BhG 10.24

purodhasāṃ ca mukhyaṃ māṃ viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṃ skandaḥ sarasām asmi sāgaraḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he pārtha (Prythowicu!),
purodhasāṃ ca (a wśród kapłanów) mukhyam bṛhaspatim (głównym Bryhaspatim) mām (mnie) viddhi (znaj),
senānīnām (wśród dowódców) aham (ja) skandaḥ [asmi] (jestem Skandą),
sarasām (wśród akwenów) [aham] (ja) sāgaraḥ asmi (jestem oceanem).

 

tłumaczenie polskie


Prythowicu, wśród kapłanów znaj mnie jako głównego Bryhaspatiego,
wśród dowódców jestem Skandą, a wśród akwenów oceanem.

 

analiza gramatyczna

purodhasām purodhas 6i.3 m. wśród kapłanów (od: av. puras – na przedzie, przed; dhā – umieszczać; purodhas – umieszczony na przedzie, główny kapłan królewski);
ca av. i;
mukhyam mukhya 2i.1 m. będący na czele, główny, przodujący (od: mukha – twarz, usta, przód, powierzchnia);
mām asmat sn. 2i.1mnie;
viddhi vid (wiedzieć) Imperat. P 2c.1 wiedz, znaj;
pārtha pārtha 8i.1 m. o synu Prythy (od: pṛth – rozszerzać, pṛthā – Kunti, matka Pandowiców);
bṛhaspatim bṛhas-pati 2i.1 m. pan modlitwy, Bryhaspati – kapłan bogów (od: bṛh – zwiększać; pati – mąż, pan);
senānīnām senānin 6i.3 m. wśród posiadaczy armii, wśród dowódców (od: senā – armia; -in, -min, -vin – sufiksy tworzące przymiotniki posesywne);
aham asmat sn. 1i.1ja;
skandaḥ skanda 1i.1 m. skaczący, wytryskający, atakujący; Kartikeja – syn Śiwy lub Agniego (od: skand – skakać, tryskać);
sarasām saras 6i.3 n. wśród zbiorników wodnych, wśród akwenów (od: sṛ – biec, płynąć, poruszać się);
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
sāgaraḥ sāgara 1i.1 m. związany z Sagarą, ocean (od: gṝ – przywoływać, pożerać, sa-gara – wraz z pochwałą, pożeranie, Sagara – król, który rozpoczął sprowadzanie Gangesu na ziemię);

 

warianty tekstu


purodhasāṃpurodhānāṃ (wśród kapłanów);
mukhyaṃ māṃ → mukhyānāṃ / māṃ mukhyaṃ (wśród głównych / mnie głównego);
senānīnām ahaṃsenānyām apy ahaṃ (nawet wśród dowódców ja);
sāgaraḥ → sāgaram (ocean);
 
 Śāṃkara


purodhasāṃ ca rāja-purohitānāṃ ca mukhyaṃ pradhānaṃ māṃ viddhi he pārtha bṛhaspatim | sa hīndrasyeti mukhyaḥ syāt purodhāḥ | senānīnāṃ senāpatīnām ahaṃ skando deva-senāpatiḥ | sarasāṃ yāni deva-khātāni sarāṃsi teṣāṃ sarasāṃ sāgaro’smi bhavāmi

 

Rāmānuja


purodhasām utkṛṣṭo bṛhaspatir yaḥ, so ‚ham asmi, senānīnāṃ senāpatīnāṃ skando ‚ham asmi / sarasāṃ sāgaro ‚ham asmi

 

Śrīdhara


purodhasām iti | purodhasāṃ madhye deva-purohitatvān mukhyaṃ bṛhaspatim māṃ viddhi | senānīnāṃ madhye deva-senāpatiḥ skando ‚ham asmi | sarasām sthira-jalāśayānāṃ madhye samudro ‚smi

 

Madhusūdana


indrasya sarva-rāja-śreṣṭhatvāt tat-purodhasaṃ bṛhaspatiṃ sarveṣāṃ purodhasāṃ rāja-purohitānāṃ madhye mukhyaṃ śreṣṭhaṃ mām eva he pārtha viddhi jānīhi | senānīnām senāpatīnāṃ madhye deva-senāpatiḥ skando guho ‚ham asmi | sarasām deva-khāta-jalāśayānāṃ madhye sāgaraḥ sagara-putraiḥ khāto jalāśayo ‚ham asmi

 

Viśvanātha


senānīnām ity ārṣam | skandhaḥ kārtikeyaḥ

 

Baladeva


indrasya sarva-rāja-mukhyatvāt tat-purohitaṃ bṛhaspatiṃ sarva-patiṃ rāja-purohitānāṃ mukhyaṃ māṃ viddhīti so ‚ham ity arthaḥ | senānīnām iti nuḍāgamanas tv ārṣaḥ | sarva-rāja-senānāṃ madhye skandaḥ kārttikeyo ‚ham | sarasām sthira-jalānāṃ madhye sāgaro ‚ham
 
 Michalski


Wiedz, o Partho, że pomiędzy domowymi kapłanami jestem najpierwszym – Brihaspatim, pomiędzy wodzami jestem Skandą, pomiędzy wodami oceanem.

 

Olszewski


Jestem pierwszym z kapłanów, pamiętaj o tem, synu Prithy; jestem Brihaspati. Między wodzami wojsk jestem Skandą, między jeziorami Oceanem.

 

Dynowska


Wiedz o Parto, iż jestem Brihaspati, najpierwszy wśród arcykapłanów; Skanda wśród wodzów anielskich zastępów, a ocean wpośród zbiorników ziemskich wód.

 

Sachse


Wiedz też, że jako Brihaspati
stoję na czele kapłanów, o synu Prithy.
Wśród wodzów jestem Skandą,
wśród jezior — oceanem.

 

Kudelska


Wiedz, Partho, że Ja jestem Brihaspatim, głównym kapłanem domowego ogniska,
Pośród wojsk dowódców jestem Skandą, a wśród wód – oceanem.

 

Rucińska


Wiedz, Partho, że z purohitów jam pierwszym jest, Bryhaspatim.
Pośród dowódców jam Skandą, wśród jezior jam oceanem,

 

Szuwalska


Wiedz też, że wśród kapłanów jestem Bryhaspatim.
Wśród wodzów jestem Skandą, wśród wód – oceanem,
 
 

Both comments and pings are currently closed.