BhG 16.10

kāmam āśritya duṣpūraṃ dambha-māna-madānvitāḥ
mohād gṛhītvāsad-grāhān pravartante śuci-vratāḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


duṣpūram kāmam (na pragnieniu trudnym do zaspokojenia) āśritya (oparłszy się),
dambha-māna-madānvitāḥ (połączeni z oszustwem, szaleństwem i zarozumialstwem) mohāt (z omroczenia) asad-grāhān (nieprawdziwe poglądy) gṛhītvā (pochwyciwszy),
aśuci-vratāḥ (mający nieczyste śluby) pravartante (działają).

 

analiza gramatyczna

kāmam kāma 2i.1 m. pragnienie, żądzę (od: kam –pragnąć, kochać, tęsknić);
āśritya ā-śri (przylegać, spoczywać na, wspierać się na, polegać na) absol. wsparłszy się, schroniwszy się – u kogo? – łączy się z accusativusem);
duṣpūram duṣ-pūra 2i.1 m. trudny do zaspokojenia (od: dur / dus – prefiks: trudny, zły, twardy; pṝ – napełniać, odżywiać, puru – obfitość, pūra – napełnianie, zaspokajanie, danie satysfakcji);
dambha-māna-madānvitāḥ dambha-māna-mada-anvita 1i.3 m. ; DV / TP : dambhena ca mānena ca madena cānvitāḥci, którzy obdarzeni są oszustwem, szaleństwem i zarozumialstwem (od: dabh – oszukiwać, zwodzić, niszczyć, dambha – oszustwo, udawanie, hipokryzja; man – myśleć, māna – szacunek, honor, duma; mad – bawić się, cieszyć się, być skonfundowanym, mada upojenie, szaleństwo, zachwyt, zabawa, duma, arogancja; anu-i – podążać, PP anv-ita – połączony, wyposażony, obdarzony: w co? – wymaga instrumentalu);
mohāt moha 5i.1 m. z ogłupienia, z oszołomienia, z zamętu (od: muh – mylić się, być skonfundowanym, omroczonym, ogłupiałym);
gṛhītvā grah (chwytać) absol. pochwyciwszy;
asad-grāhān asad-grāha 2i.3 m. ; KD : asataḥ grāhān iti  nieprawdziwe poglądy (od: as – być, PPr sant  – prawdziwy, będący, istniejący, esencja, a-sant – nieprawdziwy, nieistniejący; grah – chwytać, grāha – chwytanie, zrozumienie, pochwycone, pogląd, koncepcja);
pravartante pra-vṛt (toczyć się, poruszać) Praes. Ā 1c.3 poruszają się, działają;
aśuci-vratāḥ aśuci-vrata 1i.3 m. ; BV : yeṣāṃ vratāny aśucīni santi teci, których śluby są nieczyste (od: śuc – jaśnieć, być mokrym, śuci czysty; vṛ – wybierać, lubić lub vṛ – zakrywać, powściągać, vrata – pokuty, asceza, ślub);

 

warianty tekstu


dambha-māna-madānvitāḥ → daṃbha-māna-madānvitaḥ / daṃbha-lobha-madānvitāḥ (połączony z oszustwem, dumą i zarozumialstwem / połączeni z oszustwem, chciwością i zarozumialstwem);
mohād gṛhītvāsad-grāhān → asad-grahāśritāḥ (wsparci na nieprawdziwych poglądach);
pravartante śuci-vratāḥ → prabhavaṃtaḥ śuci-vratāḥ / pracaraṃty aśuci-vratāḥ (mającymi czyste śluby stają się / mający nieczyste śluby postępują);
 
 Śāṃkara


te ca—
kāmam icchā-viśeṣam āśritya avaṣṭabhya duṣpūram aśakya-pūraṇaṃ dambha-māna-madānvitā dambhaś ca mānaś ca madaś ca dambha-māna-madās tair anvitāḥ dambha-māna-madānvitā mohād avivekato gṛhītvā upādāya asad-grāhān aśubha-niścayān pravartante loke aśuci-vratāḥ aśucīni vratāni yeṣāṃ te’śuci-vratāḥ
 

Rāmānuja


duṣpūram duṣprāpaviṣayaṃ kāmam āśritya tatsisādhayiṣayā mohād ajñānāt, asadgrāhān anyāyagṛhītaparigrahān gṛhītvā, aśucivratāḥ aśāstravihitavratayuktāḥ dambhamānamadānvitāḥ pravartante
 

