BhG 11.6

paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi paśyāścaryāṇi bhārata

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he bhārata (potomku Bharaty!),
[mama dehe] (w mym ciele) [tvam] (ty) ādityān (potomków Aditi) vasūn (Wasów) rudrān (Rudrów) aśvinau (dwóch Aświnów) marutaḥ (Marutów) paśya (zobacz),
tathā (jak również) adṛṣṭa-pūrvāṇi (nie widziane wcześniej) bahūni āścaryāṇi (liczne cudowności) paśya (zobacz).
 

tłumaczenie polskie


Spójrz Bharatowicu na synów Aditi, Wasów, Rudrów, Aświnów, a także na wiatry.
Zobacz rozliczne, wcześniej niewidziane wspaniałości.
 

analiza gramatyczna

paśya dṛś (patrzeć) Imperat. P 2c.1 zobacz;
ādityān āditya 2i.3 m. potomków Aditi (od: a-diti – niezwiązany, wolny, bezgraniczny, obfitość, doskonałość; córka Dakszy, żona Kaśjapy; dwunastu synów Aditi to: Dhātṛ, Mitra, Aryaman, Rudra, Varuṇa, Sūrya, Bhaga, Vivasvant, Pūṣan, Savitṛ, Tvaṣṭṛ, Viṣṇu);
vasūn vasu 2i.3 m. Wasów (vas – mieszkać, vasu n. bogactwo, m. Wasu (jeden z ośmiu), Kuwera, Śiwa, słońce, ogień; jedna z list ośmiu Wasów: bhava, dhruva, soma, viṣṇu, anila, anala, pratyuṣa, vibhava);
rudrān rudra 2i.3 m. Rudrów (od: ru – ryczeć, rudra – wrzeszczący, przerażający; jedna z list jedenastu Rudrów: aja, ekapāda, ahirbradhna, pinākin, aparājita, tryambaka, maheśvara, vṛṣākapi, śambhu, hara, īśvara);
aśvinau aśvin 2i.2 m. Aświnów (od: aśva – koń; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne; aśvin – posiadający konie; Aświnowie, lekarze bogów);
marutaḥ mārut 2i.3 m. wiatry, Marutów (marut – bóg wiatru; siedem wiatrów to: āvaha, pravaha, vivaha, parāvaha, udvaha, saṃvaha, parivaha);
tathā av. tak, w ten sposób, podobnie;
bahūni bahu 2i.3 m. wielorakie, liczne;
adṛṣṭa-pūrvāṇi adṛṣṭa-pūrva 2i.3 m. ; BV : yeṣāṃ pūrvaṃ dṛṣṭaṃ nāstīti tāniwcześniej nie widziane (od: dṛś – widzieć, PP dṛṣṭa – widziany, a-dṛṣṭa – nie widziany; pūrva – wcześniejszy, starożytny);
paśya dṛś (patrzeć) Imperat. P 2c.1 zobacz;
āścaryāṇi āścarya (ā-car – podchodzić) PF 2i.3 m. rzadkie do spotkania; ciekawe, cudowne, wspaniałe, zadziwiające, niezwykłe, przedziwne;
bhārata bhārata 8i.1 m. o potomku Bharaty;

 

warianty tekstu


āścaryāṇi → puṇyāṇi / rūpāṇi / pūrvāṇi (pomyślne / postacie / pierwsze);
bhārata → pāṃḍava (o synu Pandu!);
 
 Śāṃkara


paśyādityān dvādaśa | vasūn aṣṭau | rudrān ekādaśa | aśvinau dvau | marutaḥ sapta-sapta-gaṇā ye tān | tathā ca bahūny anyāny apy adṛṣṭa-pūrvāṇi manuṣya-loke tvayā tvatto’nyena vā kenacit | paśyāścaryāṇy adbhutāni bhārata
 

