BhG 11.15

arjuna uvāca
paśyāmi devāṃs tava deva dehe sarvāṃs tathā bhūta-viśeṣa-saṃghān
brahmāṇam īśaṃ kamalāsana-stham ṛṣīṃś ca sarvān uragāṃś ca divyān

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


arjunaḥ (Ardźuna) uvāca (powiedział):  
he deva (o niebianinie!),
tava dehe (w twoim ciele) [aham] (ja) sarvān devān (wszystkich niebian) tathā (jak również) bhūta-viśeṣa-saṅghān (zbiór różnorakich bytów) kamalāsana-stham brahmāṇam (Brahmę siedzącego na lotosie) īśam (władcę) sarvān ca ṛṣīn (i wszystkich wieszczów) divyān ca uragān (i boskie węże) paśyāmi (widzę).
 

tłumaczenie polskie


Ardźuna rzekł:
O Panie, w twoim ciele widzę niebian wszystkich,
a także gromady różnorodnych istot,
Władcę Brahmę na tronie z lotosu,
i wieszczów, i wszystkie węże niebiańskie.
 

analiza gramatyczna

arjunaḥ arjuna 1i.1 m. biały, jasny;
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1 powiedział;
paśyāmi dṛś (patrzeć) Praes. P 3c.1 widzę;
devān deva 2i.3 m. bogów, niebian (od: div – jaśnieć, bawić się);
tava yuṣmat sn. 6i.1 twoje;
deva deva 8i.1 n. o boże, o niebianinie! (od: div – jaśnieć, bawić się);
dehe deha 7i.1 m. w ciele (od: dih – namaszczać, kleić);
sarvān sarva sn. 2i.3 n. wszystkich;
tathā av. tak, w ten sposób, podobnie;
bhūta-viśeṣa-saṃghān bhūta-viśeṣa-saṃgha 2i.3 n. ; TP : bhūtānāṃ viśeṣāṇāṃ saṅghān iti zbiór różnorakich bytów (od: bhū – być, PP bhūta – będący, prawdziwy, świat; śiṣ – pozostawiać, vi-śeṣa – szczególność, specyficzność, osobliwość; sam-han – zbijać razem, łączyć, saṃ-gha – zbiór, sterta, mnogość, tłum);
brahmāṇam brahman 2i.1 m. Brahmę (od: bṛh – zwiększać);
īśam īśa 2i.1 m. pana, władcę; Śiwę (od: īś – posiadać, władać);
kamalāsana-stham kamala-āsana-stha 2i.1 m. ; yaḥ kamalasyāsane tiṣthati saḥtego, który siedzi na lotosowym siedzeniu (od: kamala – różowy, lotos; ās – być, siedzieć, āsana siedzisko, pozycję; sthā – stać, -stha – na końcu złożeń: znajdujący się w);
ṛṣīn ṛṣi 2i.3 m. świętych, wieszczów;
ca av. i;
sarvān sarva sn. 2i.3 m. wszystkich;
uragān uraga 2i.3 m. poruszające się na piersi, węże (od: ura = uras – pierś; gam – iść, -ga – na końcu złożeń: poruszający się, idący);
ca av. i;
divyān divya 2i.3 m. boskie (od: div – jaśnieć, diva – niebiosa);

 

warianty tekstu


bhūta-viśeṣa-saṅghān → bhūta-viśeṣa-saṃgān / bhūtam aśeṣa-saṅghān (zeszłe się razem różnorodne byty / byt, kompletne zbiory);
divyān → dīptān / saṃghān (jaśniejące / zbiory);
 
 Śāṃkara


kathaṃ ? yat tvayā darśitaṃ viśva-rūpam, tad ahaṃ paśyāmīti svānubhavam āviṣkurvann arjuna uvāca—
paśyāmy upalabhe he deva, tava dehe devān sarvān, tathā bhūta-viśeṣa-saṃghān bhūta-viśeṣāṇāṃ sthāvara-jaṅgamānāṃ nānā-saṃsthāna-viśeṣāṇāṃ saṃghā bhūta-viśeṣa-saṃghās tān, kiṃ ca—brahmāṇaṃ catur-mukham īśam īśitāraṃ prajānāṃ kamalāsana-sthaṃ pṛthivī-padma-madhye meru-karṇikāsana-stham ity arthaḥ | ṛṣīṃś ca vasiṣṭhādīn sarvān, uragāṃś ca vāsuki-prabhṛtīn divyān divi bhavān
 

Rāmānuja


deva; tava dehe sarvān devān paśyāmi; tathā sarvān prāṇiviśeṣāṇāṃ saṃghān, tathā brahmāṇaṃ caturmukham aṇḍādhipatim, tatheśaṃ kamalāsanasthaṃ kamalāsane brahmaṇi sthitam īśaṃ tanmate ‚vasthitaṃ tathā devarṣipramukhān sarvān ṛṣīn, uragāṃś ca vāsukitakṣakādīn dīptān
 

