BhG 1.3

paśyaitāṃ pāṇḍu-putrāṇām ācārya mahatīṃ camūm
vyūḍhāṃ drupada-putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā

 

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he ācārya!
(o nauczycielu!) tava (twojego) dhī-matā (przez mądrego)śiṣyeṇa (przez ucznia) drupada-putreṇa (przez syna Drupady) vyūḍhām (uszeregowaną) pāṇḍu-putrāṇām (synów Pandu) etām (tę)mahatīm (wielką) camūm (armię) paśya (zobacz).


 

tłumaczenie polskie

Nauczycielu, spójrz na potężny oddział synów Pandu,
uszeregowany przez syna Drupady, twego mądrego ucznia.

 

analiza gramatyczna

paśya dṛś (patrzeć) Imperat. P 2c.1zobacz;
etām etat s.n. 2i.1 f.;
pāṇḍu-putrāṇām pāṇḍu-putra 6i.2 m.; TP: pāṇḍoḥ putrāṇām itisynów Pandu (od: pāṇḍu – biały, jasny, blady; puṣ – rozkwitać, putra – dziecko, potomek, tradycyjnie: pu-tra – ratujący od piekła);
ācārya ācārya 8i.1 m.o nauczycielu! (od: ācar – zbliżać się do; ācāra – właściwe zachowanie);
mahatīm mahatī 2i.1 f.wielką (od: mah – powiększać, mahant – wielki);
camūm camū 2i.1 f.armię, oddział (tradycyjnie: 129 słoni, 129 rydwanów, 2187 koni, 3645 pieszych);
vyūḍhām vyūḍhā (vi-vah – wynosić) PP 2i.1 f.podzieloną, uszeregowaną;
drupada-putreṇa drupada-putra 3i.1 m.; TP: drupadasya putreṇeti przez syna Drupady (od: dru – biec, spieszyć się; pada – stopa, dru-pada – filar, kolumna lub gwałtowny krok; puṣ – rozkwitać, putra – dziecko, potomek, tradycyjnie: pu-tra – ratujący od piekła);
tava yuṣmat sn. 6i.1twojego;
śiyea śiṣya (śās – pouczać) PF 3i.1 m.przez tego, którego należy pouczyć, przez ucznia;
dhīmatā dhīmant 3i.1 m.przez posiadającego rozum (od: dhī – myśleć, rozważać; dhī – myśl, rozum; -mant / -vant – na końcu wyrazów oznacza posiadacza);

 
 


Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.11

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

tad eva vacanam āha paśyaitām ity ādibhiḥ navabhiḥ ślokaiḥ | paśyety ādi he ācārya | pāṇḍavānāṃ mahatīṃ vitatāṃ camūṃ senāṃ paśya | tava śiṣyeṇa drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena vyūḍhāṃ vyūha-racanayādhiṣṭhitām

 

Viśvanātha

drupada-putreṇa dhṛṣṭadyumnena tava śiṣyeṇa sva-vadhārtham utpanna iti jānatāpi tvayāyam adhyāpita iti tava manda-buddhitvam | dhīmateti śatror api tvattaḥ sakāśāt tvad-vadhopāya-vidyā gṛhītety asya mahābuddhitvaṃ phal-kāle ‚pi paśyeti bhāvaḥ

 

Baladeva

tat tādṛśaṃ vacanam āha paśyaitām ity ādinā | priya-śiṣyeṣu yudhiṣṭhirādiṣu snehātiśayād ācāryo na yudhyed iti vibhāvya tat-kopotpādanāya tasmiṃs tad-avajñāṃ vyañjayann āha etām iti | etām atisannihitāṃ prāgalbhyenācāryam atiśūraṃ ca tvām avigaṇayya sthitāṃ dṛṣṭvā tad-avajñāṃ pratīhīti, vyūḍhāṃ vyūha-racanayā sthāpitāṃ | drupada-putreṇeti tvad-vairiṇā drupadena tvad-vadhāya dhṛṣṭadyumnaḥ putro yajñāgni-kuṇḍād utpādito ‚stīti | tava śiṣyeṇeti tvaṃ sva-śatruṃ jānann api dhanur-vidyām adhyāpitavān asīti tava manda-dhītvam | dhīmateti śatros tvattas tvad-vadhopāyo gṛhīta iti tasya sudhītvam | tvad-apekṣyakāritaivāsmākam anartha-hetur iti

 
 

Michalski

„Spojrzyj, nauczycielu, na te olbrzymie za­stępy synów Pandu, rozstawione do boju przez twego mądrego ucznia, syna Drupady.

 

Olszewski

Widzisz, panie, wielkie wojsko Pandavy, wy­stawione w linię bojową przez twego ucznia, biegłego w sztuce wojennej syna Drupady.

 

Dynowska

„Spójrz o mistrzu, na potężne zastępy Pandawów, które w szyki bojowe ustawił uczeń twój, w sztuce bojowej biegły, syn Draupadi.

 

Sachse


„Spójrz, mistrzu,
na tę wielką armię Pandawów,
ustawioną w szyku przez twego roztropnego ucznia,
syna Drupady.

 

Kudelska


Spójrz, mistrzu, na tę wielką armię synów Pandu,
Ustawioną przez twego mądrego ucznia, syna Drupady.

 

Rucińska

„Spójrz na tę ogromną armię Pandawów, nauczycielu,
Pod wodzą syna Drupady, twojego zdolnego ucznia!

 

Szuwalska

»Spójrz, mój nauczycielu, na te liczne wojska,
Które twój mądry uczeń wspaniale ustawił.

 

Byrski

„Spójrz, o mistrzu, na potężne Pandu synów te zastępy,
Które mądry syn Drupady a twój uczeń uszykował.

 
 

Both comments and pings are currently closed.