BhG 10.23

rudrāṇāṃ śaṃkaraś cāsmi vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṃ pāvakaś cāsmi meruḥ śikhariṇām aham

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


rudrāṇām ca (a pośród Rudrów) [aham] (ja) śaṃkaraḥ asmi (jestem Śankarą),
yakṣa-rakṣasāṃ (pośród jakszów i rakszasów) [aham] (ja) vitteśaḥ [asmi] (jestem Władcą Bogactw),
vasūnāṃ ca (a pośród Wasów) [aham] (ja) pāvakaḥ asmi (jestem ogniem),
śikhariṇām (pośród szczytów) aham (ja) meruḥ (jestem Meru).

 

tłumaczenie polskie


Wśród Rudrów jestem Śankarą, a wśród jakszów i rakszasów Władcą Bogactw,
pośród Wasów jestem Ogniem, a pośród szczytów Meru.

 

analiza gramatyczna

rudrāṇām rudra 6i.3 m. pośród Rudrów (od: ru – ryczeć, rudra – wrzeszczący, przerażający; jedna z list jedenastu Rudrów: aja, ekapāda, ahirbradhna, pinākin, aparājita, tryambaka, maheśvara, vṛṣākapi, śambhu, hara, īśvara);
śaṃkaraḥ śaṃ-kara 1i.1 m. twórca spokoju, Śiwa (od: śam – wyciszać, kończyć, niszczyć; kṛ – robić, kara – twórca, sprawca);
ca av. i;
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
vitteśaḥ vitta-īśa 1i.1 m. ; TP : vittānām īśa itiwładca bogactw, Kuwera (od: vid – znajdować, zdobywać, PP vitta – zdobyte, osiągnięte, bogactwo; īś – posiadać, władać, īśa – pan, władca);
yakṣa-rakṣasām yakṣa-rakṣas 6i.3 m. ; DV : yakṣāṇāṃ ca rākṣasāṃ ceti pośród jakszów i rakszasów (od: yakṣ – pospieszać, yakṣa – niebiańska istota, sługa Kuwery; rakṣ – chronić, rakṣas – strażnik, zła istota, leśne demony zjadające ludzi);
vasūnām vasu 6i.3 m. wśród Wasów (vas – mieszkać, vasu n. bogactwo, m. Wasu (jeden z ośmiu), Kuwera, Śiwa, słońce, ogień; jedna z list ośmiu Wasów: bhava, dhruva, soma, viṣṇu, anila, anala, pratyuṣa, vibhava);
pāvakaḥ pāvaka 1i.1 m. czysty, ogień (od: – oczyszczać);
ca av. i;
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
meruḥ meru 1i.1 m. Meru (góra w kształcie słupka lotosu znajdująca się w środku wszechświata, siedziba niebian);
śikhariṇām śikharin 6i.3 m. wśród posiadaczy szczytów, wśród gór (śi – ostrzyć, śikhara – szczyt, szpic, zakończenie; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
aham asmat sn. 1i.1ja;

 

warianty tekstu


yakṣa-rakṣasām → yakṣa-rākṣasām (wśród jakszów i rakszasów);
 
 Śāṃkara


rudrāṇām ekādaśānāṃ śaṃkaraś cāsmi | vitteśaḥ kuvero yakṣa-rakṣasāṃ yakṣāṇāṃ rakṣasāṃ ca | vasūnām aṣṭanāṃ pāvakaś cāsmy agniḥ | meruḥ śikhariṇāṃ śikharavatām aham

 

Rāmānuja


rudrāṇām ekādaśānāṃ śaṅkaro ‚ham asmi / yakṣarakṣasāṃ vaiśravaṇo ‚ham / vasūnām aṣṭānāṃ pāvako ‚ham / śikhariṇāṃ śikharaśobhināṃ parvatānāṃ madhye merur aham

 

Śrīdhara


rudrāṇām iti | rakṣasām api krūratvādi-sāmyād yakṣaiḥ sahaikīkṛtya nirdeśaḥ | teṣāṃ madhye vitteśaḥ kuvero ‚smi | pāvako ‚gniḥ | śikhariṇāṃ śikharatām ucchritānāṃ madhye meruḥ

 

Madhusūdana


rudrāṇām ekādaśānāṃ madhye śaṅkaraḥ | vitteśo dhanādhyakṣaḥ kubero yakṣa-rakṣasāṃ yakṣānāṃ rākṣasānāṃ ca | vasūnām aṣṭānāṃ pāvako ‚smi | meruḥ sumeruḥ śikhariṇām śikharavatām atyucchritānāṃ parvatānām

 

Viśvanātha


vitteśaḥ kuveraḥ

 

Baladeva


rudrāṇām ekādaśānāṃ madhye śaṅkarākhyo rudro ‚ham | yakṣa-rakṣasām ādhipo vitteśaḥ kuvero ‚ham | vasūnām aṣṭānāṃ madhye pāvako ‚gnir aham | śikhariṇām atyucchritānāṃ madhye meruḥ svarṇācalo ‚ham
 
 Michalski


Pomiędzy Rudrami jestem Śamkarą, władcą skarbów jestem pomiędzy jakszami i rakszasami, pomiędzy Wasu jestem bogiem ognia, górą Meru pomiędzy górami.

 

Olszewski


Między Rudrami jestem Śankarą, jestem Panem bogactw między Yakszami i Rakszasami; między Vasavami jestem Pawaką, między grzbietami gór – Meru.

 

Dynowska


Jam Szankara wśród Rudrów, Witesza, skarbów potężny Władca – w tytanów i geniuszów królestwie; bóg ognia wśród duchów żywiołów ośmiu; a góra Meru wśród siedmiu szczytów najwyższych.

 

Sachse


Wśród Rudrów jestem Siankarą,
wśród jakszów i rakszasów — Władcą Skarbów,
jestem Pawaką wśród Wasów
i jestem Meru — wśród szczytów.

 

Kudelska


Pośród Rudrów jestem Siwą, wśród Jakszów i Rakszasów Kuberą,
Pośród Wasów Agnim, a wśród szczytów gór Ja jestem Meru.

 

Rucińska


Wśród Rudrów jestem Siankarą, Skarbnikiem jakszów, rakszasów
I Agnim jestem wśród Wasów, i Meru wśród górskich szczytów!

 

Szuwalska


Pomiędzy Rudrami – Siankarą,
Wśród Jakszów i Rakszasów – skarbnikiem Kuberą,
Wśród Wasów – bogiem ognia, wśród wzgórz wszelkich – Meru.
 
 

Both comments and pings are currently closed.