BhG 17.21

yat tu praty-upakārārthaṃ phalam uddiśya vā punaḥ
dīyate ca parikliṣṭaṃ tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yat tu (ale który) praty-upakārārtham (licząc na odwzajemnienie się) phalam uddiśya vā (lub mając na celu owoc)
punaḥ ca (i co więcej) parikliṣṭam (z niechęcią) dīyate (jest dawany),
tat dānam (ten dar) rājasam (radźasowym) smṛtam (jest znany).
 

tłumaczenie polskie


Ale dar dany z nadzieją na odwzajemnienie się lub z oczekiwaniem rezultatu,
albo co więcej z niechęcią, ten znany jest jako radźasowy.
 

analiza gramatyczna

yat yat sn. 1i.1 n. które;
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
praty-upakāra-artham av. praty-upakārasyārtham itilicząc na odwzajemnienie się (od: prati- – prepozycja: naprzeciw, w opozycji; upa-kṛ – pomagać, służyć, upakāra – przysługa, pomoc, służba; arth – pragnąć, prosić, artha – korzyść, zdobycz, cel, zamiar, sprawa, kwestia, rzecz, użycie, na końcu złożeń: w celu, z powodu);
phalam phala  2i.1 n. owoc, rezultat (od: phal – dojrzewać);
uddiśya ut-diś (mieć na celu) absol. mając na celu;
av. lub, i, z drugiej strony, nawet jeśli, jednakże;
punaḥ av. ponownie, jeszcze raz, z powrotem, co więcej, ponad to;
dīyate (dawać) Praes. pass. 1c.1 jest dawany;
ca av. i;
parikliṣṭam av. z niechęcią, bez woli (od: pari-kliś – cierpieć, PP pari-kliṣṭa – dręczony, zakłopotany, cierpiący);
tat tat sn. 1i.1 n. to;
dānam dāna 1i.1 n. dar, jałmużna, dobroczynność (od: – dawać);
rājasam rājasa 1i.1 n. związane z radźasem, radźasowe (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym, rajas pokolorowany, kurz, namiętność, jedna z trzech gun);
smṛtam smṛta (smṛ – myśleć, pamiętać) PP 1i.1 n. pamiętane, znane;

 

warianty tekstu


parikliṣṭaṃ → parikruṣṭaṃ (opłakiwany);
tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam → tad rājasam iti smṛtam / tad rājasam udāhṛtam (ten jako radźasowy jest znany / ten nazywany jest radźasowym);
 
 Śāṃkara


yat tu dānaṃ pratyupakārārthaṃ kāle tv ayaṃ māṃ pratyupakariṣyatīty evam artham, phalaṃ vāsya dānasya me bhaviṣyaty adṛṣṭam iti | tad uddiśya punar dīyate ca parikliṣṭaṃ kheda-saṃyuktam, tad dānaṃ rājasaṃ smṛtam
 

Rāmānuja


pratyupakārakaṭākṣagarbhaṃ phalam uddiśya ca, parikliṣṭam akalyāṇadravyakaṃ yad dānaṃ dīyate, tad rājasam udāhṛtam
 

Śrīdhara


rājasaṃ dānam āha yad iti | kālāntare ‚yaṃ māṃ pratyupakariṣyatīty evam arthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar dānaṃ dīyate parikliṣṭaṃ citta-kleśa-yuktaṃ yathā bhavati evambhūtaṃ tad dānaṃ rājasam udāhṛtam
 

Madhusūdana


pratyupakārārthaṃ kālāntare mām ayaṃ upakariṣyatīty evam dṛṣṭārthaṃ phalaṃ vā svargādikam uddiśya yat punar dānaṃ sāttvika-vilakṣaṇaṃ dīyate parikliṣṭaṃ ca katham etāvad vyayitam iti paścāt tāpa-yuktaṃ yathā bhavaty evaṃ ca yad dīyate tad dānaṃ rājasam udāhṛtam
 

Viśvanātha


para-kliṣṭaṃ katham etāvad vyayitam iti paścāt-tāpa-yuktam | yad vā ditsāyāṃ abhāve ‚pi gurv-ādyājñānrodha-vaśād eva dattam | parikliṣṭam akalyāṇa-dravya-karmakam
 

Baladeva


yat tu pratupakārārthaṃ dṛṣṭa-phalārthaṃ phalaṃ vā svargādikam adṛṣṭam uddiśyānusandhāya dīyate tad dānaṃ rājasam | parikliṣṭaṃ katham etāvad vyayitavyam iti paścāt-tāpa-yuktaṃ yathā syāt tathā guru-vākyānurodhād vā yad dīyate tad rājasam
 
 Michalski


Dar ofiarowany w oczekiwaniu wywzajemnienia się albo zapłaty, jak również dar dany niechętnie – uważany jest za radżas.
 

Olszewski


Podarunek, ofiarowany w nadziei wzajemności lub nagrody i jakby wbrew woli, pochodzi z żądzy.
 

Dynowska


Lecz dar, co się wdzięczności spodziewa lub na wzajemność liczy, dany niechętnie z wahaniem, jest interesowny i namiętnością skalany;
 

Sachse


Dar ofiarowany w nadziei na odwzajemnienie go
lub w oczekiwaniu na przyszłą korzyść,
bądź też ofiarowany niechętnie,
uważany jest za [dar] pełen radżasu.
 

Kudelska


Dar ofiarowany w oczekiwaniu wdzięczności, z myślą o spodziewanej nagrodzie i darowany niechętnie,
Jest uznany za dar ludzi o namiętnej naturze.
 

Rucińska


Zaś ten z nadzieją na wdzięczność albo ze względu na owoc
Ofiarowany niechętnie, ten dar się zwie radżasowym.
 

Szuwalska


To, co dane jest tylko, by coś zyskać w zamian,
Przekazane niechętnie – zwie się dynamiką.
 
 

Both comments and pings are currently closed.