BhG 17.22

adeśa-kāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate
asat-kṛtam avajñātaṃ tat tāmasam udāhṛtam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


adeśa-kāle (w [niewłaściwym] miejscu i czasie) apātrebhyaḥ ca (i nieodpowiednim osobom) asat-kṛtam (bez szacunku) avajñātam (pogardliwie) yat dānam (który dar) dīyate (dawany),
tat tāmasam (ten tamasowym) udāhṛtam (nazwany).
 

tłumaczenie polskie


Ten dar, który dany jest bez szacunku i z pogardą,
w niewłaściwym miejscu i czasie, bezwartościowym osobom
nazywany jest tamasowym.
 

analiza gramatyczna

adeśa-kāle a-deśa-kāla 7i.1 m. ; DV : adeśe cākāle cetiw [nieodpowiednim] miejscu i w [nieodpowiednim] czasie (od: diś – pokazywać, deśa – miejsce; kal – liczyć, kāla – czas);
yat yat sn. 1i.1 n. które;
dānam dāna 1i.1 n. dar, jałmużna, dobroczynność (od: – dawać);
apātrebhyaḥ a-pātra 4i.3 m. dla bezwartościowych osób (od: – pić, pātra – naczynie, właściwy darbiorca, kompetentna osoba, wartościowy człowiek);
ca av. i;
dīyate (dawać) Praes. pass. 1c.1 jest dawany;
asat-kṛtam av. obraźliwie, bez szacunku (od: as – być, PPr sant – będący, istnienie; kṛ – robić, kāra – twórca; sat-kāra – przychylność, szacunek, zaszczyt, honor; a-sat-kṛta – źle traktowany, obraza);
avajñātam av. pogardliwie, bez szacunku (od: ava-jñā – nie szanować, pogardzać, PP ava-jñāta – wzgardzony);
tat tat sn. 1i.1 n. to;
tāmasam tāmasa 1i.1 n. związane z tamasem, tamasowe (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać; tamas – ciemność, mrok, tępota, bierność, jedna z trzech gun);
udāhṛtam ud-ā-hṛta (ud-ā-hṛ – ustalać, oznajmiać) PP 1i.1 n. ustalone, nazwane, oznajmione;

 

warianty tekstu


apātrebhyaś ca dīyateapātrebhyaḥ pradīyate (niewłaściwym osobom oddany);
avajñātaṃavijñātaṃ / avajñātuṃ (nieświadomie / wzgardzić);
tat tāmasam udāhṛtamtad dānaṃ tāmasaṃ smṛtam / tat tāmasa udāhṛtam (ten dar znany jest tamasowym / ten tamasowym jest nazywany);

Czwarta pada BhG 17.22 jest taka sama jak czwarta pada BhG 17.19, 18.22 i 18.39;

 
 Śāṃkara


adeśa-kāle’deśe’puṇye deśe mlecchāśucy-ādi-saṃkīrṇe | akāle puṇya-hetutvenāprakhyāte saṃkrānty-ādi-viśeṣa-rahite’pātrebhyaś ca mūrkha-taskarādibhyaḥ | deśādi-saṃpattau vā asatkṛtaṃ priya-vacana-pāda-prakṣālana-pūjādi-rahitam avajñātaṃ pātra-paribhava-yuktaṃ ca yad dānam, tat tāmasam udāhṛtam
 

Rāmānuja


adeśakāle apātrebhyaś ca yad dānaṃ dīyate, asatkṛtam pādaprakṣālanādigauravarahitam, avajñātaṃ sāvajñam anupacārayuktaṃ yad dīyate, tat tāmasam udāhṛtam
 

Śrīdhara


tāmasaṃ dānam āha adeśeti | adeśe ‚śuci-sthāne | akāle aśaucādi-samaye | apātrebhyo viṭa-naṭa-nartakādibhyaḥ | yad dānaṃ dīyate deśa-kāla-pātra-sampattāv apy asat-kṛtaṃ pāda-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam | avajñātaṃ pātra-tiraskāra-yuktam | evambhūtaṃ dānaṃ tāmasam udāhṛtam
 

Madhusūdana


adeśe svato durjana-saṃsargād vā pāpa-hetāv aśuci-sthāne | akāle puṇya-hetutvenāprasiddhe yasmin kasmiṃścit | aśauca-kāle vā | apātrebhyaś ca vidyā-tapo-rahitebhyo naṭa-viṭādibhyo yad dānaṃ dīyate deśa-kāla-pātra-sampattāv api asat-kṛtaṃ priya-bhāṣaṇa-pāda-prakṣālana-pūjādi-satkāra-śūnyam avajñānaṃ pātra-paribhava-yuktaṃ ca tad dānaṃ tāmasam udāhṛtam
 

Viśvanātha


asatkāro ‚vajñāyāḥ phalam
 

Baladeva


adeśe ‚śuci-sthāne | akāle ‚śuci-samaye | yad apātrebhyo naṭādibhyo dīyate, deśādi-sampattāv api yad asatkṛtaṃ caraṇa-prakṣālanādi-satkāra-śūnyam avajñātaṃ tūṅkārādy-anādara-bhāṣaṇopetaṃ ca yad dānaṃ tat tāmasam
 
 Michalski


Dar zaś, dany w nieodpowiedniem miejscu i czasie i nieodpowiedniej osobie, dar nieprzyjazny, dany z lekceważeniem, nazywa się tamas.
 

Olszewski


Dar, ofiarowany niegodnym, nie w swoim czasie i miejscu, nieoględnie, w sposób obraźliwy, jest darem mroku.
 

Dynowska


a jałmużna dana w nieodpowiednim czasie i miejscu, niegodnym ludziom, bez szacunku, pogardliwie – zaiste z ciemnoty pochodzi.
 

Sachse


Natomiast za pełen tamasu uważa się dar
ofiarowany w nieodpowiednim miejscu, czasie
i nieodpowiednim osobom,
bez szacunku a z pogardą.
 

Kudelska


Dar ofiarowany w niewłaściwym miejscu i czasie, osobie tego niegodnej, bez szacunku i z lekceważeniem,
Jest uznany za dar ludzi o mrocznej naturze.
 

Rucińska


Dar dany w niedobrym miejscu i czasie ludziom niegodnym,
Niegrzecznie, lekceważąco, ten dar się zwie tamasowym.
 

Szuwalska


A co jest w niewłaściwym miejscu powierzone,
W chwili nieodpowiedniej, osobie niegodnej,
Bez szacunku, z pogardą – pochodzi z bierności.
 
 

Both comments and pings are currently closed.