Śrīdhara


api ca kāmam āśrityeti | duṣpūraṃ purayitum aśakyaṃ kāmam āśritya dambhādibhir yuktāḥ santaḥ kṣudra-devatārādhanādau pravartante | katham | asad-grāhān gṛhītvā anena mantreṇaitāṃ devatām ārādhya mahā-nidhīn sādhayiṣyāma ity ādīn durāgrahān moha-mātreṇa svīkṛtya pravartante | aśuci-vratāḥ aśucīni madya-māṃsādi-viṣayīṇi vratāni yeṣāṃ te
 

Madhusūdana


te ca yadā kenacit karmaṇā manuṣya-yonim āpadyante, tadā kāmaṃ tat tad dṛṣṭa-viṣayābhilāṣaṃ duṣpūraṃ pūrayitum aśakyaṃ dambhenādhārmikatve 'pi dhārmikatva-khyāpanena mānenāpūjyatve 'pi pūjyatva-khyāpanena madenotkarṣa-rahitatve 'py utkarṣa-viśeṣādhyāropeṇa mahad-avadhīraṇā-hetunānvitā asad-grāhān aśubha-niścayān anena mantreṇemāṃ devatām ārādhya kāminīnām ākarṣaṇaṃ kariṣyāmaḥ, anena mantreṇemāṃ devatām ārādhya mahānidhīn sādhayiṣyāma ity ādi-durāgraha-rūpān mohād avivekād gṛhītvā na tu śāstrāt, aśuci-vratāḥ pravartante yatra kutrāpy avaidike dṛṣṭa-phale kṣudra-devatārādhanādāv iti śeṣaḥ | etādṛśāḥ patanti narake 'śucāv ity agrimeṇānvayaḥ
 

Viśvanātha


asad-grāhān pravartante kumate eva pravṛttā bhavanti | aśucīni śaucācāra-varjitāni vratāni yeṣāṃ te
 

Baladeva


atha teṣāṃ durvṛttatāṃ durācāratāṃ cāha kāmam iti | duṣpūraṃ kāmaṃ viṣaya-tṛṣṇām āśritya mohān na tu śāstrād asad-grāhān gṛhītvāśuci-vratāḥ santaḥ pravartante | asad-grāhān duṣṭa-nakravad ātma-vināśakān kalpita-devatā-tan-mantra-tad-ārādhana-nimittaka-kāminī-pārthiva-nidhy-ākarṣaṇa-rūpān durāgrahān ity arthaḥ | aśucīni śmaśāna-niṣevaṇa-madya-māṃsa-viṣayāṇi vratāni yeṣāṃ te | dambhenādhariṣṭhatve 'pi dharmiṣṭhatva-khyāpanena mānenāpūjyatve 'pi pūjyatvaṃ khyāpanena madenaānutkṛṣṭatve 'py utkṛṣṭatvāropaṇena cānvitāḥ
 
 Michalski


Oddani nieposkromionej żądzy, pełni obłudy, dumy i pychy, chwytają się w zaślepieniu złych myśli i gnuśne życie prowadzą.
 

Olszewski


Oddani są żądzom nienasyconym, skłonni do oszukaństwa, próżności, szaleństwa, błąd ich pociąga ku niesprawiedliwym zdobyczom i budzi w nich pragnienia nieczyste.
 

Dynowska


Zuchwali, nieugaszoną owładnięci żądzą, upojeni próżnością i pychą, zaślepieńcy ci trwają w fałszu i błędzie i z nieczystych działają pobudek.
 

Sachse


Kierowani nienasyconą żądzą,
podstępni, pyszni, pełni podniecenia,
w zaślepieniu trzymają się prawd pozornych
i żyją w służbie zła.
 

Kudelska


Oni oddają się żądzom nienasyconym, obłudni, dumni i pyszni,
Z powodu zaślepienia mylny pogląd przyjmują i działają z nieczystych pobudek.
 

Rucińska


O żądzy nienasyconej, obłudni, pyszni, wyniośli,
Z głupoty plany złe snując, tak żyją, ślubów nieczystych!
 

Szuwalska


Przez swą żądzę, dumę i zuchwalstwo
W obłudzie pogrążeni, w zaślepieniu swoim
Żyją tym, co ulotne, tkwią w tym, co nieczyste.
Potężny strach ich trawi.

 

Babkiewicz


A na żądzy się oparłszy,
którą trudno jest nasycić,
dumni, pyszni i obłudni
w omroczeniu się chwytają
złych przekonań i spełniają
śluby, które są nieczyste.

 
 

Both comments and pings are currently closed.