Rāmānuja


mamaikasmin rūpe paśya ādityān dvādaśa, vasūn aṣṭau, rudrān ekādaśa, aśvinau dvau, marutaś caikonapañcāśatam / pradarśanārtham idam, iha jagati pratyakṣadṛṣṭāni śāstradṛṣṭāni ca yāni vastūni, tāni sarvāṇi, anyāny api sarveṣu lokeṣu sarveṣu ca śāstreṣv adṛṣṭapūrvāṇi bahūny āścaryāṇi paśya
 

Śrīdhara


tāny eva paśyeti | ādityādīn mama dehe paśya | maruta ekonapañcāśad-devatā-viśeṣān | adṛṣṭa-pūrvāṇi tvayā vānyena vā pūrvam adṛṣṭāni rūpāṇi | āścaryāṇy adbhutāni
 

Madhusūdana


divyāni rūpāṇi paśyety uktvā tāny eva leśato ‚nukrāmati dvābhyām paśyeti | paśyādityān dvādaśa vasūn aṣṭau rudrān ekādaśa aśvinau dvau marutaḥ sapta-saptakān ekonapañcāśat | tathānyān api devān ity arthaḥ | bahūny anyāny adṛṣṭa-pūrvāṇi pūrvam adṛṣṭāni manuṣya-loke tvayā tvatto ‚nyena vā kenacit | paśyāścaryāṇy adbhutāni he bhārata ! atra śataśo ‚tha sahasraśaḥ nānā-vidhānīty asya vivaraṇaṃ bahūnīti ādityany ity ādi ca | adṛṣṭa-pūrvāṇīti divyānīty asya āścaryāṇīti nānā-varṇākṛtīnīty asyeti draṣṭavyam
 

Viśvanātha


brak komentarza do BhG 11.7
 

Baladeva


kiṃ cedha mama dehe ekastham eka-deśa-sthitaṃ sa-carācaraṃ kṛtsnaṃ jagattvam adyādhunaiva paśya | yat tatra tatra paribhramatā tvayā varṣāyutair api draṣṭum aśakyam | tadaikadaivaikatraiva mad-anugrahād avalokasvety arthaḥ | yac ca jagad-āśraya-bhūtaṃ pradhāna-mahad-ādi-kāraṇa-svarūpaṃ sva-jaya-parājayādikaṃ cānyad draṣṭum icchāmi tad api paśya
 
 Michalski


Zobacz Aditjów, Wasu, Rudrów, Aświnów, Marutów. Na mnogie cuda, nieoglądane dotąd nigdy, patrz się, Bharato!
 

Olszewski


Oto Aditye, Vasavy, Rubry, dwa Aśviny i Maruty; oto, synu Bharaty, liczne dziwy, których nikt jeszcze nie oglądał.
 

Dynowska


Patrz jakoś chciał, na Istność przedwieczną Boga; ujrzyj Aditie – najświetlistsze duchy; Wasu, Rudr i Maruty – bogi wichrów – i Aszwiny dziewicze; ujrzyj, o Bharato, nigdy przed tobą nie zjawione cuda.
 

Sachse


spójrz na Aditjów, Wasów,
Rudrów, Aświnów, i Marutów,
spójrz, o potomku Bharaty,
na niezliczone,
nigdy przedtem nie widziane zjawiska!
 

Kudelska


Spójrz na Aditjów, Wasów, Rudrów, braci Aświnów, na Marutów,
Spójrz na te kształty różnorodne a zachwycające, których nikt przed tobą nie ujrzał.
 

Rucińska


Spójrz na Aditjów, na Wasu, Rudrów, Aświnów, Marutów!
Na liczne dziwy spójrz, dotąd nie oglądane, Bharato!
 

Szuwalska


Patrz na synów Aditi, boskich Wasów, Rudrów,
Dwóch Aświnów, Marutów oraz liczne cuda,
Jakich dotąd, Bharato, jeszcze nie widziałeś.
 

Jurewicz


Zobacz Aditjów, Wasów, Rudrów. Aświnów i Maratów – niezliczone cuda. których pierwej nigdy nie widziałeś, o Bharato!
 
 

Both comments and pings are currently closed.