BhG 11.25

daṃṣṭrā-karālāni ca te mukhāni dṛṣṭvaiva kālānala-saṃnibhāni
diśo na jāne na labhe ca śarma prasīda deveśa jagan-nivāsa

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


te (twoje) daṃṣṭrā-karālāni (przerażające zęby) kālānala-sannibhāni ca (i przypominające ogień zniszczenia świata) mukhāni (twarze) dṛṣṭvā eva (zaiste zobaczywszy)
[ahaṃ] (ja) diśaḥ (stron świata) na jāne (nie rozpoznaję),
[ahaṃ] ca (i ja) śarma (schronienia) na labhe (nie osiągam).
he deveśa (o Władco niebian!), he jagan-nivāsa (o siedzibo świata!) prasīda (bądź zadowolony).
 

tłumaczenie polskie


Gdym ujrzał twe twarze straszące zębami,
i podobne ogniowi zniszczenia świata,
nie poznaję kierunków i nie znajduję schronienia.
O Władco niebian, o siedzibo świata, bądź zadowolony!
 

analiza gramatyczna

daṃṣṭrā-karālāni daṃṣṭrā-karāla 2i.3 n. ; TP : daṃṣṭrābhiḥ karālānītistraszliwe z powodu zębów (od: daṃś – gryźć, daṃṣṭrā – ząb, kieł; karāla – szeroko rozwarty, potężny, przerażający);
ca av. i;
te yuṣmat sn. 6i.1 twoje (skrócona forma od: tava);
mukhāni mukha 2i.3 n. twarze, usta;
dṛṣṭvā dṛś (widzieć) absol. zobaczywszy;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
kālānala-saṃnibhāni kāla-anala-saṃnibha 2i.3 n. ; TP : kālānalasya saṃnibhānītipodobne ogniowi czasu  (od: kal – liczyć, kāla – czas; an – oddychać, żyć, anala ogień; kālānala – ogień niszczący świat pod koniec przejawienia; bhā – jaśnieć, świecić, saṃnibha – podobny, taki sam jak);
diśaḥ dik 2i.3 f. strony świata (od: diś – pokazywać);
na av. nie;
jāne jñā (wiedzieć) Praes. Ā 3c.1 wiem;
na av. nie;
labhe labh (osiągać) Praes. Ā 3c.1 osiągam;
ca av. i;
śarma śarman  2i.1 n. schronienia, bezpieczeństwa,  radości (od: śri – spoczywać na, wspierać się na);
prasīda pra-sad (osiąść, stać się zadowolonym, odnieść sukces) Imperat. P 2c.1 bądź zadowolony;
deveśa deva-īśa 8i.1 m. ; TP : devānām īśetio Władco niebian! (od: div – jaśnieć, bawić się, deva – bóg, niebianin; īś – posiadać, władać, īśa – pan, władca);
jagan-nivāsa jagan-nivāsa 8i.1 m. ; jagato nivāsetio siedzibo świata! (od: gam – iść, jagat – poruszający się, świat, ludzkość; ni-vas – mieszkać, spędzać czas, nivāsa – siedziba, mieszkanie);

 

warianty tekstu


deveśa → devīśa (o Władco bogini!);
 
 Śāṃkara


kasmāt ?
daṃṣṭrā-karālāni daṃṣṭrābhiḥ karālāni vikṛtāni te tava mukhāni dṛṣṭvaivopalabhya kālānala-saṃnibhāni pralaya-kāle lokānāṃ dāhako’gniḥ kālānalas tat-sadṛśāni kālānala-saṃnibhāni mukhāni dṛṣṭvety etat | diśaḥ pūrvāpara-vivekena na jāne diṅ-mūḍho jāto’smi | ato na labhe ca nopalabhe ca śarma sukham | ataḥ prasīda prasanno bhava he deveśa, jagan-nivāsa
 

