BhG 14.14

yadā sattve pravṛddhe tu pralayaṃ yāti deha-bhṛt
tadottama-vidāṃ lokān amalān pratipadyate

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yadā tu (ale jeśli) sattve pravṛddhe (gdy sattwa jest rozwinięta) deha-bhṛt (noszący ciało) pralayam (ku śmierci) yāti (idzie),
tadā (wówczas) [saḥ] (on) uttama-vidām (znawców najwyższego) amalān lokān (pozbawione nieczystości światy) pratipadyate (osiąga).
 

tłumaczenie polskie


Gdy podczas rozwiniętej sattwy noszący ciało umiera,
wówczas udaje się do czystych światów znawców najwyższego.
 

analiza gramatyczna

yadā av. kiedy (korelatyw do: tadā – wtedy, wówczas);
sattve sattva (as – być, PPr sant – będący, istnienie) abst. 7i.1 n. loc.abs. gdy jestestwo, gdy esencja, gdy mądrość, gdy sattwa;
pravṛddhe pra-vṛddha (vṛdh – wzrastać) PP 7i.1 n. loc.abs. gdy jest wzrosły, gdy jest w pełni rozwinięty, gdy jest potężny;
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
pralayam pralaya 2i.1 m. do zniknięcia, do rozpuszczenia, w koniec, ku śmierci (od: pra- – rozpuszczać, zakańczać);
yāti (iść) Praes. P 1c.1 idzie, udaje się, umiera;
deha-bhṛt deha-bhṛt 1i.1 m. ; yo dehaṃ bibharti saḥ – ten, który nosi ciało (od: dih – namaszczać, kleić, deha – forma, kształt, ciało; bhṛ – nieść, trzymać, dzierżyć, bhṛt – na końcu złożeń: noszący, utrzymujący);
tadā av. wtedy, wówczas;
uttama-vidām uttama-vit 6i.3 m. ; ye uttamaṃ viduḥ teci, którzy znają najwyższe (od: ut-tama – najbardziej wyniesiony, najwyższy, stopień najwyższy od: ud – ponad, wyżej; vid – wiedzieć, rozumieć, -vit – na końcu wyrazów: znający, znawca);
lokān loka 2i.3 m. światy;
amalān a-mala 2i.3 m. pozbawione brudu, czyste (od: mala – nieczystość, kurz, brud);
pratipadyate prati-pad (wchodzić, docierać) Praes. 1c.1 dociera, osiąga;

 

warianty tekstu


pravṛddhevivṛddhe / pravṛtte (gdy jest rozwinięty / gdy działa);
yāti → yāṃti (udają się);
tadottama-vidāṃ lokān tadottama-vidāṃl lokān / tatrottama-vidāṃ lokān / tatottama-vidāṃ lokān (wówczas światy znawców najwyższego / tam światy znawców najwyższego / o miły, światy znawców najwyższego);
amalān → namalān / nirmalān / acalān (nie brudne / pozbawione nieczystości / nieporuszone);
 
 Śāṃkara


maraṇa-dvāreṇāpi yat phalaṃ prāpyate, tad api saṅga-rāga-hetukaṃ sarvaṃ gauṇam eveti darśayan āha—
yadā sattve pravṛddha udbhūte tu pralayaṃ maraṇaṃ yāti pratipadyate deha-bhṛd ātmā, tadottama-vidāṃ mahad-ādi-tattva-vidām ity etat | lokān amalān mala-rahitān pratipadyate prāpnotīty etat
 

Rāmānuja


yadā sattvaṃ pravṛddhaṃ tadā, sattve pravṛddhe dehabhṛt pralayaṃ maraṇaṃ yāti cet, uttamavidām uttamatattvavidām ātmayāthātmyavidām lokān samūhān amalān malarahitān ajñānarahitān, pratipadyate prāpnoti / sattve pravṛddhe tu mṛtaḥ ātmavidāṃ kuleṣu janitvā ātmayāthātmyajñānasādhaneṣu puṇyakarmasv adhikarotīty uktaṃ bhavati
 

Śrīdhara


maraṇa-samaya eva vivṛddhānāṃ sattvādīnāṃ phala-viśeṣam āha yadeti dvābhyām | sattva pravṛddhe sati yadā jīvo mṛtyuṃ prāpnoti tadā uttamān hiraṇyagarbhādīn vidanti upāsata ity uttama-vidaḥ teṣāṃ ye amalāḥ prakāśamayā lokāḥ sukhopabhoga-sthāna-viśeṣās tān pratipadyate prāpnoti
 

Madhusūdana


idānīṃ maraṇa-samaye vivṛddhānāṃ sattvādīnāṃ phala-viśeṣam āha yadeti dvābhyām | sattve pravṛddhe sati yadā pralayaṃ mṛtyuṃ yāti prāpnoti deha-bhṛd dehābhimānī jīvaḥ, tadottamā ye hiraṇyagarbhādayas tad-vidāṃ tad-upāsakānāṃ lokān deva-sukhopabhoga-sthāna-viśeṣān amalān rajas-tamo-mala-rahitān pratipadyate prāpnoti
 

Viśvanātha


pralayaṃ yāti mṛtyuṃ prāpnoti | tadā uttamaṃ vindanti labhanta ity uttama-vido hiraṇya-garbhādy-upāsakās teṣāṃ lokān amalān sukha-pradān
 

Baladeva


mṛti-kāle vivṛddhānāṃ guṇānāṃ phala-viśeṣān āha yad eti dvābhyām | sattve pravṛddhe sati yadā deha-bhṛj jīvaḥ pralayaṃ yāti mriyate, tadottama-vidāṃ hiraṇya-garbhādy-upāsakānāṃ lokān divya-bhogopetān pratipadyate labhate | amalān rajas-tamo-mala-hīnān
 
 Michalski


Jeżeli ktokolwiek umrze, podczas gdy w nim panuje sattwam, wówczas osiąga on niepokalane światy tych, którzy poznali Najwyższe.
 

Olszewski


Kiedy w dojrzałym wieku prawdy śmiertelnik dochodzi do chwili rozkładu swego ciała, wtedy udaje się do nieskalanej siedziby jasnowidzących.
 

Dynowska


Jeśli w chwili śmierci Harmonia w duszy przeważa, natenczas wznosi się ona w świetliste i nieskalane sfery mędrców, którzy prawa wszechświatów poznali.
 

Sachse


Kiedy ucieleśniony dochodzi do kresu [ziemskiego żywota],
a panuje w nim sattwa,
wówczas udaje się do krain przeczystych,
[zamieszkanych przez] znawców najwyższego.
 

Kudelska


Kiedy w duchu wcielonym, w chwili śmierci, szlachetność przeważy,
Wówczas osiąga on czyste światy tych istot, które znają najwyższego.
 

Rucińska


Gdy zaś przy sattwy rozkwicie umiera noszący ciało,
Do światów idzie przeczystych, niebiańskich mędrców siedziby.
 

Szuwalska


Kto umiera w żywiole harmonii, osiąga
Planety wielkich mędrców – sfery nieskalane.
 
 

Both comments and pings are currently closed.