BhG 10.17

kathaṃ vidyām ahaṃ yogiṃs tvāṃ sadā paricintayan
keṣu keṣu ca bhāveṣu cintyo si bhagavan mayā

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he yogin (joginie!) he bhagavan (o Panie!),
katham (jak) aham (ja) sadā paricintayan (zawsze rozmyślający) tvām (ciebie) vidyām (mogę poznać).
keṣu keṣu ca bhāveṣu (i w jakich bytach) mayā (przeze mnie ) [tvam] (ty) cintyaḥ (rozmyślany) asi (jesteś).

 

tłumaczenie polskie


O Panie, o joginie, jak rozmyślając bezustannie o tobie mogę cię poznawać?
W jakich bytach mogę o tobie rozmyślać?

 

analiza gramatyczna

katham av. jak?
vidyām vid (wiedzieć) Pot. P 3c.1 mógłbym poznać;
aham asmat sn. 1i.1ja;
yogin yogin 8i.1 m. o joginie! (od: yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej);
tvām yuṣmat sn. 2i.1ciebie;
sadā av. zawsze;
paricintayan pari-cintayant (pari-cint – myśleć, rozważać) PPr 1i.1 m. rozmyślający, rozważający;
keṣu keṣu kim sn. 7i.3 m. w których, w których? (podwojenie w znaczeniu dystrybutywnym);
ca av. i;
bhāveṣu bhāva 7i.3 m. w bytach, w stanach (od: bhū – być);
cintyaḥ cintya (cint – myśleć, rozważać) PF 1i.1 m. do rozważania, do pomyślenia;
asi as (być) Praes. P 2c.1 jesteś;
bhagavan bhagavant 8i.1 m. o Panie! (od: bhaj – dzielić, miłować, radować się, oddawać cześć, bhaga – dział, udział, pomyślność, majątek; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza, bhagavant – posiadacz fortuny);
mayā asmat sn. 3i.1 przeze mnie;

 

warianty tekstu


vidyām ahaṃ yogiṃs → vidyā mahā-yogiṃs / vidyāṃ mahā-yogiṃs / viṃdyām ahaṃ yogiṃs (wiedza, o wielki joginie / mogę poznać o wielki joginie / ja mogę znaleźć o joginie);
yogiṃs tvāṃ → yogiṃ tvāṃ / yogī tvāṃ / yogis tvāṃ (ciebie jogina / jogin ciebie / o joginie, ciebie);
tvāṃ sadā → tvām ahaṃ (ciebie ja);
keṣu keṣu ca bhāveṣu → teṣu lokeṣu bhāveṣu (w tych światach i w bytach);
 
 Śāṃkara


kathaṃ vidyāṃ vijānīyām ahaṃ he yogin tvāṃ sadā paricintayan | keṣu keṣu ca bhāveṣu vastuṣu cintyo’si dhyeyo’si bhagavan mayā

 

Rāmānuja


ahaṃ yogī bhaktiyoganiṣṭhas san bhaktyā tvāṃ sadā paricintayan cintayituṃ pravṛttaḥ cintanīyaṃ tvāṃ paripūrṇāiśvaryādikalyāṇaguṇagaṇaṃ kathaṃ vidyām? pūrvoktabuddhijñānādibhāvavyatirikteṣu keṣu keṣu ca bhāveṣu mayā niyantṛtvena cintyo ‚si?

 

Śrīdhara


kathana-prayojanaṃ darśayan prārthayate katham iti dvābhyām | he yogin kathaṃ kair vibhūti-bhedaiḥ sadā paricintayann ahaṃ tvāṃ vidyāṃ jānīyām ? vibhūti-bhedena cintyo ‚pi tvaṃ keṣu keṣu padārtheṣu mayā cintanīyo ‚si?

 

Madhusūdana


kiṃ prayojanaṃ tat-kathanasya tad āha katham iti dvābhyām | yogo niratiśayaiśvaryādi-śaktiḥ so ‚syāstīti he yogin niratiśaiśvaryādi-śakti-śālinn aham atisthūlamatis tvāṃ devādibhir api jñātum aśakyaṃ kathaṃ vidyāṃ jānīyāṃ sadā paricintayan sarvadā dhyāyan | nanu mad-vibhūtiṣu māṃ dhyāyan jñāsyasi tatrāha keṣu keṣu ca bhāveṣu cetanācetanātmakeṣu vastuṣu tvad-vibhūti-bhūteṣu mayā cintyo ‚si he bhagavan

 

Viśvanātha


yogo yoga-māyā-śaktir vartate yasya he yogin vanamālītivat | tvām ahaṃ kathaṃ paricintayan san tvāṃ sadā vidyāṃ jānīyām ? bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ [BhP 11.14.11] iti tvad-ukteḥ | tathā keṣu bhāveṣu padārtheṣu tvaṃ cintyaḥ tvac-cintana-bhaktir mayā kartavyety arthaḥ

 

Baladeva


nanu kimarthaṃ tat-kathanṃ tatrāha katham iti | yogo yoga-māyā-śaktir asty asyeti he yogin ! tvāṃ sadā paricintayan saṃsmarann ahaṃ kalyāṇānanta-guṇa-yoginaṃ kathaṃ vidyāṃ jānīyām ? keṣu keṣu ca bhāveṣu padārtheṣu prakāśamānas tvaṃ mayā cintyo dhyeyo ‚si ? tad etad ubhayaṃ vada | tac ca vibhūty-uddeśenaiva setsyatīti tām upadiśety arthaḥ
 
 Michalski


W jakiż to sposób, myśląc o tobie, poznam cię, cudotwórco!-– i w jakiej postaci potrafię cię pojąć, o Wzniosły?

 

Olszewski


Powiedz mi, Yogi, jakim sposobem, myślą zjednoczony z tobą, mógłbym cię poznać, jakie części twojej istoty, o Błogosławiony, byłyby dla mnie niepojęte.

 

Dynowska


Jak mam Cię poznać, o Jogi wszechświata, przez nieustanne o Tobie rozmyślanie? O jakich, jakichże to postaciach Twych, Panie, mam wciąż rozmyślać?

 

Sachse


W jaki sposób myśląc o tobie stale
mógłbym cię poznać, o Joginie?
Pod jakimi twymi postaciami, o Czcigodny,
mogę o tobie myśleć?

 

Kudelska


Jakże mam cię poznać, joginie w wiecznej medytacji,
O której z twoich różnorodnych form mam, Panie, rozmyślać?

 

Rucińska


Jak poznać mi Cię, Joginie, mnie, co wciąż myślę o Tobie?
W jakich Cię szukać mam rzeczach, o Boże, podczas zadumy?

 

Szuwalska


Jak Twój ogrom ogarnąć, jak skupić mam myśli?
Którą z Twoich postaci mam ciągle pamiętać?
 
 

Both comments and pings are currently closed.