BhG 17.17

śraddhayā parayā taptaṃ tapas tat tri-vidhaṃ naraiḥ
aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṃ paricakṣate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


[yat] (która) aphalākāṅkṣibhiḥ (przez niepragnących owocu) yuktaiḥ naraiḥ (przez zaprzężonych ludzi) parayā śraddhayā (z najwyższą wiarą) taptam (praktykowana) tapaḥ (asceza),
tat [pūrvoktam] (tę wcześniej opisaną) tri-vidham [śārīram vāṅ-mayam mānasam ca tapaḥ] (trojaką ascezę – ciała, słów i umysłu) sāttvikam (sattwiczną) paricakṣate (nazywają).
 

tłumaczenie polskie


Mającą trzy części ascezę, która praktykowana jest z najwyższą wiarą
przez osoby zaprzężone i niepragnące owocu, nazywają satwiczną.
 

analiza gramatyczna

śraddhayā śraddhā 3i.1 f. przez wiarę (od: śrat  – w złożeniach: wiara; dhā – pokładać [wiarę]; śraddhā – wiara, przekonanie);
parayā para 3i.1 f. przez daleką, przez ostateczną, przez najwyższą, przez najlepszą;
taptam tap (topić, palić) PP 1i.1 n. rozgrzane, praktykowane;
tapaḥ tapas 1i.1 n. gorąco, asceza (od: tap – topić, palić);
tat tat sn. 1i.1 n. to;
tri-vidham tri-vidha 1i.1 n. trojakie, mające trzy części (od: tri – trzy; vi-dhā – rozdzielać, vidhā – dział, część);
naraiḥ nara 3i.3 m. przez ludzi (od: nṛ człowiek, ludzkość);
aphalākāṅkṣibhiḥ a-phala-ākāṅkṣin 3i.3 m. ; TP : ye phalaṃ nākāṅkṣanti taiḥ przez tych, którzy nie pragną owocu (od: phal – dojrzewać; phala – owoc, rezultat; ā-kāṅkṣ – pragnąć, tęsknić, ākāṅkṣā – pragnienie, tęsknota; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
yuktaiḥ yukta (yuj – zaprzęgać, łączyć) PP 3i.3 m. przez połączonych, przez zaprzężonych;
sāttvikam sāttvika 1i.1 n. związany z sattwą (od: as – być, PPr sant – będący, istnienie, abst. sattva – jestestwo, esencja, mądrość, duch, jedna z trzech gun);
paricakṣate pari-cakṣ (nazywać) Praes. Ā 1c.3 nazywają;

 

warianty tekstu


parayā taptaṃ parayopetaṃ (wyposażona w najwyższą);
tapas tat → tapas tu (ale asceza);
yuktaiḥmuktaiḥ (przez wyzwolonych);
paricakṣate → parirakṣate (chroni zewsząd);
 
 Śāṃkara


yathoktaṃ kāyikaṃ vācikaṃ mānasaṃ ca tapas taptaṃ naraiḥ sattvādi-guṇa-bhedena kathaṃ tri-vidhaṃ bhavatīti, ucyate—
śraddhayā āstikya-buddhyā parayā prakṛṣṭayā taptam anuṣṭhitaṃ tapas tat prakṛtaṃ tri-vidhaṃ tri-prakāraṃ try-adhiṣṭhānaṃ narair anuṣṭhātṛbhir aphalākāṅkṣibhiḥ phalākāṅkṣā-rahitair yuktaiḥ samāhitair yad īdṛśaṃ tapaḥ, tat sāttvikaṃ sattva-nirvṛttaṃ paricakṣate kathayanti śiṣṭāḥ
 

Rāmānuja


aphalākāṅkṣibhiḥ phalākāṅkṣārahitaiḥ, yuktaiḥ paramapuruṣārādhanarūpam idam iti cintāyuktaiḥ naraiḥ parayā śraddhayā yat trividhaṃ tapaḥ kāyavāṅmanobhis taptam, tat sāttvikaṃ paricakṣate
 

Śrīdhara


tad evaṃ śarīra-vāṅ-manobhir nirvartyaṃ trividhaṃ tapo darśitam | tasya trividhasyāpi tapasaḥ sāttvikādi-bhedena traividhyam āha śraddhayetyādi-tribhiḥ | tat trividham api tapaḥ parayā śreṣṭhayā śraddhayā phalākāṅkṣā-śūnyair yuktair ekāgra-cittair narais taptaṃ sāttvikaṃ kathayanti
 

Madhusūdana


śārīra-vācika-mānasa-bhedena trividhasyoktasya tapasaḥ sāttvikādi-bhedena traividhyam idānīṃ darśayati śraddhayeti tribhiḥ | tat-pūrvoktaṃ trividhaṃ śārīraṃ vācikaṃ mānasaṃ ca tapaḥ śraddhayāstikya-buddhyā parayā prakṛṣṭayāprāmāṇya-śaṅkākalaṅka-śūnyayā phalābhisandhi-śūnyair yuktaiḥ samāhitaiḥ siddhy-asiddhyor nirvikārair narair adhikāribhis taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikaṃ paricakṣate śiṣṭāḥ
 

Viśvanātha


trividham ukta-lakṣaṇaṃ kāyika-vācika-mānasam
 

Baladeva


uktasya tapasaḥ sāttvikāditayā traividhyam āha śraddhayeti-tribhiḥ | tad uktaṃ trividhaṃ tapaḥ phalākāṅkṣā-śūnyair yuktair ekāgra-cittair narair parayā śraddhayā taptam anuṣṭhitaṃ sāttvikam
 
 Michalski


Ta trojaka pokuta, pełniona z żarliwą wiarą przez ludzi oddanych, nieoczekujących nagrody za nią, – nazywa się sattwam.
 

Olszewski


Ta potrójna surowość, uprawiana przez ludzi pobożnych z głęboką wiarą i bez troski o nagrodę, nazywa się zgodną z prawdą.
 

Dynowska


Ten trojaki Tapas z żywą wiarą pełniony, bez żadnej chęci nagrody, z myślą w Jodze skupioną – jest zwany harmonijnym i czystym.
 

Sachse


Potrójna ta asceza
przestrzegana z najgłębszą wiarą
przez ludzi nie łaknących owocu [czynu],
stąpających ścieżką jogi,
uznawana jest za ascezę pełną sattwy.
 

Kudelska


Oto trojaka asceza, uprawiana przez ludzi zrównoważonych,
Którzy nie pragną owoców czynu i których wiara jest wielka, taka ascezą nazywana jest szlachetną.
 

Rucińska


Potrójna owa asceza z wiarą najlepszą spełniana
Przez nie pragnących owocu, skupionych, zwie się sattwiczną.
 

Szuwalska


Te trzy rodzaje pokut spełniane z oddaniem
I wiarą, bez nadziei na zyski, są zwane
Harmonijną pokutą.
 
 

Both comments and pings are currently closed.