BhG 11.22

rudrādityā vasavo ye ca sādhyā viśve śvinau marutaś coṣma-pāś ca
gandharva-yakṣāsura-siddha-saṃghā vīkṣante tvā vismitāś caiva sarve

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


ye ca rudrādityāḥ (i ci Rudrowie, i synowie Aditi) vasavaḥ (Wasowie) sādhyāḥ (Sadhjowie) viśve (Wiśwowie) aśvinau (Aświnowie) marutaḥ (wiatry) uṣma-pāḥ ca (i pijący gorąco) gandharva-yakṣāsura-siddha-saṅghāḥ (gromady gandharwów, jakszów, demonów, doskonałych) sarve eva ca vismitāḥ (zaiste wszyscy oni zadziwieni) tvā (ciebie) vīkṣante (obserwują).
 

tłumaczenie polskie


Rudrowie, Aditjowie, Wasowie i Sadhjowie wszyscy,
dwaj Aświnowie, Marutowie, a także przodków duchy,
Gandharwowie, Jakszowie i Siddhów gromady,
wszyscy cię oglądają zaiste zdumieni.
 

analiza gramatyczna

rudrādityāḥ rudra-āditya 1i.3 m. ; DV : rudrāś ca ādityāś ceti Rudrowie i potomkowie Aditi (od: ru – ryczeć, rudra – wrzeszczący, przerażający; jedna z list jedenastu Rudrów: aja, ekapāda, ahirbradhna, pinākin, aparājita, tryambaka, maheśvara, vṛṣākapi, śambhu, hara, īśvara; a-diti – niezwiązany, wolny, bezgraniczny, obfitość, doskonałość; córka Dakszy, żona Kaśjapy, āditya – potomek Aditi, dwunastu synów Aditi to: dhātṛ, mitra, aryaman, rudra, varuṇa, sūrya, bhaga, vivasvant, pūṣan, savitṛ, tvaṣṭṛ, viṣṇu);  
vasavaḥ vasu 1i.3 m. Wasowie (od: vas – mieszkać, vasu n. bogactwo, m. Wasu (jeden z ośmiu), Kuwera, Śiwa, słońce, ogień; jedna z list ośmiu Wasów: bhava, dhruva, soma, viṣṇu, anila, anala, pratyuṣa, vibhava);
ye yat sn. 1i.3 m. którzy;
ca av. i;
sādhyāḥ sādhya (sādh – osiągać sukces) PF 1i.3 m. do osiągnięcia; Sadhjowie;
viśve viśva 1i.3 m. wszyscy [bogowie] (od: viś – wchodzić, viśva – wszystko, całość, świat; l. mnoga: viśve = viśve-deva – klasa trzynastu niebian uważanych za synów córki Dakszy o imieniu Viśvā: vasu, satya, kratu, dakṣa, kāla, kāma, dhṛti, kuru, purūravas, mādravas, rocaka, locana, dhvani, dhūri);
aśvinau aśvin 1i.2 m. Aświnowie (od: aśva – koń; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne; aśvin – posiadający konie; Aświnowie, lekarze bogów);
marutaḥ mārut 1i.3 m. wiatry, Marutowie (marut – bóg wiatru; siedem wiatrów to: āvaha, pravaha, vivaha, parāvaha, udvaha, saṃvaha, parivaha);
ca av. i;
uṣma-pāḥ uṣma-pa 1i.3 m. pijący gorąco; jedna z grup przodków (od: uṣma – gorąco, para; -pa – na końcu złożeń: pijący);
ca av. i;
gandharva-yakṣāsura-siddha-saṃghāḥ gandharva-yakṣa-asura-siddha-saṃgha 1i.3 m. ; DV : gandharvāś ca yakṣāś ca asurāś ca siddhāś ca teṣāṃ saṅghā iti zastępy gandharwów, jakszów, demonów i siddhów (od: gandharva – niebiański muzyk; yakṣ – pospieszać, yakṣa – niebiańska istota, sługa Kuwery; asura – przeciwnik niebian, demon; sidh – odnieść sukces, stać się doskonałym PP siddha – doskonały, ten, który odniósł sukces; sam-han – zbijać razem, łączyć, saṃ-gha – zbiór, sterta, mnogość, tłum);
vīkṣante vi-īkṣ (przyglądać się) Praes. P 1c.3przyglądają się;
tvā yuṣmat sn. 2i.1ciebie (skrócona forma od: tvām);
vismitāḥ vismita (vi-smi – dziwić się) PP 1i.3 m. zadziwieni, oszołomieni;
ca av. i;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
sarve sarva sn. 1i.3 m. wszyscy;

 

warianty tekstu


viśve śvinau → viśve-devā (wszyscy bogowie);
gandharva-yakṣāsura-siddha-saṃghā gandharva-yakṣāḥ sura-siddha-saṃghā (gandharwowie i jakszowie oraz gromady niebian i doskonałych);
tvā → tvāṃ (ciebie);
vismitāś caiva → vismitā eva (zaiste zdziwieni);
 
