BhG 14.7

rajo rāgātmakaṃ viddhi tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya karma-saṅgena dehinam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he kaunteya (Kuntjowicu),
[tvam] (ty) rajaḥ rāgātmakam (radźas mający naturę namiętności) tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam (tego, którego powstanie jest z lgnięcia i pragnienia) viddhi (znaj).
tat [rajas] (ten radźas) dehinam (mającego ciała) karma-saṅgena (lgnięciem do czynu) nibadhnāti (pęta).
 

tłumaczenie polskie


Wiedz, że mający naturę namiętności radźas powstaje z lgnięcia i pragnienia.
Kuntjowicu, pęta on mającego ciało lgnięciem do czynu.
 

analiza gramatyczna

rajaḥ rajas 2i.1 n. pokolorowanego, kurz, namiętność, jedną z trzech gun (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym);
rāgātmakam rāga-ātmaka 2i.1 n. mającego naturę namiętności (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym, rāga – kolor, namiętność, podniecenie, miłość, piękno; ātmaka – w złożeniach: mający naturę);
viddhi vid (wiedzieć) Imperat. P 2c.1 wiedz, znaj;
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam tṛṣṇā-saṅga-samudbhava 2i.1 n. ; DV / BV : yasya tṛṣṇāyāḥ saṅgāt ca samudbhavo ‘sti tat tego, którego powstanie jest z lgnięcia i pragnienia (od: tṛṣ – czuć pragnienie, tṛṣṇā – pragnienie, żądza; sam-gam – schodzić się lub sañj – lgnąć, sklejać, kurczowo trzymać, przywiązywać się, wchodzić w kontakt, saṅga – lgnięcie, zejście się, związek, towarzystwo, nadzieje, pragnienia, przywiązania; sam-ud-bhū – powstawać, wyłaniać się, samudbhava – wyłonienie się, powstanie);
tat tat sn. 1i.1 n. to;
nibadhnāti ni-bandh (wiązać, pętać) Praes. P 1c.1 wiąże, pęta;
kaunteya kaunteya 8i.1 m. o synu Kunti (od: kunti – lud Kuntiów, kuntī – Kunti, matka Pandowiców);
karma-saṅgena karma-saṅga 3i.1 m. ; TP : karmena saṅgenetilgnięciem do czynu (od: jñā – wiedzieć, rozumieć, jñāna – wiedza, mądrość, inteligencja; sam-gam – schodzić się lub sañj – lgnąć, sklejać, kurczowo trzymać, przywiązywać się, wchodzić w kontakt, saṅga – lgnięcie, zejście się, związek, towarzystwo, nadzieje, pragnienia, przywiązania);
dehinam dehin 2i.1 m. mającego ciało (od: dih – namaszczać, kleić, deha – forma, kształt, ciało; dehin = dehavant = dehābhimānin – posiadacz ciała, myślący [o sobie jako] o ciele);

 

warianty tekstu


tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam → tṛṣṇā-saṅga-samudbhavā;
dehinam → dehinām (mających ciało);
 
 Śāṃkara


rajaḥ rāgātmakaṃ rajanād rāgo gairikād iva drāg ātmakaṃ viddhi jānīhi | tṛṣṇāsaṅga-samudbhavaṃ tṛṣṇā aprāptābhilāṣaḥ | āsaṅgaḥ prāpte viṣaye manasaḥ prīti-lakṣaṇaḥ saṃśleṣaḥ | tṛṣṇāsaṅgayoḥ samudbhavaṃ tṛṣṇāsaṅga-samudbhavam | tan nibadhnāti tad rajo nibadhnāti kaunteya karma-saṅgena, dṛṣṭādṛṣṭārtheṣu karmasu sañjanaṃ tat-paratā karma-saṅgas tena nibadhnāti rajo dehinam
 

Rāmānuja


rajo rāgātmakam rāgahetubhūtam / rāgaḥ yoṣitpuruṣayor anyānyaspṛhā / tṛṇāsaṅgasamudbhavam tṛṣṇāsaṅgayor udbhavasthānam tṛṣṇāsaṅgahetubhūtam ityarthaḥ / tṛṣṇā śabdādisarvaviṣayaspṛhā; saṅgaḥ putramitrādiṣu saṃbandhiṣu saṃśleṣaspṛhā / tad rajaḥ dehinaṃ karmasu kriyāsu spṛhājananadvāreṇa nibadhnāti; kriyāsu hi spṛhayā yāḥ kriyā ārabhate dehī, tāś ca puṇyapāparūpā iti tatphalānubhavasādhanabhūtāsu yoniṣu janmahetavo bhavanti / ataḥ karmasaṅgadvāreṇa rajo dehinaṃ nibadhnāti / tad evaṃ rajo rāgatṛṣṇāsaṅgahetuḥ karmasaṅgahetuś cety uktaṃ bhavati
 

