BhG 11.16

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṃ paśyāmi tvā sarvato nanta-rūpam
nāntaṃ na madhyaṃ na punas tavādiṃ paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he viśveśvara (o Władco wszystkiego!) he viśva-rūpa (o postaci wszystkiego!),
[aham] (ja) aneka-bāhūdara-vaktra-netram (mającego liczne ramiona, brzuchy, usta, oczy) ananta-rūpam (mającego nieskończone postacie) tvā (ciebie) sarvataḥ (zewsząd) paśyāmi (widzę),
punaḥ (ponownie) [aham] (ja) tava (twojego) ādim (początku) madhyam (środka) antam (końca) na paśyāmi (nie widzę).
 

tłumaczenie polskie


Wszędzie widzę ciebie w bezkresnej postaci
mającej liczne ręce, uda, usta, oczy.
Ani końca, ni środka, ni też źródła twego
nie widzę, władco świata mający kształt świata.
 

analiza gramatyczna

aneka-bāhūdara-vaktra-netram an-eka-bāhu-udara-vaktra-netra 2i.1 m. ; BV : yasyānekāni bāhavaś codarāṇi ca vaktrāṇi ca netrāṇi ca santi tamtego, który posiada liczne ramiona, brzuchy, usta, oczy (od: an-eka – nie jeden, liczny, wiele; baṃh – zwiększać, bāhu – ramię, przedramię; udara – brzuch; vac – mówić, vaktra – usta, twarz; – prowadzić, netra – prowadzący, przewodnik, oko);
paśyāmi dṛś (patrzeć) Praes. P 3c.1 widzę;
tvā yuṣmat sn. 2i.1ciebie (skrócona forma od: tvām);
sarvataḥ av. zewsząd, całkowicie, wszędzie, ze wszystkich stron (od: sarva – wszystko; ablativus nieodmienny zakończony na -tas);
ananta-rūpam ananta-rūpa 2i.1 m. ; BV : yasyānantāni rūpāṇi santi tamtego, który ma nieskończone postacie (od: anta – koniec, limit, granica, śmierć, an-anta – nie mający końca, nieskończony; rūp – formować, rūpa – postać, kształt, piękno);
na av. nie;
antam anta 2i.1 m. koniec, limit, granica, konkluzja, wnętrze, natura;
na av. nie;
madhyam madhya 2i.1 n. środek, wnętrze;
na av. nie;
punaḥ av. ponownie, jeszcze raz, z powrotem;
tava yuṣmat sn. 6i.1 twoje;
ādim ādi 2i.1 m. początek, powstanie;
paśyāmi dṛś (patrzeć) Praes. P 3c.1 widzę;
viśveśvara viśva-īśvara 8i.1 n. ; KD : viśvasyeśvareti o Władco wszystkiego! (od: viś – wchodzić, viśva – wszystko, całość, świat; īś – posiadać, władać, īśa / īśvara – pan, władca);
viśva-rūpa viśva-rūpa 8i.1 n. ; BV : yasya viśvaṃ rūpam asti saḥo mający postać wszystkiego! (od: viś – wchodzić, viśva – wszystko, całość, świat; rūp – formować, rūpa – postać, kształt, piękno);

 

warianty tekstu


tvā → tvām (ciebie);
tavādiṃ → tvādyaṃ (ciebie pierwszego);
viśveśvarasarveśvara (o Władco wszystkiego);
viśva-rūpa → viśva-rūpaṃ ([widzę ciebie] mającego postać wszystkiego);
 
 Śāṃkara


aneka-bāhūdara-vaktra-netram aneke bāhavar udarāṇi vaktrāṇi netrāṇi ca yasya tava sa tvam aneka-bāhūdara-vaktra-netras tam aneka-bāhūdara-vaktra-netram | paśyāmi tvā tvāṃ sarvataḥ sarvatrānanta-rūpam anantāni rūpāṇy asya ity ananta-rūpas tam ananta-rūpam | nāntam, anto’vasānam, na madhyam, madhyaṃ nāma dvayoḥ koṭyor antaram | na punas tavādiṃ—na devasyāntaṃ paśyāmi, na madhyaṃ paśyāmi, na punar ādiṃ paśyāmi | he viśveśvara viśva-rūpa
 

