BhG 11.23

rūpaṃ mahat te bahu-vaktra-netraṃ mahābāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaraṃ bahu-daṃṣṭrā-karālaṃ dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he mahā-bāho (o potężnoramienny!),
te (twoją) bahu-vaktra-netram (mającą liczne usta i oczy) bahu-bāhūru-pādam (mającą liczne ramiona, uda, stopy) bahūdaram (mającą mnogość brzuchów) bahu-daṃṣṭrā-karālam (przerażającą licznymi zębami) mahat rūpam (potężną postać) dṛṣṭvā (zobaczywszy)
lokāḥ (światy) pravyathitāḥ (drżą)
tathā aham (tak samo ja) [pravyathitaḥ] (drżę).
 

tłumaczenie polskie


O potężnoramienny, twą potężną postać
o licznych ustach, oczach, rękach, udach, stopach,
o licznych brzuchach i zębatych paszczach,
gdy świat ujrzał, to zadrżał, ja także zadrżałem.
 

analiza gramatyczna

rūpam rūpa 2i.1 n. postać, kształt, piękno (od: rūp – formować);
mahat mahant 2i.1 n. wielki (mah – powiększać);
te yuṣmat sn. 6i.1 twój (skrócona forma od: tava);
bahu-vaktra-netram bahu-vaktra-netra 2i.1 n. ; BV : yasmin bahūni vaktrāṇi ca netrāṇi ca santi tat posiadające mnogość ust i oczu (od: bahu – wiele, dużo; vac – mówić, vaktra – usta, twarz; – prowadzić, netra – prowadzący, przewodnik, oko);
mahābāho mahā-bāhu 8i.1 m. ; BV : yasya bāhū mahāntau staḥ saḥo ty, którego ramiona są potężne (od: mah – powiększać, mahant – wielki; baṃh – zwiększać, bāhu – ramię, przedramię);
bahu-bāhūru-pādam bahu-bāhu-ūru-pāda 2i.1 n. ; DV / BV : yasmin bahavo bāhavaś ca ūravaś ca pādāś ca santi tat posiadające mnogość ramion, ud i stóp (od: bahu – wiele, dużo; baṃh – wzrastać, zwiększać, bāhu – ramię; ūru – udo, goleń; pad – padać, stawiać, iść, pāda – stopa, część);
bahūdaram bahu-udara 2i.1 n. ; BV : yasmin bahūni udarāṇi santi tat posiadające mnogość brzuchów (od: bahu – wiele, dużo; udara – brzuch;);
bahu-daṃṣṭrā-karālam bahu-daṃṣṭrā-karāla 2i.1 n. ; TP : bahubhir daṃṣṭrābhiḥ karālam iti przerażający licznymi zębami (od: bahu – wiele, dużo; daṃś – gryźć, daṃṣṭrā – ząb, kieł; karāla – szeroko rozwarty, potężny, przerażający);
dṛṣṭvā dṛś (patrzeć) absol. zobaczywszy;
lokāḥ loka 1i.3 m. światy;
pravyathitāḥ pravyathita (pra-vyath – trząść się, drżeć, być wystraszonym, niepokoić się) PP 1i.3 m. drżący, zaniepokojeni;
tathā av. tak, w ten sposób, podobnie;
aham asmat sn. 1i.1ja;

 
 Śāṃkara


yasmāt—
rūpaṃ mahad atipramāṇaṃ te tava bahu-vaktra-netraṃ bahūni vaktrāṇi mukhāni cakṣūṃṣi ca yasmin tad rūpaṃ bahu-vaktra-netram | he mahā-bāho ! bahu-bāhūru-pādaṃ bahavo bāhava ūravaḥ pādāś ca yasmin rūpe tad bahu-bāhūru-pādam | kiṃ ca, bahūdaraṃ bahūni udarāṇi yasminn iti bahūdaram | bahu-daṃṣṭrā-karālaṃ bahvībhir daṃṣṭrābhiḥ karālaṃ vikṛtaṃ tad bahu-daṃṣṭrā-karālam | dṛṣṭvā rūpam īdṛśaṃ lokā laukikāḥ prāṇinaḥ pravyathitāḥ pracalitā bhayena | tathāham api
 