Śrīdhara


bhāṣaṇam evāha paśyāmīti saptadaśabhiḥ | he deva ! tava dehe devānām ādityādīn paśyāmi | tathā sarvān bhūta-viśeṣāṇāṃ sthāvarāṇāṃ jaṅgamānāṃ ca nānā-saṃsthānānāṃ saṃghān samūhān | tathā brahmāṇam caturmukham īśam īśitāraṃ sarveṣāṃ kamalāsana-stham pṛthvī-padma-madhye meru-karṇikāsana-sthaṃ bhagavan-nābhi-kamalāsanastham iti vā | tathā ṛṣīṃś ca sarvān vaśiṣṭādīn brahma-putrān | uragāṃś ca divyān prākṛtān vāsuki-prabhṛtīn paśyāmīti sarvatrānvayaḥ
 

Madhusūdana


yad bhagavatā darśitaṃ viśvarūpaṃ tad bhagavad-dattena divyena cakṣuṣā sarva-lokādṛśyam api paśyāmy aho mama bhāgya-prakarṣa iti svānubhavam āviṣkurvan arjuna uvāca paśyāmīti | paśyāmi cākṣuṣa-jñāna-viṣayīkaromi he deva tava dehe viśvarūpe devān vasv-ādīn sarvān | tathā bhūta-viśeṣāṇāṃ sthāvarāṇāṃ jaṅgamānāṃ ca nānā-saṃsthānānāṃ saṃghān samūhān | tathā brahmāṇam caturmukham īśam īśitāraṃ sarveṣāṃ kamalāsana-stham pṛthvī-padma-madhye meru-karṇikāsana-sthaṃ bhagavan-nābhi-kamalāsanastham iti vā | tathā ṛṣīṃś ca sarvān vaśiṣṭādīn brahma-putrān | uragāṃś ca divyān prākṛtān vāsuki-prabhṛtīn paśyāmīti sarvatrānvayaḥ
 

Viśvanātha


bhūta-viśeṣāṇāṃ jarāyujādīnāṃ saṅghān | kamalāsana-sthaṃ pṛthvī-padma-karṇikāyāṃ sumerau sthitaṃ brahmāṇam
 

Baladeva


kim abhāṣata tad āha paśyāmīti saptadaśabhiḥ | tathā bhūta-viśeṣāṇāṃ jarāyujādīnāṃ saṃghān paśyāmi | brahmāṇam caturmukham kamalāsane caturmukhe sthitam tad-antaryāmiṇam īśam garbhodaka-śayam urugān vāsuky-ādīn sarpān
 
 Michalski


Ardżuna rzekł:
Widzę bogów w Twem ciele, o Boże – i gromady najrozmaitszych istot, – Brahmana-władcę na siedzeniu z lotusu, – wszystkich wieszczów i węże boskie.
 

Olszewski


Ardżuna.
O Boże, widzę w twojem ciele wszystkich bogów i gromady istot żyjących i boga Brahmę, siedzącego na lotosie, i wszystkich riszich i węże niebieskie.
 

Dynowska


Ardżuna:
widzę oto, widzę o Panie, w Twym łonie wszystkość światów całą; Twym kształtem ogarnione Bogi rozliczne, ziemi i nieba najświętsi mieszkańcy: oto Brahma, mocarny Pan, na lotosowym swym tronie i święci wszyscy i mędrcy i wzniośli mądrości mężowie.
 

Sachse


Ardżuna rzekł:
Bogów widzę w twoim ciele, o Boże,
i całe zastępy najrozmaitszych istot.
I władcę Brahmę zasiadającego w kwiecie lotosu,
i wszystkich mędrców, i boskie węże,
 

Kudelska


Ardżuna powiada:
W twoim ciele, Panie, widzę wszystkich bogów i wszystkie możliwe istoty,
l Brahmę władcę wielkiego siedzącego na tronie lotosowym, wszystkich wieszczów i niebiańskie węże.
 

Rucińska


Rzekł Ardżuna:
Widzę w Twym ciele, Boże, wszystkich bogów,
widzę gromady istot różnorodnych
I Brahmę – Władcę na tronie z lotosu,
i wszystkich wieszczów, i niebiańskie węże!
 

Szuwalska


»W Twej postaci, o Panie, widzę bogów ciała,
Wszystkie widzę istoty, wśród nich stwórcę Brahmę
W lotosowym kielichu spoczywającego.
Widzę mędrców i węże rodu niebiańskiego,
 

Jurewicz


Ardżuna rzekł:
„Widzę bogów w twym ciele, o Boże,
wszelkie różnorodne istnień gromady.
Pana Brahmę, jak siedzi na lotosowym tronie,
wieszczów wszystkich i boskie węże!
 
 

Both comments and pings are currently closed.