 Śāṃkara


kiṃ cānyat—
rudrādityāḥ vasavo ye ca sādhyāḥ rudrādayo gaṇāḥ viśve-devā aśvinau ca devau marutaś ca ūṣmapā ca pitaraḥ, gandharvayakṣāsurasiddhasaṃghāḥ gandharṣaḥ hāhāhūhūprabhṛtayo yakṣāḥ kuberaprabhṛtayo’surāḥ virocanaprabhṛtayaḥ siddhāḥ kapilādayas teṣāṃ saṃghāḥ gandharvayakṣāsurasiddhasaṃghāḥ, te vīkṣante paśyanti tvāṃ vismitāḥ vismayamāpannāḥ santas te eva sarve
 

Rāmānuja


ūṣmapāḥ pitaraḥ, „ūṣmabhāgā hi pitaraḥ” iti śruteḥ / ete sarve vismayam āpannās tvāṃ vīkṣante
 

Śrīdhara


kiṃ cānyat rudreti | rudrādityā vasavo ye ca sādhyāḥ | rudrādayao gaṇāḥ | viśve ‚śvinau | viśve devāḥ | aśvinau ca devau | marutaś ca vāyavaḥ | ūṣmapāś ca pitaraḥ | uṣmabhāgā hi pitaraḥ iti śruteḥ | smṛteś ca yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ tāvad aśnanti vāgvatāḥ | tāvad aśnanti pitaro yāvan noktā havir guṇāḥ || iti | gandharvāś ca yakṣāś ca asurāś ca virocanādayaḥ | siddha-saṅghāḥ siddhānāṃ saṅghāś ca | sarva eva vismitāḥ santa tvāṃ vīkṣanta ity anvayaḥ
 

Madhusūdana


kiṃ cānyat rudreti | rudrāś cādityāś ca vasavo ye ca sādhyā nāma deva-gaṇā viśve tulya-vibhaktika-viśvadeva-śabdābhyām ucyamānā deva-gaṇā aśvinau nāsatya-damrau maruta ekonapañcāśad-deva-gaṇā ūṣmapāś ca pitaro gandharvāṇāṃ yakṣāṇāṃ asurāṇāṃ siddhānāṃ ca saṃghāḥ samūhā vīkṣante paśyanti tvā tvāṃ tādṛśādbhuta-darśanāt te sarva eva vismitāś ca vismayam alaukika-camatkāra-viśeṣam āpadyante ca
 

Viśvanātha


uṣmāṇaṃ pibantīti uṣmapāḥ pitaraḥ | uṣmabhāgā hi pitaraḥ iti śruteḥ
 

Baladeva


rudreti sphuṭam | uṣmapāḥ pitaraḥ uṣmāṇaṃ pibanti iti nirukteḥ | uṣmabhāgā hi pitaraḥ iti śruteś ca
 
 Michalski


Rudrowie, Aditje, Wasu, Sadhje, – Wiśwy, Aświnowie, Maruty, przodkowie, którzy chłepczą dym ofiarny, – orszaki gandharwów, jakszów, demonów i świętych – wszyscy spoglądają na ciebie z podziwem.
 

Olszewski


Rudry, Aditye, Vasavy i Sadye, Viśvy, oba Asviny, Maruty i Uszmapy, chóry Gandarvów, Yakszów, Asurów i Siddów wpatrują się w ciebie onieśmieleni.
 

Dynowska


Rudry – duchy potęg niszczących i burzy, Aditie – światłości i blasku syny, Maruty, Gandharwy – wichrów duchy i muzyki, skarbów ziemi gigantyczne bogi, olbrzymy strażniki i świetlistej Jutrzenki bliźniacze boginie i Sadje – bogi żywotnych tchnień, i praojców opiekuńcze duchy, i przemian kosmicznych Bogi; tytany, geniusze, demony potężne, wielkich jogów i mędrców zastępy wszystkie w zachwycie w Ciebie zapatrzone.
 

Sachse


Rudrowie, Aditje, Wasawy i Sadhjowie,
drobne bóstwa, Aświnowie i Maruty,
duchy przodków chłonące dym ofiarny,
zastępy gandharwów, jakszów, asurów i siddhów —
wszyscy oni patrzą na ciebie, zdumieni.
 

Kudelska


Całe zastępy Rudrów, Aditjów, Wasów, Sadhjów, Marutów, dwóch braci Aświnów, wszystkie bóstwa, duchy przodków
l niebiańscy Gandharwowie, Jakszowie, Asurowie, wszyscy oni w zachwyceniu na ciebie spoglądają.
 

Rucińska


Rudrowie, Aditjowie, Sadhjowie, Wiśwowie,
Aświnowie, Maruty, Wasu, duchy przodków,
Rzesze gandharwów, jakszów, asurów i siddhów –
wszyscy patrzą na Ciebie przejęci zdumieniem!
 

Szuwalska


Rudrowie, Aditjowie – jawią się na niebie,
Wasowie i Sadhjowie, i Wiśwadewowie,
Aświnikumarowie, szlachetni przodkowie,
Marutowie, Jakszowie, Gandarwów szeregi,
Asurowie, bogowie podziwiają ciebie.
 

Jurewicz


Rudrowie, Aditjowie, Wasowie, sadhjowie, Bogowie Wszelcy,
Aświnowie, Marutowie, przodkowie war spijający,
gromady gandharwów, jakszów, demonów i świętych
widzą Ciebie – i wszyscy w zadziwieniu trwają!
 
 

Both comments and pings are currently closed.