BhG 16.13

idam adya mayā labdham idaṃ prāpsye mano-ratham
idam astīdam api me bhaviṣyati punar dhanam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


adya (dzisiaj) mayā (przeze mnie) idam labdham (to zdobyte) [asti] (jest),
[aham] (ja) idam manoratham (to pragnienie) prāpsye (osiągnę),
idam (to) asti (jest),
punaḥ (ponownie) me (moje) idam api dhanam (również to bogactwo) bhaviṣyati (będzie).
 

tłumaczenie polskie


„To pragnienie dzisiaj spełniłem, a tamto spełnię [jutro],
to bogactwo [już] posiadam, a tamto również będzie moje.
 

analiza gramatyczna

idam idam 1i.1 n. to;
a-dya av. dzisiaj, teraz (od: div – jaśnieć, dyu – dzień, niebiosa);
mayā asmat sn. 3i.1 przeze mnie;
labdham labdha (labh – zabierać, zdobywać) PP 1i.1 n. osiągnięte, zdobyte, zabrane;
idam idam 2i.1 n. to;
prāpsye pra-āp (osiągać) Fut. Ā 3c.1 osiągnę;
mano-ratham mano-ratha 2i.1 n. ; BV : yasya ratho manaḥ asti tatto, którego rydwanem jest umysł; pragnienie, wyobrażenie, iluzja (od: man – myśleć, manas – umysł; ratha – rydwan);
idam idam 1i.1 n. to;
asti as (być) Praes. P 1c.1 jest;
idam idam 1i.1 n. to;
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
me asmat sn. 6i.1 moje (skrócona forma od: mama);
bhaviṣyati bhū (być) Fut. P 1c.1 będzie;
punaḥ av. ponownie, jeszcze raz, z powrotem;
dhanam dhana 2i.1 n. podbój, łup, bogactwo;

 

warianty tekstu


idaṃ → imaṃ (to);
mano-rathaṃ → mano-gataṃ (przebywające w umyśle);
 
 Śāṃkara


īdṛśaś ca teṣām abhiprāyaḥ—
idaṃ dravyam adya idānīṃ mayā labdham | idaṃ cānyat prāpsye manorathaṃ manas-tuṣṭi-karam | idaṃ cāstīdam api me bhaviṣyati āgāmini saṃvatsare punar dhanaṃ tenāhaṃ dhanī vikhyāto bhaviṣyāmīti
 

Rāmānuja


idam kṣetraputrādikaṃ sarvaṃ mayā matsāmarthyenaiva labdham, nādṛṣṭādinā; imaṃ ca manoratham aham eva prāpsye, nādṛṣṭādisahitaḥ / idaṃ dhanaṃ matsāmarthyena labdhaṃ me asti, idam api punar me matsāmarthyenaiva bhaviṣyati
 

Śrīdhara


teṣāṃ manorathaṃ kathayan naraka-prāptim āha idam adya mayeti caturbhiḥ | prāpsye prāpsyāmi | manorathaṃ manasaḥ priyam | spaṣṭam anyat | eteṣāṃ ca trayāṇāṃ ślokānām ity ajñāna-vimohitāḥ santo narake patantīti caturthenānvayaḥ
 

Madhusūdana


teṣām īdṛśīṃ dhana-tṛṣṇānuvṛttiṃ manorājya-kathanena vivṛṇoti idam iti | idaṃ dhanam adyedānīṃ anenopāyena mayā labdham | idaṃ tad anya-manorathaṃ manas-tuṣṭi-karaṃ śīghram eva prāpsye | idaṃ puraiva saṃcitaṃ mama gṛhe ‚sti | idam api bahutaraṃ bhaviṣyaty āgāmini saṃvatsare punar dhanam | evaṃ dhana-tṛṣṇākulāḥ patanti narake ‚śucāv ity agrimeṇānvayaḥ
 

Viśvanātha


komentarz wspólny przy BhG 16.15
 

Baladeva


teṣāṃ dhanāśānuvṛttiṃ manorājyoktyā vivṛṇvan naraka-nipātam āha idam iti caturbhiḥ | idaṃ kṣetraṃ paśu-putrādi mayaivādya sva-dhī-balena labdham | imaṃ manorathaṃ manaḥ-priyam artham aham eva sva-balena prāpsyāmi, svabalenaiva labdham idaṃ dhanaṃ mama sampraty asti | idam iṣyamāṇaṃ dhanam āgāmi-varṣe mad-balenaiva me bhaviṣyati | na tv adṛṣṭa-balena īśvara-prasādena vety arthaḥ | evaṃ dhana-tṛṣṇāṃ prapañcya duṣṭaṃ bhāvaṃ prapañcayati asāv iti | yajña-dattākhyo ‚sau śatrur mayātibalinā hataḥ | aparān api śatrūn aham eva haniṣyāmi | teṣāṃ dāra-dhanādi ca neṣyāmīti ca-śabdāt matto na ko ‚pi jīved iti bhāvaḥ | nanv īśvarecchām adṛṣṭaṃ ca kecij jaya-hetum āhus tatrāhaaham eveśvaraḥ svatantro yad ahaṃ bhogī svato nikhila-bhoga-sampannaḥ siddho ‚smīti | yadi kaścid īśvaraṃ kalpayati | tarhi sa mām eveśvaraṃ kalpayatu na tu matto ‚nyam anupalabdher iti bhāvaḥ
 
 Michalski


„To zostało dzisiaj przezemnie osiągnięte, to moje żądanie będzie spełnione, to bogactwo już teraz jest moim, to znowu będzie moje.
 

Olszewski


»Oto, powiadają, co zrobiłem dziś; będę mógł sprawić sobie taką to uciechę; mam to, później będę miał taki to zysk.
 

Dynowska


i mówią: „otom dziś zdobył tę rzecz pożądaną, jutro zdobędę nową; dziś dóbr mam tyle, jutro chcę posiąść ich więcej;
 

Sachse


„Oto moja dzisiejsza zdobycz.
Tamto życzenie spełnię wkrótce.
To jest moje obecne bogactwo,
tamto niedługo też będzie należało do mnie”.
 

Kudelska


I tak wciąż powtarzają: „To oto już dzisiaj osiągnąłem, to pragnienie mam jeszcze do spełnienia,
Wszystko tutaj już jest moje i tamto bogactwo również zdobędę.
 

Rucińska


„To dziś zdobyłem, i tamto zdobędę wnet, upragnione,
To już posiadam i tamto bogactwo też będzie moim!”
 

Szuwalska


‘Dzisiaj to osiągnąłem, wkrótce pragnę zdobyć
Jeszcze większe bogactwo. Tak wiele posiadam,
A w przyszłości posiadać będę jeszcze więcej.
 
 

Both comments and pings are currently closed.