BhG 17.16

manaḥ-prasādaḥ saumyatvaṃ maunam ātma-vinigrahaḥ
bhāva-saṃśuddhir
ity etat tapo mānasam ucyate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


manaḥ-prasādaḥ (zadowolenie umysłu) saumyatvam (delikatność) maunam (milczenie) ātma-vinigrahaḥ (okiełznanie jaźni) bhāva-saṃśuddhiḥ iti (oczyszczenie egzystencji)
etat (oto) mānasam tapaḥ (ascezą umysłową) ucyate (jest zwane).
 

tłumaczenie polskie


Zadowolenie umysłu, delikatność, milczenie, okiełznanie jaźni
i oczyszczenie egzystencji – to jest nazywane ascezą umysłową.
 

analiza gramatyczna

manaḥ-prasādaḥ manaḥ-prasāda 1i.1 m. ; TP : manasaḥ prasāda itizadowolenie umysłu (od: xman – myśleć, manas – umysł; pra-sad – osiąść, stać się zadowolonym, odnieść sukces, prasāda zadowolenie, przejrzystość, jasność, spokój, ukojenie, stateczność, sukces, przychylność, względy);
saumyatvam saumyatva  abst. 1i.1 n. delikatność, wrażliwość (od: su – wyciskać, soma – sok, nektar, księżyc, Soma; saumya – związany z nektarem; delikatny, miły);
maunam mauna 1i.1 n. należące do mędrców, milczenie, małomówność (od: man – myśleć, wyobrażać sobie, muni – mędrzec, święty, wieszcz);
ātma-vinigrahaḥ ātma-vinigraha 1i.1 m. ; TP : ātmano vinigraha itiokiełznanie jaźni (od: ātman – jaźń; ni-grah – zatrzymywać, ściągać, kontrolować, nigraha – powstrzymywanie, powściąganie);
bhāva-saṃśuddhiḥ bhāva-saṃśuddhi 1i.1 f. ; TP : bhāvasya saṃśuddhir iti  – oczyszczenie egzystencji (od: bhū – być, bhāva – egzystencja, istnienie, natura, emocje; sam-śudh – stawać się czystym, saṃ-śuddhi – oczyszczenie, zmycie, uświęcenie);
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
etat etat sn. 1i.1 n. to;
tapaḥ tapas 1i.1 n. gorąco, asceza (od: tap – topić, palić);
mānasam mānasa 1i.1 n. należący do umysłu, mentalny (od: man – myśleć, manas – umysł);
ucyate vac (mówić) Praes. pass. 1c.1 mówi się o, jest nazywane;

 

warianty tekstu


manaḥ-prasādaḥ saumyatvaṃ manaḥ-prasāda-saumyatvaṃ (delikatność i zadowolenie umysłu);
bhāva-saṃśuddhir → bhāva-saṃbuddhir (doskonała wiedza o istnieniu);
mānasam → mānasa / dānaṃ sa (umysłu [ascezą] / dobroczynność to [jest ascezą nazywane]);
 
 Śāṃkara


manaḥ-prasādaḥ manasaḥ praśāntiḥ svacchatāpādanaṃ prasādaḥ | saumyatvaṃ yat saumanasyam āhuḥ | mukhādi-prasādādi-kāryonneyāntaḥ-karaṇasya vṛttiḥ | maunaṃ vāṅ-niyamo’pi manaḥ-saṃyama-pūrvako bhavatīti kāryeṇa kāraṇam ucyate manaḥ-saṃyamo maunam iti | ātma-vinigraho mano-nirodhaḥ sarvataḥ sāmānya-rūpa ātma-vinigrahaḥ | vāg-viṣayasyaiva manasaḥ saṃyamaḥ maunam iti viśeṣaḥ | bhāva-saṃśuddhiḥ paraiḥ vyavahāra-kāle’māyāvitvaṃ bhāva-saṃśuddhiḥ | ity etat tapo mānasam ucyate
 

Rāmānuja


manaḥprasādaḥ manasaḥ krodhādirahitatvam, saumyatvam manasaḥ pareṣām abhyudayaprāvaṇyam, maunaṃ manasā vākpravṛttiniyamanam, ātmavinigrahaḥ manovṛtter dhyeyaviṣaye ‚vasthāpanam, bhāvaśuddhiḥ ātmavyatiriktaviṣayacintārahitatvam; etan mānasaṃ tapaḥ
 

Śrīdhara


mānasaṃ tapa āha manaḥ-prasāda iti | manasaḥ prasādaḥ svacchatā | saumatvam akrūratā | maunaṃ muner bhāvaḥ | mananam ity arthaḥ | ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva-saṃśuddhir vyavahāre māyā-rāhityam | ity etan mānasaṃ tapaḥ
 

Madhusūdana


manasaḥ prasādaḥ svacchatā viṣaya-cintā-vyākulatva-rāhityam | saumyatvaṃ saumasyaṃ sarva-loka-hitaiṣitvaṃ pratiṣiddhācintanaṃ ca | maunaṃ muni-bhāva ekāgratayātma-cintanaṃ nididhyāsanākhyaṃ vāk-saṃyama-hetur manaḥ-saṃyamo maunam iti bhāṣyam | ātma-vinigraha ātmano manaso viśeṣeṇa sarva-vṛtti-nigraho nirodha-samādhir asamprajñātaḥ | bhāvasya hṛdayasya śuddhiḥ kāma-krodha-lobhādi-mala-nivṛttiḥ | punar aśuddhy-utpāda-rāhityena samyaktvena viśiṣṭā sā bhāva-śuddhiḥ | paraiḥ saha vyavahāra-kāle māyā-rāhityaṃ seti bhāṣyam | ity etad evaṃ-prakāraṃ tapo mānasam ucyate
 

Viśvanātha


brak komentarza do BhG 17.17
 

Baladeva


manasaḥ prasādaḥ vaimalyaṃ viṣaya-smṛty-avaiyagryam | saumatvam akrauryam sarva-sukhecchrutvam | maunam ātma- mananam | ātmano manaso vinigraho viṣayebhyaḥ pratyāhāraḥ | bhāva-saṃśuddhir vyavahāre niṣkapaṭatā | ity etan mānasā nirvartyaṃ tapaḥ
 
 Michalski


Radość wewnętrzna, łagodność, milczenie, panowanie nad sobą, czystość uczucia, – pokuta taka nazywa się pokutą ducha.
 

Olszewski


Pokój serca, spokojność, milczenie, panowanie nad sobą, czystość życia, taką jest surowość serca.
 

Dynowska


Spokój i pogoda umysłu; równowaga, milczenie, życzliwość, samoopanowanie, oczyszczanie i harmonizowanie całej swej natury – oto wysiłek wewnętrzny w dziedzinie duszy.
 

Sachse


Nieskazitelność umysłu, życzliwość, milczenie,
opanowanie samego siebie, wewnętrzna pogoda
to asceza umysłu.
 

Kudelska


Pogoda ducha, łagodność, milczenie, samoopanowanie, czystość umysłu,
Jest nazywana ascezą umysłu.
 

Rucińska


Pogoda ducha, łagodność, milczenie, czystość uczucia
I panowanie nad sobą to umysłowa asceza.
 

Szuwalska


Pogoda ducha, spokój, milczenie, życzliwość,
Czystość myśli, pokutą umysłu są zwane.
 
 

Both comments and pings are currently closed.