BhG 12.16

anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yaḥ mad-bhaktaḥ (kto jest moim wielbicielem) anapekṣaḥ (niezależny) śuciḥ (czysty) dakṣaḥ (zręczny) udāsīnaḥ (neutralny) gata-vyathaḥ (nieporuszony) sarvārambha-parityāgī (porzucający wszelkie przedsięwzięcia),
sa (ten) me (mi) priyaḥ (drogi).

 

analiza gramatyczna

anapekṣaḥ an-apekṣa 1i.1 m. niezależny, obojętny, nierozważny, nieostrożny  (od: apa-īkṣ – patrzeć w bok, opiekować się, szanować, oczekiwać, apekṣā – oczekiwanie, poleganie na);
śuciḥ śuci 1i.1 m. czysty (od: śuc – jaśnieć, być mokrym);
dakṣaḥ dakṣa 1i.1 m. zdolny, zręczny, biegły, ekspert, inteligentny (od: dakṣ – być zdolnym, być silnym);
udāsīnaḥ udāsīna 1i.1 m. neutralny, obojętny (od: ud-ās – siadać z dala);
gata-vyathaḥ gata-vyatha 2i.3 m. ; BV : yasya vyathā gatāsti saḥten, którego poruszenie odeszło (od: gam – iść, PP gata – odeszły; vyath – trząść się, drżeć, być wystraszonym, niepokoić się, vyathā – poruszenie, wzburzenie, strach);
sarvārambha-parityāgī sarva-ārambha-parityāgin 1i.1 m. ; TP : sarveṣām ārambhāṇām parityāgīti porzucający wszelkie przedsięwzięcia (od: sarva – wszystko; ā-rabh – osiągać, podejmować, rozpoczynać, ā-rambha – rozpoczęcie, przedsięwzięcie; pari-tyaj – porzucać, tyāga – porzucenie, wyrzeczenie się; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
yaḥ yat sn. 1i.1 m. kto;
mad-bhaktaḥ mad-bhakta 1i.1 m. ; TP : mama bhakta itimój wielbiciel (od: mat – forma podstawowa zaimka osobowego ’ja’ w l.poj. używana głównie na początku złożeń; bhaj – dzielić, dostarczać, radować się, oddawać cześć, PP bhakta – rozdany, rozdzielony, kochany; czciciel, wielbiciel, miłośnik, kochający, oddany);
saḥ tat sn. 1i.1 m. on;
me asmat sn. 6i.1 mój (skrócona forma od: mama);
priyaḥ priya 1i.1 m. lubiany, ukochany, miły (od: prī – sprawić radość);

 

warianty tekstu


gata-vyathaḥ → dṛḍha-vyathaḥ / na ca kṣamī (mający stałe poruszenie / i nie cierpiący);
sarvārambha-parityāgī → sarvārambha-phala-tyāgī (porzucający owoc wszelkich przedsięwzięć);
yo mad-bhaktaḥ sa yo me bhaktaḥ sa / bhakti-mān yaḥ sa / mad-bhaktaḥ sa ca (kto jest moim wielbicielem, ten / ten, który posiada uwielbienie / i ów mój wielbiciel);

Trzecia pada BhG 12.16 jest taka sama jak trzecia pada BhG 14.25;

 
 Śāṃkara


dehendriya-viṣaya-saṃbandhādiṣu apekṣā-viṣayeṣu anapekṣo niḥspṛhaḥ | śucir bāhyena ābhyantareṇa ca śaucena saṃpannaḥ | dakṣaḥ pratyutpanneṣu kāryeṣu sadyo yathāvat pratipattuṃ samarthaḥ | udāsīno na kasyacit mitrādeḥ pakṣaṃ bhajate yaḥ, sa udāsīno yatiḥ | gata-vyatho gata-bhayaḥ | sarvārambha-parityāgī ārabhyanteti | ārambhā ihāmutra-phala-bhogārthāni kāma-hetūni karmāṇi sarvārambhāḥ, tān parityaktuṃ śīlam asyeti sarvārambha-parityāgī yaḥ mad-bhaktaḥ saḥ me priyaḥ
 

Rāmānuja


anapekṣaḥ ātmavyatirikte kṛtsne vastuny anapekṣaḥ, śuciḥ śāstravihitadravyavardhitakāyaḥ, dakṣaḥ śāstrīyakriyopādānasamarthaḥ, anyatrodāsīnaḥ, ganavyathaḥ śāstrīyakriyānirvṛttau avarjanīyaśītoṣṇapuruṣasparśādiduḥkheṣu vyathārahitaḥ, sarvārambhaparityāgī śāstrīyavyatiriktasarvakarmārambhaparityāgī, ya evaṃbhūto madbhaktaḥ, sa me priyaḥ
 