Śrīdhara


rajaso lakṣaṇaṃ bandhakatvaṃ cāha raja iti | rajaḥ-saṃjñakaṃ guṇaṃ rāgātmakam anurañjana-rūpaṃ viddhi | ataeva tṛṣṇāsaṅga-samudbhavam | tṛṣṇāprāpter ‚rthe ‚bhilāṣaḥ | sagagaḥ prāPte ‚rthe prītir viśeṣeṇāsaktiḥ | tayos tṛṣṇāsaṅgayoḥ samudbhavo yasmāt tad-rajo dehinaṃ dṛṣṭādṛṣṭārtheṣu karmasu saṅgenāsaktyā nitarāṃ badhnāti | tṛṣṇāsaṅgābhyāṃ hi karmasu āsaktir bhavatīty arthaḥ
 

Madhusūdana


rajyate viṣayeṣu puruṣo ‚neneti rāgaḥ kāmo gardhaḥ sa evātmā svarūpaṃ yasya dharma-dharmitṇos tādātmyāt tad rāgātmakaṃ rajo viddhi | ata evāprāptābhilāṣas tṛṣṇā | prāptasyopasthite ‚pi vināśe saṃrakṣaṇābhilāṣa āsaṅgas tayos tṛṣṇāsaṅgayoḥ sambhavo yasmāt tad rajo nibadhnāti | he kaunteya ! karma-saṅgena karmasu dṛṣṭādṛṣṭārtheṣu aham ikdaṃ karomy etat phalaṃ bhokṣya ity abhiniveśa-viśeṣeṇa dehinaṃ vastuto ‚kartāram eva kartṛtvābhimāninaṃ rajasaḥ pravṛtti-hetutvāt
 

Viśvanātha


rajo-guṇaṃ rāgātmakam anurañjana-rūpaṃ viddhi | tṛṣṇā aprāpte ‚rthe abhilāṣaḥ | saṅgaḥ prāpte ‚rthe āsaktiḥ | tayoḥ samudbhavo yasmāt tad rajaḥ dehinaṃ dṛṣṭādṛṣṭārtheṣu karmasu saṅgenāsaktyā badhnāti tṛṣṇā-saṅgābhyāṃ karmasv āsaktir bhavati
 

Baladeva


raja iti rāgaḥ strī-puruṣayor mitho ‚bhilāsas tad-ātmakaṃ rajo-vṛddhi-hetu-kāryayos tādātmyāt | tac ca tṛṣṇādi-samudbhavaṃ śabdādi-viṣayābhilāṣas tṛṣṇā | putra-mitrādi-saṃyogo ‚bhilāṣaḥ saṅgas tayoḥ sambhavo yasmāt tat | tathā ca rāga-tṛṣṇāsaṅga-kāraṇaṃ rajaḥ iti | tad rajaḥ strī-viṣaya-putrādi-prāpakeṣu karmasu saṅgenābhilāṣeṇa dehinaṃ puruṣaṃ nibadhnāti | stry-ādi-spṛhayā karmāṇi karoti | tāni tat-phalānubhavopāya-bhūtān stry-ādīn prāpayanti | punar apy evam iti rajaso na vimuktiḥ
 
 Michalski


Radżas zaś – wiedz – ma za swą istotę namiętność i daje początek żądzy i skłonności. On wiąże ducha, Kauntejo, przez pociąg do czynu.
 

Olszewski


Instynkt, pokrewny namiętności i pochodzący z żądzy przywiązuje ją dążeniem do czynów.
 

Dynowska


Ruchliwość o Kauntejo, z natury swej namiętną żądzę życia rodzi i za przedmiotami pogoń gorączkową, a wiąże duszę niepowstrzymaną działania potrzebą.
 

Sachse


Co do radżasu wiedz, że pełen jest namiętności.
Rodzi pożądanie i tęsknotę,
i więzi ucieleśnionego pragnieniem czynu,
o synu Kunti.
 

Kudelska


Cechu namiętności, zrodzona z pragnienia, jest źródłem przywiązania
do przedmiotów pożądanych,
Ona przyobleka duszę w więzy czynu, Kauntejo.
 

Rucińska


Radżas ma postać pragnienia, jest źródłem żądz i przywiązań
I wiąże duszę wcieloną więzami czynu, Kauntejo!
 

Szuwalska


Dynamika to żywioł, co z żądzy się rodzi.
Z niego też przywiązanie, Kauntejo, pochodzi
I praca dla korzyści, co ze światem spaja.
 
 

Both comments and pings are currently closed.