BhG 10.16

vaktum arhasy aśeṣeṇa divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
yābhir vibhūtibhir lokān imāṃs tvaṃ vyāpya tiṣṭhasi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


divyāḥ hy (zaiste boskie) ātma-vibhūtayaḥ (swoje moce),
aśeṣeṇa (bez reszty) tvam (ty) vaktum arhasi (racz powiedzieć)
yābhiḥ vibhūtibhiḥ (dzięki którym mocom) imān lokān (te światy) vyāpya (przeniknąwszy) tiṣṭhasi (pozostajesz).

 

tłumaczenie polskie


Racz w pełni opowiedzieć o swoich boskich mocach,
dzięki którym trwasz, przeniknąwszy ten świat.

 

analiza gramatyczna

vaktum vac (mówić) inf. powiedzieć;
arhasi arh (być godnym, móc) Praes. P 2c.1 powinieneś, godzi ci się;
aśeṣeṇa av. ( 3i.1 ) – całkowicie, bez reszty, kompletnie (od: śiṣ – pozostawiać, śeṣa – pozostałość, resztka, koniec);
divyāḥ divya 1i.3 f. boskie (od: div – jaśnieć, diva – niebiosa);
hi av. ponieważ, albowiem, właśnie, zaiste, z pewnością;
ātma-vibhūtayaḥ ātma-vibhūti 1i.3 f. ; TP : ātmano vibhūtaya itimoce jaźni (od: ātman – jaźń; vi-bhū – powstawać, ekspandować, przejawiać, vibhūti – moc, potęgę, bogactwo);
yābhiḥ yat sn. 3i.3 f. przez które;
vibhūtibhiḥ vibhūti 3i.3 f. przez moce, przez bogactwa (od: vi-bhū – powstawać, ekspandować, przejawiać);
lokān loka 2i.3 m. światy;
imān idam sn. 2i.3 m. te;
tvam yuṣmat sn. 1i.1ty;
vyāpya vi-āp (przenikać) absol. przeniknąwszy, zakrywszy;
tiṣṭhasi sthā (stać) Praes. P 2c.1 stoisz, pozostajesz;

 

warianty tekstu


divyā hy ātma-vibhūtayaḥ → divyā ātma-vibhūtayaḥ / vibhūtīr ātmanaḥ śubhāḥ (boskie moce jaźni / pomyślne moce jaźni);
imāṃs tvaṃ → imās tvaṃ / nityaṃ sa  (które [moce] ty / on zawsze);
vyāpyaprāpya (osiągnąwszy);
tiṣṭhasi → tiṣṭhati (pozostaje);
 
 Śāṃkara


vaktuṃ kathayitum arhasy aśeṣeṇa | divyā hy ātma-vibhūtayaḥ | ātmano vibhūtayo yās tāḥ vaktum arhasi | yābhir vibhūtibhir ātmano māhātmya-vistarair imān lokān tvaṃ vyāpya tiṣṭhasi

 

Rāmānuja


divyāḥ tvadasādhāraṇyo vibhūtayo yāḥ, tās tvam evāśeṣeṇa vaktum arhasi / tvam eva vyañjayetyarthaḥ / yābhir anantābhir vibhūtibhiḥ yair niyamanaviśeṣair yuktaḥ imān lokān tvaṃ niyantṛtvena vyāpya tiṣṭhasi

 

Śrīdhara


yasmāt tavābhivyaktiṃ tvam eva vetsi na devādayaḥ | tasmāt vaktum iti | yā ātmanas tava divyā atyadbhutā vibhūtayas tā sarvā vaktuṃ tvam evārhasi yogyo ‚si | yābhir iti vibhūtīnāṃ viśeṣaṇaṃ spaṣṭārtham

 

Madhusūdana


yasmād anyeṣāṃ sarveṣāṃ jñātum aśakyā avaśyaṃ jñātavyāś ca tava vibhūtayas tasmāt vaktum iti | yābhir vibhūtibhir imān sarvān lokān vyāpya tvaṃ tiṣṭhasi tās tavāsādhāraṇā vibhūtayo divyā asarvajñair jñātum aśakyā hi yasmāt tasmāt sarvajñas tvam eva tā aśeṣeṇa vaktum arhasi

 

Viśvanātha


tava tattvaṃ durgamaṃ tava vibhūtiṣv eva mama jijñāsā jāyata iti dyotayann āha vaktum iti | divyā utkṛṣṭā yā ātma-vibhūtayas tāvad vaktum arhasīty anvayaḥ | nanv aśeṣeṇa mad-vibhūtayaḥ sarvā vaktum aśakyā eva tatrāha yābhir iti

 

Baladeva


tvat-svarūpa-yāthātmyaṃ khalu kathaṃ tathā durgamevātas tvad-vibhūtiṣv eva maj-jijñāsopajāyata iti sūcayann āha vaktum iti | divyā utkṛṣṭās tad-asādhāraṇīyātmano vibhūtīr aśeṣeṇa vaktum arhasi dvitīyārthe prathamā | yābhir viśiṣṭas tvam imān lokān vyāpya niyamya tiṣṭhasi
 
 Michalski


O racz mi całkowicie wyjawić, jakie są twoje boskie rozsnucia, mocą jakich przeobrażeń ty stoisz przedemną, przenikając jednocześnie te światy?

 

Olszewski


Powiedz mi, nic nie ukrywając, jaką mocą podtrzymujesz te światy, przenikając je.

 

Dynowska


Łaskaw mi bądź i wymienić racz wszystkie, bez wyjątku, Twe boskie zjawienia i potęgę którą wszechtwory przenikasz i trwasz.

 

Sachse


Zechciej wyjawić w całej pełni,
albowiem boskie jest bogactwo twej istoty,
którymi z przejawów twego bogactwa
wypełniasz ten świat?

 

Kudelska


Racz mi dokładnie wyjawić swą boską potęgę, dzięki której
Przeniknąwszy te światy, mieszkasz w nich.

 

Rucińska


Racz w pełni mi opowiedzieć o boskich swoich potęgach,
Przez które to boskie moce trwasz, światy te przenikając!

 

Szuwalska


Opowiedz mi dokładnie o swojej boskości.
W jaki sposób świat cały stojąc tu przenikasz?
 
 

Both comments and pings are currently closed.