Śrīdhara


kiṃ ca anapekṣa iti | anapekṣo yadṛcchayopasthite 'py arthe nispṛhaḥ | śucir bāhyābhyantara-śauca-sampannaḥ | dakṣo 'nalasaḥ | udāsīnaḥ pakṣapāta-rahitaḥ | gata-vyatha ādhi-śūnyaḥ | sarvān dṛṣṭādṛṣṭārthān ārambhānudyamān parityaktuṃ śīlaṃ yasya saḥ | evaṃ-bhūtaḥ san yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ
 

Madhusūdana


kiṃ ca anapekṣa iti | nirapekṣaḥ sarveṣu bhogopakaraṇeṣu yadṛcchopanīteṣv api niḥspṛhaḥ | śuci-bāhyābhyantara-śauca-sampannaḥ | dakṣa upasthiteṣu jñātavyeṣu kartavyeṣu ca sadya eva jñātuṃ kartuṃ ca samarthaḥ | udāsīno na kasyacin mitrādeḥ pakṣaṃ bhajate yaḥ | gata-vyathaḥ parais tāḍyamānasyāpi gatā notpannā vyathā pīḍā yasya saḥ | utpannāyām api vyathāyām apakarṛṣv anapakartṛtvaṃ kṣamitvam | vyathā-kāraṇeṣu satsv apy anutpanna-vyathatvaṃ gata-gata-vyathatvam iti bhedaḥ | aihikāmuṣmika-phalāni sarvāṇi karmāṇi sarvārambhās tān parityaktuṃ śīlaṃ yasya sa sarvārambha-parityāgī sannyāsī yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ
 

Viśvanātha


anapekṣo vyavahārika-kāryāpekṣā-rahita udāsīno vyavahārika-lokeṣv anāsaktaḥ | sarvān vyavahārikān dṛṣṭādṛṣṭārthāṃs tathā pāramārthikān api kāṃścit śāstrādhyāpanādīn ārambhān udyamān parihartuṃ śīlaṃ yasya saḥ
 

Baladeva


anapekṣaḥ svayam āgate 'pi bhogye nispṛhaḥ | śucir bāhyābhyantara-pāvitryavān | dakṣaḥ sva-śāstrārtha-vimarśa-samarthaḥ | udāsīnaṃu para-pakṣāgrāhī | gata-vyatho 'pakṛto 'py ādhi-śūnyaḥ | sarvārambha-parityāgī sva-bhakti-pratīpākhilodyama-rahitaḥ
 
 Michalski


Kto się o nic nie troszczy, jest czysty, zdolny do czynu, obojętny, kto się nigdy nie gnębi, kto zaniechał wszelkich przedsięwzięć i tylko mnie kocha, ten jest mi miłym.
 

Olszewski


Człowiek bez skrytych myśli, czysty, zręczny, obojętny, wolny od rozterki duchowej, niezależny od niczego, cokolwiek czynić zamierza, sługa mój: oto człowiek, który mi jest drogi.
 

Dynowska


Kto nic nie pragnie i nie potrzebuje, kto sercem jest czysty, bezinteresowny, beztroski, sprawny, do wszelkiej chętny pracy, a obojętny na jej wyniki; kto wszystkich osobistych zaniechał przedsięwzięć, ten oddany Mój uczeń, drogi Mi jest.
 

Sachse


Kto niczego nie oczekuje,
czysty, dzielny, bezinteresowny,
kto wolny jest od trosk
i kto zaniechał wszelkich przedsięwzięć,
ten — będąc moim wyznawcą — jest rai drogi.
 

Kudelska


Kto niczego nie oczekuje, czysty, roztropny, wolny od namiętności i wszelkich wątpliwości,
Odrzucił podejmowanie działań, on jest moim czcicielem, on jest mi drogi.
 

Rucińska


Kto o nic niedbały, czysty, bystry, bezstronny, beztroski
zaniechał wszelkich przedsięwzięć, ten czciciel mój jest mi miły!
 

Szuwalska


Kto nic nie oczekuje, nie pragnie niczego,
Czysty, bystry, beztroski, bezinteresowny;
Kto zachowuje umiar we wszystkim, co robi,
Ten będąc Mnie oddanym, jest Mi bardzo drogi.

 

Babkiewicz


Niewzruszony i beztroski,
czysty, zręczny, neutralny,
kto przedsięwzięć wszech zaniechał –
ten mój czciciel jest mi drogi.

 
 

Both comments and pings are currently closed.