasamāpanasāmarthyam; etāni anavekṣya avimṛśya, mohāt paramapuruṣakartṛtvājñānād yat karmārabhyate, tat tāmasam ucyate
 

Śrīdhara


tāmasaṃ karmāha anubandham iti | anubadhyata iti anubandhaḥ paścād-bhāvi śubhāśubham | kṣayaṃ vitta-vyayam | hiṃsāṃ para-pīḍām | pauruṣaṃ ca sva-sāmarthyam anapekṣyāparyālocya kevalaṃ mohād eva yat karmārabhyate tat tāmasam ucyate
 

Viśvanātha


anu karmānuṣṭhānānantaram āyatyāṃ bhāvinaṃ bandhaṃ rāja-dasyu-yama-dūtādibhir bandhanaṃ | kṣayaṃ dharma-jñānādy-apacayam | hiṃsāṃ svasya nāśaṃ ca anapekṣyāparyālocya pauruṣaṃ vyavahārika-puruṣa-mātra-kartavyaṃ karma mohād ajñānād eva yad ārabhyate tat tāmasam
 

Baladeva


anu karmānuṣṭhānānantaram bandhaṃ rāja-dūta-yama-dūta-kṛtam | kṣayaṃ dharmādi-vināśam | hiṃsāṃ prāṇi-pīḍām | pauruṣaṃ sabalaṃ cānavekṣya yat karma mohād ārabhyate tat tāmasam
 
 Michalski


Czyn przedsięwzięty bez względu na skutek, stratę lub szkodę, bez względu na własną siłę, poczęty w złości – zowie się tamas.
 

Olszewski


Czyn, nierozumnie przedsięwzięty przez człowieka, nie liczącego się ze skutkami, krzywdą i obrazą i ze swemi własnemi siłami jest czynem mroku.
 

Dynowska


A czyny na błędnych założeniach oparte, w ułudzie poczęte, nie bacząc na możliwości jak i na swą zdolność oraz konsekwencje – możliwą szkodę lub krzywdę dla innych – z ciemnoty i zaślepienia pochodzą.
 

Sachse


Natomiast czyn podjęty w zaślepieniu,
bez względu na jego wynik,
bez względu na szkodę, krzywdę i gwałt,
zwany jest czynem pełnym tamasu.
 

Kudelska


Czynność poczęta z zaślepienia, która nie zważa na konsekwencje, tylko niszczy i rani,
Która nie poważa drugiego człowieka, taka czynność jest nazywana mroczną z natury.
 

Rucińska


Czyn w zaślepieniu podjęty bez względu na skutek, szkodę,
Na krzywdę czy możliwości – nazywa się tamasowym.
 

Szuwalska


Czyn bez celu, okrutny, w skutkach nieodzowny,
Samowolny, szalony, bez opamiętania
– Taki czyn bywa skutkiem bierności działania.
 
 

Both comments and pings are currently closed.