Rāmānuja


bahvībhir daṃṣṭrābhir atibhīṣaṇākāraṃ lokāḥ pūrvoktāḥ pratikūlānukūlamadhyasthās trividhāḥ sarva eva ahaṃ ca tad evam īdṛśaṃ rūpaṃ dṛṣṭvā atīva vyathitā bhavāmaḥ
 

Śrīdhara


kiṃ ca rūpam iti | he mahā-bāho mahad atyūrjitaṃ tava rūpaṃ dṛṣṭvā lokāḥ sarve pravyathitā atibhītāḥ | tathāhaṃ ca pravyathito ‚smi | kīdṛśaṃ rūpaṃ dṛṣṭvā | bahūni vaktrāṇi netrāṇi ca yasmiṃs tat | bahavo bāhava ūravaḥ pādāś ca yasmiṃs tat | bahūny udarāṇi yasmiṃs tat | bahvībhir daṃṣṭrābhiḥ karālaṃ vikṛtam | raudram ity arthaḥ
 

Madhusūdana


loka-trayaṃ pravyathitam ity uktam upasaṃharati rūpam iti | he mahā-bāho te tava rūpaṃ dṛṣṭvā lokāḥ sarve ‚pi prāṇinaḥ pravyathitās tathāhaṃ pravyathito bhayena | kīdṛśaṃ te rūpaṃ ? mahad atipramāṇam | bahūni vaktrāṇi netrāṇi ca yasmiṃs tat | bahavo bāhava ūravaḥ pādāś ca yasmiṃs tat | bahūny udarāṇi yasmiṃs tat | bahubhir daṃṣṭrābhiḥ karālam atibhayānakaṃ dṛṣṭvaiva mat-sahitāḥ sarve lokā bhayena pīḍitā ity arthaḥ
 

Viśvanātha


brak komentarza do BhG 11.24
 

Baladeva


loka-trayaṃ pravyathitam ity uktam upasaṃharati rūpaṃ mahad iti | bahubhir daṃṣṭrābhiḥ karālam raudram | sphuṭam anyat | tathāham ity asyottareṇa sambandhaḥ
 
 Michalski


Ujrzawszy twój olbrzymi kształt z wieloma ustami, oczami, – o silnoramienny, wieloma ramionami, lędźwiami, nogami,– z wieloma piersiami i mnóstwem straszliwych kłów, – odrętwiały światy wraz ze mną.
 

Olszewski


Oto twoja wielka postać, mająca tyle ust i oczu, nóg i stóp, tyle piersi i zębów straszliwych: światy, patrząc na nią, lękają się; ja też, o Panie,
 

Dynowska


W bojaźni świętej jako i ja, drży wszechświat cały, o Panie, prze Twym potężnym, zjawionym Twym kształtem, o lic mnogości; ust Twoich i ócz jaśnienie trwogą przejmuje. Łona ogromem wypełniasz przestwory, ramion wielością strop wspierasz szeroki, a wśród groźnych Twych warg, zęby jako miecze lśnią.
 

Sachse


Lękam się, o Długoręki, twej postaci olbrzymiej,
o wielu ustach i oczach,
wielu ramionach, udach i stopach,
wielu piersiach, wielu kłach straszliwych!
Jej widok wstrząsnął niebem i ziemią!
 

Kudelska


Widząc twą postać o wielu twarzach i oczach, niezliczonych ramionach, biodrach i stopach, o licznych tułowiach
l mnóstwie strach budzących zębów, świat cały drży i wraz z nim ja, o Potężnoramienny.
 

Rucińska


Na widok Twojej ogromnej postaci
z mnóstwem ust, oczu, z mnóstwem ud, stóp, ramion,
O wielu brzuchach, z mnóstwem kłów straszliwych,
o Wielkoręki! – drą światy wraz ze mną!
 

Szuwalska


Potężny, Twoje twarze, oczy, rąk tysiące,
Uda, stopy, tułowia… Widok wstrząsający.
Twoje zęby upiorne trwożą wszechświat cały,
Wielkich bogów wraz ze mną, człowiekiem tak małym.
 

Jurewicz


Zadrżały światy, a ja wraz z nimi, gdy Twą postać olbrzymią ujrzały
– o wielu obliczach, o wielu oczach, o Długoramienny,
o wielu ramionach, lędźwiach i stopach,
o wielu brzuchach i wielu kłach straszliwych!
 
 

Both comments and pings are currently closed.