BhG 17.26

sad-bhāve sādhu-bhāve ca sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā sac-chabdaḥ pārtha yujyate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he pārtha (Prythowicu!),
sad-bhāve (w znaczeniu bytu) sādhu-bhāve ca (i w znaczeniu świętości) sat iti (SAT)
etat (ten) prayujyate (jest stosowany),
tathā (w ten sposób) praśaste (w pochwale) karmaṇi ca (i w działaniu) sac-śabdaḥ (słowo SAT) yujyate (jest stosowane).
 

tłumaczenie polskie


Prythowicu, SAT jest używane w znaczeniu bytu i w znaczeniu świętości.
Dlatego tak w pochwale, jak i podczas czynu słowo SAT jest stosowane.
 

analiza gramatyczna

sad-bhāve sad-bhāva 7i.1 m. w znaczeniu bytu (od: as – być, PPr sant  – prawdziwy, będący, istniejący, esencja; bhū – być, bhāva – bycie, istnienie, stan, charakter, uczucie, miłość);
sādhu-bhāve sādhu-bhāva 7i.1 m. w znaczeniu świętości (od: sādh – osiągać sukces, sādhu – właściwy, dobry, pobożny, szlachetny, święty; bhū – być, bhāva – bycie, istnienie, stan, charakter, uczucie, miłość);
ca av. i;
sat sant (as – być) PPr 1i.1 n. prawdziwy, będący, istniejący, esencja;
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
etat etat sn. 1i.1 n. to;
prayujyate pra-yuj (włączyć, mówić, używać) Praes. pass. 1c.1 jest łączony, jest wypowiadany, jest stosowany;
praśaste praśasta (pra-śaṃs – sławić, chwalić) PP 7i.1 w wychwalanym, w głoszonym, w pomyślnym;
karmaṇi karman 7i.1 n. w czynie, w działaniu (od: kṛ – robić);
tathā av. tak, w ten sposób, podobnie;
sac-chabdaḥ sat-śabda 1i.1 m. dźwięk SAT (od: as – być; PPr sant – będący, istniejący, prawdziwy, esencja; śabda – dźwięk, słowo);
pārtha pārtha 8i.1 m. o synu Prythy (od: pṛth – rozszerzać, pṛthā – Kunti, matka Pandowiców);
yujyate yuj (włączyć się, zająć się) Praes. pass. 1c.1 jest łączony;

 

warianty tekstu


praśaste karmaṇi praśasta-karmaṇi (w czynie pochwalnym);
sac-chabdaḥsa-chaṃdaḥ / sa śabdaḥ (wraz z własną wolą / ów dźwięk);
pārtha yujyate → pārtha gīyate / paripaṭḥyate / pārtha ucyate (Prythowicu, jest śpiewane / jest recytowane / Prythowicu, jest powiedziane);
 
 Śāṃkara


oṃ-tac-chabdayor viniyoga uktaḥ | athedānīṃ sac-chabdasya viniyogaḥ kathyate—
sad-bhāve | asataḥ sad-bhāve yathā-vidyamānasya putrasya janmani | tathā sādhu-bhāve cāsad-vṛttasyāsādhoḥ sad-vṛttatā sādhu-bhāvas tasmin sādhu-bhāve ca | sad ity etad abhidhānaṃ brahmaṇaḥ prayujyate’bhidhīyate | praśaste karmaṇi vivāhādau ca tathā sac-chabdaḥ pārtha yujyate prayujyata ity etat
 

Rāmānuja


athaiṣāṃ sacchabdānvayaprakāraṃ vaktuṃ loke sacchabdasya vyutpattiprakāram āha
sadbhāve vidyamānatāyām, sādhubhāve kalyāṇabhāve ca sarvavastuṣu sad ity etat padaṃ prayujyate lokavedayoḥ / tathā kenacit puruṣeṇānuṣṭhite laukike praśaste kalyāṇe karmaṇi satkarmedam iti sacchabdo yujyate prayujyate ityarthaḥ
 

Śrīdhara


sac-chabdasya prāśastyam āha sad-bhāva iti dvābhyām | sad-bhāve ‚stitve | deva-dattasya putrādikam astīty asminn arthe | sādhu-bhāve ca sādhutve | deva-dattasya putrādi śreṣī̀oham ity asminn arthe | sad ity etat padaṃ prayujyate | praśaste māṅgalike vivāhādi-karmaṇi ca sad idaṃ karmeti sac-chabdo yujyate prayujyate | saṅgacchata iti vā
 

Madhusūdana


tṛtīyaṃ sac-cabdaṃ vyācaṣṭe sad-bhāva iti dvābhyām | sad eva somyedam agra āsīt ity ādi-śruti-prasiddhaṃ sad ity etad brahmaṇo nāma sad-bhāve ‚vidyamānatva-śaṅkāyāṃ vidyamānatve sādhu-bhāve cāsādhutva-śaṅkāyāṃ sādhutve caprayujyate śiṣṭaiḥ | tasmād vaiguṇya-parihāreṇa yajñādeḥ sādhutvaṃ tat-phalasya ca vidyamānatvaṃ kartuṃ kṣamam etad ity arthaḥ | tathā sad-bhāva-sādhu-bhāvayor iva praśaste ‚pratibandhenāśu-sukha-janake māṅgalike karmaṇi vivāhādau sac-chabdo he pārtha yujyate prayujyate | tasmād apratibandhenāśu-phala-janakatvaṃ vaiguṇya-parihāreṇa yajñādeḥ samartham etan nāmeti praśastataram etad ity arthaḥ
 

Viśvanātha


komentarz wspólny przy BhG 17.27
 

Baladeva


komentarz wspólny przy BhG 17.27
 
 Michalski


SAT używa się dla oznaczenia rzeczywistości i dobroci. Słowo to używa się również dla oznaczenia każdego chwalebnego dzieła, o Partho.
 

Olszewski


Kiedy chodzi o akt prawdy i uczciwości, używa się wyrazu: Dobro; wymawia go się także dla oznaczenia wszelkiego uczynku chwalebnego.
 

Dynowska


Zaś słowo „Sat” jest Prawdy, Rzeczywistości i Dobra wyrazem; nazywa się nim również wszelki szlachetny czyn, o Parto.
 

Sachse


[Słowa] SAT używa się
dla [określenia] prawdy i dobra.
Słowa SAT, o synu Prithy,
używa się też
dla [określenia] chwalebnego uczynku.
 

Kudelska


Słowo Sat zawiera w sobie naturę bytu oraz naturę dobra,
Jak również łączy w sobie, synu Prithy, każdy czyn chwalebny.
 

Rucińska


Sat się używa w znaczeniu tak „istniejący”, jak „dobry”.
W pomyślnym obrzędzie, Partho, też słowa Sat się używa.
 

Szuwalska


SAT w swojej naturze
Jest niczym święty mędrzec. SAT określa czyny
Chwalebne.
 
 

Both comments and pings are currently closed.