BhG 16.14

asau mayā hataḥ śatrur haniṣye cāparān api
īśvaro ham ahaṃ bhogī siddho haṃ balavān sukhī

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


mayā (przeze mnie) asau śatruḥ (tamten wróg) hataḥ [asti] (jest zabity),
[aham] (ja) aparān [śatrūn] api (również innych wrogów) haniṣye (zabiję).
aham (ja) īśvaraḥ [asmi] (jestem władcą),
aham (ja) bhogī [asmi] (jestem radującym się),
aham (ja) siddhaḥ (doskonałym) balavān (potężnym) sukhī ca (i szczęśliwym) [asmi] (jestem).
 

tłumaczenie polskie


Ja zabiłem [już] tamtego wroga i również innych zabiję,
Jestem władcą, to ja się raduję, jestem doskonały, potężny i szczęśliwy.
 

analiza gramatyczna

asau adas sn. 1i.1 m. tamten (zaimek wskazujący na odległego, niedostępnego dla wzroku);
mayā asmat sn. 3i.1 przeze mnie;
hataḥ hata (han – zabijać) PP 1i.1 m. zabity;
śatruḥ śatru 1i.1 m. wróg, rywal (od: śad – upadać, uprowadzać, zabijać);
haniṣye han (zabić) Fut. Ā 3c.1 zabiję;
ca av. i;
aparān apara 2i.3 m. innych, późniejszych;
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
īśvaraḥ īśvara 1i.1 m. władca (od: īś – posiadać, władać, īśa – pan, władca);
aham asmat sn. 1i.1ja;
aham asmat sn. 1i.1ja;
bhogī bhogin 1i.1 m. mający przyjemności, jadło, bogactwo (od: bhuj – cieszyć się, jeść, posiadać, bhoga – przyjemność, jadło, bogactwo; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
siddhaḥ siddha (sidh – odnosić sukces, osiągać doskonałość) PP 1i.1 m. ten, który osiągnął sukces, doskonały;
aham asmat sn. 1i.1ja;
balavān balavant 1i.1 m. posiadający siłę, potężny, mocarny (od: bala – siła, moc; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza);
sukhī sukhin 1i.1 m. szczęśliwy, mający szczęście (od: su – prefiks: dobry, wspaniały, piękny, szlachetny; kha – zagłębienie, otwór, piasta; su-kha – radość, szczęście, dosłownie: dobre zagłębienie [przez które przechodzi oś rydwanu] stąd poruszanie się gładko;
lub od: su-sthā; przeciwieństwo do: duḥkha  – cierpienie, niedola);

 

warianty tekstu


bhogī → yogī / bhāgī (jogin / szczęśliwy, mający udział);
balavān → balavat (silnie, bardzo [szczęśliwy]);
 
 Śāṃkara


asau devadattanāmā mayā hato durjayaḥ śatruḥ | haniṣye cāparān anyān varākān api | kim ete kariṣyanti tapasvinaḥ | sarvathāpi nāsti mattulyaḥ | kathaṃ ? īśvaro’ham, ahaṃ bhogī | sarva-prakāreṇaś ca siddho’haṃ saṃpannaḥ putraiḥ naptṛbhiḥ, na kevalaṃ mānuṣaḥ, balavān sukhī cāham eva | anye tu bhūmibhārāyāvitīrṇāḥ
 

Rāmānuja


asau mayā balavatā hataḥ śatruḥ / aparān api śatrūn ahaṃ śūro dhīraś ca haniṣye / kim atra mandadhībhir durbalaiḥ parikalpitenādṛṣṭaparikareṇa //
tathā ca
īśvaro ‚ham svādhīno ‚ham; anyeṣāṃ cāham eva niyantā / ahaṃ bhogī svata evāhaṃ bhogī; nādṛṣṭādibhiḥ / siddho ‚ham svatassiddho ‚ham; na kasmāccid adṛṣṭādeḥ / tathā svata eva balavān; svata eva sukhī
 

Śrīdhara


asāv iti | siddhaḥ kṛta-kṛtyaḥ | spaṣṭam anyat
 

Madhusūdana


evaṃ lobhaṃ prapañcya tad-abhiprāya-kathanenaiva teṣāṃ krodhaṃ prapañcayati asāv iti | asau devadatta-nāmā mayā hataḥ śatrur atidurjayaḥ | ata idānīm anāyāsena haniṣye ca haniṣyāmi aparān sarvān api śatrūn | na ko ‚pi mat-sakāśāj jīviṣyatīty aper arthaḥ | ca-kārān na kevalaṃ haniṣyāmi tān kiṃ tu teṣāṃ dāra-dhanādikam api grahīṣyāmīty abhiprāyaḥ | kutas tavaitādṛśaṃ sāmarthyaṃ tvat-tulyānāṃ tvad-adhikānāṃ vā śatrūṇāṃ sambhavād ity ata āha – īśvaro ‚haṃ na kevalaṃ mānuṣo yena mat-tulyo ‚dhiko vā kaścit syāt | kim ete kariṣyanti varākāḥ sarvathā nāsti mat-tulyaḥ kaścid ity anenābhiprāyeṇśvaratvaṃ vivṛṇoti | yasmād ahaṃ bhogī sarvair bhogopakaraṇair upetaḥ siddho ‚haṃ putra-bhṛtyādibhiḥ sahāyaiḥ saṃpannaḥ svato ‚pi balavān atyojasvī sukhī sarvathā nīrogaḥ
 

Viśvanātha


komentarz wspólny przy BhG 16.15
 

Baladeva


komentarz wspólny przy BhG 16.16
 
 Michalski


Tamten wróg został przezemnie zabity, wkrótce zabiję innych. – Ja jestem władca, ja zażywam rozkoszy, ja mam powodzenie, jestem silny, szczęśliwy!
 

Olszewski


Zabiłem tego nieprzyjaciela, zabiję także innych. Jestem królem, jestem bogaty, jestem szczęśliwy, jestem silny, jestem wesoły,
 

Dynowska


dziś tego pokonałem wroga, jutro unicestwię innych; jam pan i władca, silny, potężny, doskonały, szczęśliwy;
 

Sachse


„Oto wróg zabity przeze mnie.
Zabiję i innych.
Jestem panem, używam życia, powodzi mi się,
silny jestem i szczęśliwy”.
 

Kudelska


Jednego wroga już zabiłem, w przyszłości zgładzę innych nieprzyjaciół,
Ja jestem Panem, wszystkiego doznaję, jestem doskonały, mocny i szczęśliwy.
 

Rucińska


„Zabiłem już tego wroga, zabiję także i innych!
Jam pan, używam, mam wszystko, jam silny jest i szczęśliwy!”
 

Szuwalska


Zniszczyłem swego wroga, wkrótce zniszczę innych.
Jestem panem i władcą. Jestem doskonały,
Potężny. Los mi sprzyja.
 
 

Both comments and pings are currently closed.