BhG 14.8

tamas tv ajñāna-jaṃ viddhi mohanaṃ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis tan nibadhnāti bhārata

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he bhārata (o potomku Bharaty!),
[tvam] (ty) ajñāna-jam tamaḥ tu (a tamas rodzi się z niewiedzy) sarva-dehinām (wszystkich posiadaczy ciała) mohanam (omraczający) viddhi (znaj).
tat [tamas] (ten tamas) pramādālasya-nidrābhiḥ (szaleństwem, lenistwem i ospałością) [dehinam] (posiadacza ciała) nibadhnāti (pęta).
 

tłumaczenie polskie


O potomku Bharaty, wiedz, że tamas powstały z niewiedzy
jest omroczeniem wszystkich posiadaczy ciała.
To on pęta szaleństwem, lenistwem i ospałością.
 

analiza gramatyczna

tamaḥ tamas 2i.1 n. ciemność, mrok, tępotę, bierność (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać);
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
ajñāna-jam ajñāna-ja 2i.1 n. zrodzone z niewiedzy (od: jñā – wiedzieć, rozumieć, a-jñāna – niewiedza, głupota; jan – rodzić się, ja – na końcu złożeń: zrodzony);
viddhi vid (wiedzieć) Imperat. P 2c.1 wiedz, znaj;
mohanam mohana 2i.1 m. ogłupiający, oszałamiający, wprowadzający zamęt (od: muh – mylić się, być skonfundowanym, omroczonym, ogłupiałym; moha – ogłupienie, oszołomienie, zamęt);
sarva-dehinām sarva-dehin 6i.3 m. ; sarvāṇāṃ dehinām itiwszystkich mających ciało (od: sarva – wszystko; dih – namaszczać, kleić, deha – forma, kształt, ciało; dehin = dehavant = dehābhimānin – posiadacz ciała, myślący [o sobie jako] o ciele);
pramādālasya-nidrābhiḥ pramāda-ālasya-nidrā 3i.3 f. ; DV : pramadena ca ālasyena ca nidrayā cetiszaleństwem, lenistwem i sennością (od: pra-mad – bawić się, cieszyć się, być skonfundowanym, pramāda szaleństwo, zabawa; las – jaśnieć, błyszczeć, bawić się, alasa – nieaktywny, bez energii, leniwy, ālasya – bezczynność, lenistwo, gnuśność; ni-drā – zasypiać, ni-drā – sen, spanie, gnuśność);
tat tat sn. 1i.1 n. to;
nibadhnāti ni-bandh (wiązać, pętać) Praes. P 1c.1 wiąże, pęta;
bhārata bhārata 8i.1 m. potomku Bharaty;

 

warianty tekstu


tamas → tatas (dlatego);
mohanaṃ → mohinaṃ (omroczonego);
 
 Śāṃkara


tamas tṛtīyo guṇo’jñāna-jam ajñānāj jātam ajñāna-jaṃ viddhi | mohanaṃ moha-karam aviveka-karaṃ sarva-dehināṃ sarveṣāṃ dehavatām | pramādālasya-nidrābhiḥ pramādaś cālasyaṃ ca nidrā ca pramādālasya-nidrās tābhiḥ pramādālasya-nidrābhis tat tamo nibadhnāti bhārata
 

Rāmānuja


jñānād anyad iha ajñānam abhipretam / jñānaṃ vastuyathātmyāvabodhaḥ; tasmād anyat tadviparyayajñānam / tamas tu vastuyāthātmyaviaparītaviṣayajñānajam / mohanaṃ sarvadehinām / moho viparyayajñānam; viparyayajñānahetur ityarthaḥ / tat tamaḥ pramādālasyanidrāhetutayā taddvāreṇa dehinaṃ nibadhnāti / pramādaḥ kartavyāt karmaṇo ‚nyatra pravṛttihetubhūtam anavadhānam / ālasyam karmasv anārambhasvabhāvaḥ; stabdhateti yāvat / puruṣasyendriyapravartanaśrāntyā sarvendriyapravartanoparatir nidrā; tatra bāhyendriyapravartanoparamaḥ svapnaḥ; manaso ‚py uparatiḥ suṣuptiḥ
 

