BhG 11.4

manyase yadi tac chakyaṃ mayā draṣṭum iti prabho
yogeśvara tato me tvaṃ darśayātmānam avyayam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he prabho (o potężny!), he yogeśvara (o mistrzu jogi!),
mayā (przeze mnie) tat [rūpam] (ta postać) śakyam (możliwa) draṣṭum iti (zobaczyć)
yadi (jeśli) manyase (myślisz),
tataḥ (wówczas) tvam (ty) me (mi) avyayam ātmānam (nieprzemijającą jaźń) darśaya (pokaż).
 

tłumaczenie polskie


O Panie, o mistrzu jogi, jeśli uważasz, że będę w stanie ujrzeć tę [postać],
to ukaż mi siebie nieprzemijającego.
 

analiza gramatyczna

manyase man (myśleć) Praes. Ā 2c.1 myślisz, uważasz;
yadi av. jeśli (korelativum do: tarhi);
tat tat sn. 1i.1 n. to;
śakyam śakya (śak – być w stanie) PF 1i.1 n. możliwe, wykonalne;
mayā asmat sn. 3i.1 przeze mnie;
draṣṭum dṛś (patrzeć) inf. zobaczyć;
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
prabho pra-bhu 8i.1 m. o doskonały, o potężny, o bogaty, Panie, Władco (od: pra- – prefiks: na przedzie, bardzo; bhū – być);
yogeśvara yoga-īśvara 8i.1 m. ; TP : yogasyeśvaretio władco jogi! (od: yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej; īś – posiadać, władać, īśa / īśvara – pan, władca);
tataḥ av. wówczas, po tym, od tego, wskutek tego (od: tat – ablativus nieodmienny zakończony na -tas);
me asmat sn. 6i.1 mi (skrócona forma od: mama);
tvam yuṣmat sn. 1i.1ty;
darśaya dṛś (patrzeć) caus. Imperat. P 2c.1 pokaż;
ātmānam ātman 2i.1 m. jaźń;
avyayam a-vyaya 2i.1 m. niezmiennego (od: vi-i – odchodzić, znikać, vyaya – odejście, rozchód, zniszczenie);

 

warianty tekstu


iti → iha (tutaj);
yogeśvara → yogīśvara (o władco joginów);
 
 Śāṃkara


manyase cintayasi yadi mayārjunena tac chakyaṃ draṣṭum iti prabho ! svāmin ! yogeśvara yogino yogās teṣām īśvaro yogeśvaraḥ, he yogeśvara ! yasmād aham atīvārthī draṣṭum, tatas tasmān me mad-arthaṃ tvam ātmānam avyayam
 

Rāmānuja


tat sarvasya sraṣṭṛ, sarvasya praśāsitṛ, sarvasyādhārabhūtaṃ tvadrūpaṃ mayā draṣṭuṃ śakyam iti yadi manyase, tato yogeśvara yogo jñānādikalyāṇaguṇayogaḥ, „paśya me yogam aiśvaram” iti hi vakṣyate tvadvyatiriktasya kasyāpy asaṃbhāvitānāṃ jñānabalāiśvaryavīryaśaktitejasāṃ nidhe! ātmānaṃ tvām avyayaṃ me darśaya / avyayam iti kriyāviśeṣaṇam / tvāṃ sakalaṃ me darśayetyarthaḥ
 

Śrīdhara


na cāhaṃ draṣṭum icchāmīty etāvataiva tvayā tad-rūpaṃ darśayitavyam | kiṃ tarhi ? manyasa iti | yogina eva yogāḥ | teṣām īśvaraḥ | mayārjunena tad-rūpaṃ draṣṭuṃ śaktyam iti yadi manyase | tatas tarhi tad-rūpavantam ātmānam avyayaṃ nityaṃ mama darśaya
 

Madhusūdana


draṣṭum ayogye kutas te didṛkṣety āsaṅkayāha manyasa iti | prabhavati sṛṣṭi-sthiti-saṃhāra-praveśa-praśāsaneṣv iti prabhuḥ | he prabho sarva-svāmin ! tat tavaiśvaraṃ rūpaṃ mayārjunena draṣṭum śakyam iti yadi manyase jānāsīcchasi vā | he yogeśvara sarveṣām aṇimādi-siddhi-śālināṃ yogānāṃ yoginām īśvara tatas tvad-icchā-vaśād eva me mahyam atyartham arthite tvaṃ parama-kāruṇiko darśaya cākṣuṣa-jñāna-viṣayī-kāraya ātmānam aiśvara-rūpa-viśiṣṭam avyayam akṣayam
 

Viśvanātha


yogeśvareti ayogyasyāpi mama tad-darśana-yogyatāyāṃ tava yogaiśvaryam eva kāraṇam iti bhāvaḥ
 

Baladeva


aiśvarya-darśane bhagavan-saṃmatiṃ gṛhṇāti manyase yadīti | jānāsīcchasi vety arthaḥ | he prabho sarva-svāmin ! yogeśvareti sambodhayann ayogyasya me tvad-darśane tvac-chaktir eva hetur iti vyañjayati
 
 Michalski


Jeżeli więc myślisz, o Panie, iż mogę cię ujrzeć, to ukaż mi, władco cudu, twą nieprzemijającą istotę! Wzniosły rzekł:
 

Olszewski


Jeżeli sądzisz, o Panie świętej Jedności, że mogę dostąpić tego widzenia, to ukaż się wzrokowi mojemu w swej wieczności.
 

Dynowska


Jeśli sądzisz iż stać się to może, o przenajlepszy Panie, jeślim ujrzeć go zdolny, tedy ukaż mi Twe przedwieczne, niepojęte Oblicze, o wielki Jogi Władco.
 

Sachse


Jeśli sądzisz, o Wszechmocny,
że mógłbym ją zobaczyć,
ukaż mi się, Władco Jogi,
w twej nieprzemijalnej istocie.
 

Kudelska


Jeśli sądzisz, Panie, iż mógłbym ciebie ujrzeć, to ukaż mi,
Władco Jogi, twe odwieczne oblicze.
 

Rucińska


Jeśli uważasz, Potężny żem zdolny jest ją zobaczyć,
To ukaż mi, Panie Jogi, istotę swą nieśmiertelną!
 

Szuwalska


Jeśli tylko uważasz, że mogę Cię ujrzeć,
Ukaż mi swoją postać nieograniczoną.«
 

Jurewicz


Jeśli zatem mniemasz o Potężny, że mógłbym cię zobaczyć, to ukaż mi się, Władco Jogi!”.
 
 

Both comments and pings are currently closed.