Rāmānuja


anekabāhūdaravaktranetram anantarūpaṃ tvāṃ sarvataḥ paśyāmi; viśveśvara viśvasya niyantaḥ, viśvarūpa viśvaśarīra! yatas tvam anantaḥ, atas tava nāntaṃ na madhyaṃ na punas tavādiṃ ca paśyāmi
 

Śrīdhara


kiṃ ca aneketi | anekāni bāhv-ādīni yasya tādṛśaṃ tvāṃ paśyāmi | anantāni rūpāṇi yasya taṃ tvāṃ sarvataḥ paśyāmi | tava tvaṃ taṃ madhyamādiṃ ca na paśyāmi
 

Madhusūdana


yatra bhagavad-dehe sarvam idaṃ dṛṣṭavān, tam eva viśinaṣṭi aneketi | bāhava udarāṇi vaktrāṇi netrāṇi cānekāni yasya tam aneka-bāhūdara-vaktra-netraṃ paśyāmi | tvā tvāṃ sarvataḥ sarvatrānantāni rūpāṇi yasyeti taṃ | tava tu punar nāntam avasānaṃ na madhyaṃ nāpy ādiṃ paśyāmi sarva-gatatvāt | he viśveśvara ! he viśva-rūpa ! sambodhana-dvayam atisambhramāt
 

Viśvanātha


he viśveśvara ādi-puruṣa
 

Baladeva


yatra dehe devādīn dṛṣṭavāṃs taṃ viśinaṣṭi aneketi | he viśvarūpa prathama-puruṣa!
 
 Michalski


Z wieloma rękami, piersiami, ustami, oczami – widzę ciebie, z każdej strony nieskończonego. – Nie widzę w tobie ani końca, ani środka, ani początku, – ty wielokształtny władco wszystkiego!
 

Olszewski


Widzę ciebie z ramionami, piersiami, twarzami i oczami niezliczonemi, w postaci bezgranicznie nieskończonej. Bez początku, bez środka, bez końca, takim cię widzę, Władco wszechświata, kształcie wszechświata.
 

Dynowska


Wielousty, wielooki o łonach, ramionach i licach tysięcznych, wszędy stawasz przede mną gdziekolwiek się zwrócę, wszechpotężny Pan. Nieogarniona Twa postać początku nie masz ni końca, ni środka, ni źródła żadnego; niezmierny, bezkresny, w nieskończoność rozszerza się Twój kosmiczny kształt.
 

Sachse


widzę też ciebie o postaci bezkresnej,
z mnóstwem ramion, piersi, ust i oczu.
Nie widzę ani twego końca,
ani środka, ani początku,
o Wszechkształtny Władco Wszechrzeczy!
 

Kudelska


Kształty twe widzę niezliczone we wszelkie strony, ileż tu ramion, tułowi, twarzy, oczu, dojrzeć nie mogę,
Gdzie tu początek, koniec, a gdzie środek; Tyś Panem wszystkiego, postać twa nieograniczona.
 

Rucińska


Widzę Cię – zewsząd nieskończoną postać
z mnóstwem rąk, brzuchów, z mnóstwem ust i oczu…
Nie widzę końca Twego ani środka,
ani początku, Wszechwładco, Wszechkształtny!
 

Szuwalska


Niezliczone ramiona, brzuchy, usta, oczy.
Ze wszystkich stron Twych oblicz bezmiar mnie otoczył.
Nie widzę ich początku, nie dostrzegam końca.
 

Jurewicz


I ze wszech stron Ciebie widzę o nieskończonej postaci,
o niezliczonych ramionach, brzuchach, obliczach i oczach.
Nie dostrzegam początku Twego, ni środka, ni końca,
o Władco Wszechrzeczy, o Postaci Wszystkiego!
 
 

Both comments and pings are currently closed.