BhG 14.9

sattvaṃ sukhe sañjayati rajaḥ karmaṇi bhārata
jñānam āvṛtya tu tamaḥ pramāde sañjayaty uta

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he bhārata (o potomku Bharaty!),
sattvam (sattwa) [dehinam] (posiadacza ciała) sukhe (do szczęścia) sañjayati (sprawia lgnięcie),
rajaḥ (radźas) karmaṇi (do czynu) [sañjayati] (sprawia lgnięcie),
tamaḥ tu (a tamas) jñānam (wiedzę) āvṛtya (okrywszy) pramāde uta (także do szaleństwa) sañjayati (sprawia lgnięcie).
 

tłumaczenie polskie


O potomku Bharaty, sattwa sprawia lgnięcie do szczęścia, radźas do czynu,
a tamas okrywszy wiedzę sprawia lgnięcie do szaleństwa.
 

analiza gramatyczna

sattvam sattva (as – być, PPr sant – będący, istnienie) abst. 1i.1 n. jestestwo, esencja, mądrość, duch, jedna z trzech gun;
sukhe sukha 7i.1 n. w radości, w komforcie (od: su – prefiks: dobry, wspaniały, piękny, szlachetny; kha – zagłębienie, otwór, piasta; su-kha – radość, szczęście, dosłownie: dobre zagłębienie [przez które przechodzi oś rydwanu] stąd poruszanie się gładko;
lub od: su-sthā; przeciwieństwo do: duḥkha – cierpienie, niedola);
sañjayati sañj (lgnąć, sklejać, kurczowo trzymać, przywiązywać się, wchodzić w kontakt) Praes. caus. 1c.1 sprawia lgnięcie, sprawia przywiązanie do (wymaga locativusu);
rajaḥ rajas 1i.1 n. pokolorowany, kurz, namiętność, jedna z trzech gun (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym);
karmaṇi karman 7i.1 n. w czynie, w działaniu (od: kṛ – robić);
bhārata bhārata 8i.1 m. potomku Bharaty;
jñānam jñāna 2i.1 n. wiedzę, mądrość, inteligencję (od: jñā – wiedzieć, rozumieć);
āvṛtya ā-vṛ (okrywać) absol. okrywszy;
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
tamaḥ tamas 1i.1 n. ciemność, mrok, tępota, bierność (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać);
pramāde pramāda 7i.1 n. w szaleństwie, w zabawie (od: pra-mad – bawić się, cieszyć się, być skonfundowanym);
sañjayaty sañj (lgnąć, sklejać, kurczowo trzymać, przywiązywać się, wchodzić w kontakt) Praes. caus. 1c.1 sprawia lgnięcie, sprawia przywiązanie do (wymaga locativusu);
uta av. i, także, nawet, lub (znaczenie emfatyczne, szczególnie na końcu zdania);

 

warianty tekstu


karmaṇikarmāṇi (czyny);
tu tamaḥ → tu tamam / tu mataḥ / manujam (ale ciemność / ale uważany / człowieka);
 
 Śāṃkara


punar guṇānāṃ vyāpāraḥ saṃkṣepata ucyate—
sattvaṃ sukhe saṃjayati saṃśleṣayati, rajaḥ karmaṇi he bhārata saṃjayatīty anuvartate | jñānaṃ sattva-kṛtaṃ vivekam āvṛtya ācchādya tu tamaḥ svena āvaraṇātmanā pramāde saṃjayaty uta | pramādo nāma prāpta-kartavyākaraṇam
 

Rāmānuja


sattvādīnāṃ bandhadvārabhūteṣu pradhānāny āha
sattvaṃ sukhasaṅgapradhānam; rajaḥ karmasaṅgapradhānam; tamas tu vastuyāthātmyajñānam āvṛtya viparītajñānahetutayā kartavyaviparītapravṛttisaṅgapradhānam
 

Śrīdhara


sattvādīnām evaṃ sva-sva-kārya-karaṇe sāmarthyātiśayam āha sattvam iti | sattvaṃ sukhe sañjayati saṃśleṣayati | duḥkha-śokādi-kāraṇe sabhāpi sukhābhimukham eva dehinaṃ karotiīty arthaḥ | evaṃ sukhādi-kāraṇe saty api rajaḥ karmaṇy eva sañjayati | tamas tu mahat-saṅgena utpādyamānam api jñānam āvṛtyaācchādya pramāde sañjayati | mahadbhir upadiśyamānasyārthasyānavadhāne yojayati utāpi | ālasyādāv api saṃyojayatīty arthaḥ
 

Madhusūdana


brak komentarza do BhG 14.10
 

Viśvanātha


uktam evārthaṃ saṅkṣepeṇa punar darśayati | sattvaṃ kartṛ sukhe svīya-phale āsaktaṃ jīvaṃ sañjayati vaśīkaroti nibadhnātīty arthaḥ | rajaḥ kartṛ karmāṇi āsaktaṃ jīvaṃ badhnāti | tamaḥ kartṛ pramāde ‚bhirataṃ taṃ jñānam āvṛtya ajñānam utpādyety arthaḥ
 

Baladeva


guṇāḥ svāny advayotkṛṣṭāḥ santaḥ svakārye tanvantīty āha sattvam iti dvābhyām | sattvam utkṛṣṭaṃ sat sva-kārye sukhe puruṣaṃ sañjayaty āsaktaṃ karoti | rajo utkṛṣṭaṃ sat karmāṇi taṃ sañjayati | tama utkṛṣṭaṃ sat pramāde taṃ sañjayati jñānam āvṛtyācchādyājñānam utpādyety arthaḥ
 
 Michalski


Sattwam unosi ducha ku wewnętrznej radości, radżas ku czynom, Bharato, tamas zaś zakrywa poznanie i wiąże ducha z ospałością.
 

Olszewski


Prawda unosi dusze ku słodyczy; namiętność unosi je ku czynom; ciemność, zasłaniając prawdę, unosi dusze ku drętwocie.
 

Dynowska


Harmonia przywiązuje do radości i szczęścia; ruchliwość do nieustannego działania; Bezwład całunem ciężkim mądrość przysłaniając w więzach ospałej trzyma obojętności.
 

Sachse


Sattwa skłania ku szczęściu,
radżas — ku czynowi, Bharato,
tamas natomiast, przesłoniwszy wiedzy,
ku opieszałości.
 

Kudelska


Szlachetność wiedzie ku szczęściu, namiętność nakłania do działania,
A mroczność, przyćmiewająca mądrość, prowadzi tylko do szaleństwa.
 

Rucińska


Sattwa prowadzi do szczęścia, radżas do czynu, Bharato,
A tamas, skrywszy poznanie, do zamroczenia prowadzi.
 

Szuwalska


Harmonia przywiązuje do szczęścia spokoju,
Dynamika do pracy dla zysku, a bierność,
Ciężarem ignorancji przykrywając wiedzę,
W mocnych więzach złudzenia więzi.
 
 

Both comments and pings are currently closed.