BhG 12.17

yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yaḥ (kto) na hṛṣyati (nie ekscytuje się) na dveṣṭi (nie nienawidzi) na śocati (nie smuci się) na kāṅkṣati (nie pragnie),
yaḥ śubhāśubha-parityāgī (kto porzuca pomyślne i niepomyślne) bhaktimān (posiadacz uwielbienia)  
sa (ten) me (mi) priyaḥ (drogi).

 

analiza gramatyczna

yaḥ yat sn. 1i.1 m. kto;
na av. nie;
hṛṣyati hṛṣ (ekscytować się) Praes. P 1c.1 raduje się, ekscytuje się;
na av. nie;
dveṣṭi dviṣ (nienawidzić) Praes. P 1c.1 nienawidzi, okazuje nienawiść;
na av. nie;
śocati śuc (rozpaczać, opłakiwać) Praes. P 1c.1 opłakuje;
na av. nie;
kāṅkṣati kāṅkṣ (pragnąć, oczekiwać) Praes. P 1c.1 pragnie, tęskni;
śubhāśubha-parityāgī śubha-aśubha-parityāgin1i.1 m. ; DV / TP : śubhasya cāśubhasya ca parityāgīti porzucający dobre i złe (od: śubh – jaśnieć, śubha – piękne, przyjemne, pomyślne, dobre; pari-tyaj – porzucać, tyāga – porzucenie, wyrzeczenie się; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
bhaktimān bhaktiman 1i.1 m. posiadający uwielbienie (od: bhaj – dzielić, dostarczać, radować się, oddawać cześć, bhakta – rozdany, rozdzielony, kochany; czciciel, wielbiciel, miłośnik, kochający, oddany, bhakti – oddanie, miłość, uwielbienie; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza);
yaḥ yat sn. 1i.1 m. kto;
saḥ tat sn. 1i.1 m. on;
me asmat sn. 6i.1 mój (skrócona forma od: mama);
priyaḥ priya 1i.1 m. lubiany, ukochany, miły (od: prī – sprawić radość);

 

warianty tekstu


śubhāśubha-parityāgīśubhāśubha-phala-tyāgī (porzucający owoc pomyślny i niepomyślny);
bhakti-mānyaḥ yo mad-bhaktaḥ (ten, kto jest moim wielbicielem);

druga pada BhG 12.17 jest taka sama jak druga pada BhG 18.54;

 
 Śāṃkara


kiṃ ca—
yo na hṛṣyatīṣṭa-prāptau, na dveṣṭy aniṣṭa-prāptau, na śocati priya-viyoge, na cāprāptaṃ kāṅkṣati, śubhāśubhe karmaṇī parityaktuṃ śīlam asyeti śubhāśubha-parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ
 

Rāmānuja


yo na hṛṣyati yan manuṣyāṇāṃ harṣanimittaṃ priyajātam, tat prāpya yaḥ karmayogī na hṛṣyati; yac cāpriyam, tat prāpya na dveṣṭi; yac ca manuṣyāṇāṃ śokanimittaṃ bhāryāputravittakṣayādikam, tat prāpya na śocati; tathāvidham aprāptaṃ ca na kāṅkṣati; śubhāśubhaparityāgī pāpavat puṇyasyāpi bandhahetutvāviśeṣād ubhayaparityāgī / ya evaṃbhūto bhaktimān, sa me priyaḥ
 

Śrīdhara


kiṃ ca ya iti | priyaṃ prāpya yo na hṛṣyati | apriyaṃ prāpya yo na dveṣṭi | iṣṭārtha-nāśe sati yo na śocati | aprāptam arthaṃ yo na kāṅkṣati | śubhāśubhe puṇya-pāpe parityaktuṃ śīlaṃ yasya saḥ | evaṃ-bhūto bhūtvā yo mad-bhaktimān sa me priyaḥ
 

Madhusūdana


kiṃ ca ya iti | sama-duḥkha-sukha ity etad vivṛṇoti | yo na hṛṣyatīṣṭa-prāptau, na dveṣṭi aniṣṭa-prāptau na śocati prāpteṣṭa-viyoge | na kāṅkṣati aprāpteṣṭa-yoge | sarvārambha-parityāgīty etad vivṛṇoti śubhāśubhe sukha-sādhana-duḥkha-sādhane karmaṇī parityaktuṃ śīlam asyeti śubhāśubha-parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ
 

Viśvanātha


brak komentrza do BhG 12.18
 

Baladeva


yaḥ priyaṃ putra-śiṣyādi prāpya na hṛṣyati | apriyaṃ tat prāpya tatra na dveṣṭi | priye tasmin vinaṣṭe na śocati | aprāptam tan nākāṅkṣati | śubhaṃ puṇyam aśubhaṃ pāpaṃ tad-ubhayaṃ pratibandhakatva-sāmyāt parityaktuṃ śīlaṃ yasya saḥ
 
 Michalski


Kto się nie cieszy i nie pała nienawiścią, kto się nie smuci i nie pożąda, kto jednakowo odrzuca szczęście i niedolę i kto mnie kocha, – ten jest mi miłym.
 

Olszewski


Ten, kto nie oddaje się ani radości, ani nienawiści, ani smutkowi, ani żalom i kto, służąc mi, nie troszczy się o powodzenie i niepowodzenie: ten jest mi drogi.
 

Dynowska


Kto nie zna przywiązań ani też niechęci, żalów ani pragnień i ponad złe i dobre się wzniósł, a pełen jest bezmiernego dla Mnie Miłowania, ten drogi Mi jest.
 

Sachse


Kto nie odczuwa ani skłonności, ani niechęci,
nie smuci się ani nie pragnie,
kto odrzuca zarówno dobro, jak i zło [tego świata],
kto pełen jest miłości — ten jest mi drogi.
 

Kudelska


Kto wolny zarówno od radości, jak i nienawiści, nie smuci się, ani niczego nie pożąda,
Kto wyzwolił się od zła i dobra, taki czciciel jest mi drogi.
 

Rucińska


Kto się nie cieszy, nie smuci, nie pragnie, nie nienawidzi,
Kto dobro i zło porzucił, wielbiciel ten jest mi miły!
 

Szuwalska


Bez przywiązań, niechęci, żalu i pragnienia,
Wzniesiona ponad dobro i zło tego świata,
Osoba Mnie oddana jest Mi bardzo droga.

 

Babkiewicz


Bez podniety, bez niechęci,
bez tęsknoty i bez smutku,
zła i dobra kto się wyrzekł –
gdy ma miłość, jest mi drogi.

 
 

Both comments and pings are currently closed.