Rāmānuja


yugāntakālānalavat sarvasaṃhāre pravṛttāni atighorāṇi tava mukhāni dṛṣṭvā diśo na jāne; sukhaṃ ca na labhe / jagatāṃ nivāsa deveśa brahmādīnām īśvarāṇām api paramamaheśvara! māṃ prati prasanno bhava / yathāhaṃ prakṛtiṃ gato bhavāmi, tathā kurv ityarthaḥ
 

Śrīdhara


daṃṣṭreti | he deveśa tava mukhāni dṛṣṭvā bhayāveśena diśo na jānāmi | śarma sukhaṃ ca na labhe | bho jagan-nivāsa prasanno bhava | kīdṛśāni mukhāni dṛṣṭvā ? daṃṣṭrābhiḥ karālāni kālānalaḥ vikṛtatvena pralayāgniḥ | tat-sadṛśāni
 

Madhusūdana


daṃṣṭrābhiḥ karālāni vikṛtatvena bhayaṅkarāṇi pralaya-kālānala-sadṛśāni ca te mukhāni dṛṣṭvaiva na tu tāni prāpya bhaya-vaśena diśaḥ pūrvāparādi-vivekena na jāne | ato na labhe ca śarma sukhaṃ tvad-rūpa-darśane ‚pi | ato he deveśa he jagannivāsa prasīda prasanno bhava māṃ prati | yathā bhavābhāvena tvad-darśanajaṃ sukhaṃ prāpnuyām iti śeṣaḥ
 

Viśvanātha


brak komentarza do BhG 11.35
 

Baladeva


daṃṣṭreti | kālānalaḥ pralayāgnis tat-sannibhāni tat-tulyāni | śarma sukham
 
 Michalski


Na widok twych najeżonych straszliwemi kłami ust, – podobnych do ognia, pożerającego kosmiczne wyłony, – nie mogę odróżnić stron świata, ani znaleźć ucieczki! – Zlituj się, władco bogów, opoko świata!
 

Olszewski


Kiedy oglądam twoją twarz, uzbrojoną groźnemi zębami i podobną ogniowi, któryby cały świat miał pochłonąć, nie widzę nic więcej dokoła siebie, i radość moja znika. Bądź miłościwy, władco bogów, mieszkanie świata.
 

Dynowska


Jako Czasu lśniące, ostre miecze błyszczą przerażające Twoje kły w czeluści ognistych, rozwartych, olbrzymich Twych szczęk. Drżę cały, nie wiem gdzie się skryć przed straszliwym Twoim Obliczem. Litości i zmiłowania, wszak Tyś jest światów wszystkich schron.
 

Sachse


Twe usta pełne kłów straszliwych
to ogień zniszczenia.
Kiedy na nie patrzę,
nie wiem, w którą zwrócić się stronę!
Nie ma dla mnie ucieczki!
Łaski, Władco Bogów, Ostojo Świata!
 

Kudelska


Gdy usta twe widzę, a w nich zęby strach budzące, jak wszechniszczycielski
ogień czasu,
Nie wiem, gdzie schronienia szukać, Panie wszystkich bogów, bądź miłosierny, tyś ostoją całego świata.
 

Rucińska


Gdy widzę Twoje pełne kłów straszliwych
usta, ogniowi zagłady podobne,
Nie wiem, gdzie jestem, gdzie szukać ucieczki…
Zmiłuj się, władco bogów, domie świata!
 

Szuwalska


Zęby, szczęki okropne, usta ogniem śmierci
Trawią i chłoną wszystko. W głowie mi się kręci!
Zlituj się Panie! Władco! Uchroń od zagłady!
 

Jurewicz


I gdy widzę Twoje usta pełne kłów straszliwych,
ogniowi Czasu podobne,
nie rozeznaję kierunku, nie znajduję schronienia…
zmiłuj się, Władco Bogów, Przybytku Świata!
 
 

Both comments and pings are currently closed.