Śrīdhara


tamaso lakṣaṇaṃ bandhakatvaṃ cāha tama iti | tamas tv ajñānāj jātam āvaraṇa-śakti-pradhānāt prakṛty-aṃśād udbhutaṃ viddhīty arthaḥ | ataḥ sarveṣāṃ dehināṃ mohanaṃ bhrānti-janakam | ataeva pramādenālasyena nidrayā ca tat tamo dehinaṃ nibadhnāti | tatra pramādo ‚navadhānam | ālasyam anudyamaḥ | nidrā cittasyāvasādāl layaḥ
 

Madhusūdana


tu-śabdaḥ sattva-rajopekṣayā viśeṣa-dyotanārthaḥ | ajñānād āvaraṇa-śakti-rūpād udbhūtam ajñāna-jaṃ tamo viddhi | ataḥ sarveṣāṃ dehināṃ mohanam aviveka-rūpatvena bhrānti-janakam | pramādenālasyena nidrayā ca tat tamo nibadhnāti | dehinam ity anuṣajyate | he bhārata | pramādo vastu-vivekāsāmarthyaṃ sattva-kārya-prakāśa-virodhī | ālasyaṃ pravṛtty-asāmarthyaṃ rajaḥ-kārya-pravṛtti-virodhi | ubhaya-virodhinī tamo-guṇālambanā vṛttir nidreti vivekaḥ
 

Viśvanātha


ajñānam ajñānāt svīya-phalāt jātaṃ pratītam anumitaṃ bhavatīty ajñānajam ajñāna-janakam ity arthaḥ | mohanaṃ bhrānti-janakam | pramādo ‚navadhānam | ālasyam anudyamaḥ | nidrā cittasyāvasādāl layaḥ
 

Baladeva


tamas tv iti | tu-śabdaḥ pūrva-dvitīyād viśeṣa-dyotakaḥ | vastu-yāthātmyāvagamo jñānaṃ tad-virodhy-āvarakatā-pradhānaṃ prakṛty-aṃśo ‚jñānam | tasmāj jātaṃ tamo ætaḥ sarva-dehināṃ mohanaṃ viparyaya-jñāna-janakam | tathā ca vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṃ viparyaya-jñāna-janakaṃ tamaḥ iti | tat tamaḥ pramādādibhiḥ svakāryaiḥ puruṣaṃ nibadhnāti | tatra pramādo ‚navadhānam akārye karmaṇi pravṛtti-rūpaṃ sattva-kārya-prakāśa-virodhī | ālasyam anudyamaḥ, rajaḥ-kārya-pravṛtti-virodhi | tad-ubhaya-virodhinī tu nidrā cittasyāvasādātmeti
 
 Michalski


Tamas znów – wiedz – powstaje z niewiedzy i prowadzi na manowce wszystkie istoty. On wiąże ducha, Bharato, przez opieszałość, lenistwo i sen.
 

Olszewski


Co zaś do ciemności, to wiedz, synu Kunti, że ona pochodzi z nieświadomości i że wnosi zamieszanie we wszystkie dusze; ona je skuwa głupotą, lenistwem i ociężałością.
 

Dynowska


Natomiast Bezwład, wiedz o Bharato, iż z ciemnoty się rodzi i wszystkie dusze najbardziej zaślepia; więzy niedbalstwa i ociężałej narzuca gnuśności.
 

Sachse


Tamas zaś rodzi się z niewiedzy,
Jest zaślepieniem wszystkich ucieleśnionych,
narzuca im więzy opieszałości, bezładu i snu, Bharato.
 

Kudelska


Cecha mroczności, Bharato, z niewiedzy się rodzi i oślepia wszystkie dusze,
Ona jest źródłem zamętu, lenistwa i ciemności.
 

Rucińska


A tamas, wiedz, jest z niewiedzy, mami on wszystkich wcielonych
I wiąże ich zamroczeniem, lenistwem i snem, Bharato!
 

Szuwalska


A bierność, co z niewiedzy bierze swój początek,
Oślepia, uwikłując złudzeniem, lenistwem
I snu obojętnością, Ardżuno Bharato.
 
 

Both comments and pings are currently closed.