BhG 10.27

uccaiḥśravasam aśvānāṃ viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṃ gajendrāṇāṃ narāṇāṃ ca narādhipam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


[tvam] (ty) aśvānām (pośród koni) mām (mnie) amṛtodbhavam uccaiḥśravasam (powstałym z nektaru Uććaihśrawasem) viddhi (znaj),
gajendrāṇām (pośród słoni) [mām] (mnie) airāvatam (Airawatą) [viddhi] (znaj),
narāṇām ca (a pośród ludzi)[mām] (mnie) narādhipam (władcą ludzi) [viddhi] (znaj).

 

tłumaczenie polskie


Między końmi znaj mnie jako Uććaihśravasę, który wyłonił się z nektaru,
pośród królów słoni znaj mnie jako Airawatę, a pośród ludzi jako króla.

 

analiza gramatyczna

uccaiḥśravasam uccaiḥ-śravas 2i.1 m. głośno rżącym, mającym długie uszy (od: ucca – wysoki, głośny, av. uccais – wysoko, głośno; śru – słyszeć, śravas – hałas, ucho);
aśvānām aśva 6i.3 m. pośród koni;
viddhi vid (wiedzieć) Imperat. P 2c.1 wiedz, znaj;
mām asmat sn. 2i.1mnie;
amṛtodbhavam amṛta-udbhava 2i.1 m. ; TP : yasyodbhavo ‘mṛtād asti tamtego, który powstał z nektaru (od: mṛ – umierać; PP mṛta – umarły, a-mṛta – nie umarły, wieczny; nektar, nieśmiertelność; ud-bhū – powstawać, wyłaniać się, udbhava – wyłonienie się, powstanie);
airāvatam airāvat 2i.1 m. syn oceanu, Airawata (od: irā – napój, uciecha; irā-vant – dający napitek / jadło; ocean, chmura);
gajendrāṇām gaja-indra 6i.3 m. ; TP : gajānām indrāṇām itiwśród królów słoni (od: gaj – ryczeć, wydawać dźwięki, gaja – słoń; ind – posiadać moc, indra – król, najlepszy, władca niebios);
narāṇām nara 6i.3 m. między ludźmi (od: nṛ człowiek, ludzkość);
ca av. i;
narādhipam nara-adhi-pa 2i.1 n. ; TP : narāṇām adhipam itiwładcę ludzi (od: nṛ człowiek, ludzkość, nara – człowiek; adhi – ponad, pa – obrońca, w złożeniach skrót od: pati, adhi-pa – władca, król);

 

warianty tekstu


uccaiḥśravasam → uccaiśravasam (Uććaiśrawasę);
airāvatamairāvaṇam (Airawanę);
narādhipam → narādhipaḥ / narottamaḥ (władca ludzi / najlepszy z ludzi);
 
 Śāṃkara


ucaiḥśravasam a vānām ucaiḥśravāḥ nāmā varājas taṃ māṃ viddhi vijānīhy amṛtodbhavam amṛta-nimitta-mathanodbhavam | airāvatam irāvatyāḥ apatyaṃ gajendrāṇāṃ hastīśvarāṇām, taṃ māṃ viddhīty anuvartate | narāṇāṃ ca manuṣyāṇāṃ narādhipaṃ rājānaṃ māṃ viddhi jānīhi

 

Rāmānuja


komentarz wspólny przy wersecie BhG 10.29

 

Śrīdhara


uccaiḥśravasam iti | amṛtārthaṃ kṣīrodadhi-manthanād udbhūtam uccaiḥśravasam nāmāśvaṃ mad-vibhūtiṃ viddhi | amṛtodbhavam ity etad airāvate ‚pi sambadhyate | narādhipaṃ rājānaṃ māṃ mad-vibhūtiṃ viddhi

 

Madhusūdana


aśvānāṃ madhya uccaiḥśravasam amṛta-mathanodbhavam aśvaṃ māṃ viddhi | airāvataṃ gajam amṛta-mathanodbhavam gajendrāṇāṃ madhye māṃ viddhi | narāṇāṃ ca madhye narādhipaṃ rājānaṃ māṃ viddhīty anuṣajyate

 

Viśvanātha


amṛtodbhavam amṛta-mathanodbhūtam

 

Baladeva


aśvānāṃ madhye uccaiḥśravasam | gajendrāṇāṃ madhye airāvataṃ ca māṃ viddhi | amṛtodbhavam amṛtārthakāt kṣīrābdhi-mathanāj jātam iti dvayor viśeṣaṇam | narādhipaṃ rājānaṃ asahya-tejasaṃ dharmiṣṭham
 
 Michalski


Wiedz, że pomiędzy rumakami jestem Uczczaihśrawasem, który wyłonił się z oskoły, Airawatą pomiędzy wielkiemi słońmi, pomiędzy ludźmi – królem.

 

Olszewski


Między rumakami jestem Uczczaiśravą, zrodzonym z ambrozyi; między słońmi Airawatą, między ludźmi zwierzchnikiem władzy.

 

Dynowska


Spośród chyżonogich rumaków Jam Uczajszrawas, z nieśmiertelności oceanu zrodzony; a wśród słoni Ajrawatta królewski, zaś wśród ludzi króla majestatem.

 

Sachse


Wiedz też, że wśród rumaków
jestem zrodzonym z amrity Uczczaihśrawą,
Jestem Ajrawatą wśród słoni znakomitych,
i królem mężów.

 

Kudelska


Wiedz, że wśród rumaków Ja jestem Uczczaiśrawasem z nieśmiertelnego nektaru zrodzonym,
Spośród królewskich słoni Ja jestem Airawatą, a wśród ludzi – ich władcą.

 

Rucińska


Wiedz, żem powstałym z amryty jest Uczczajhśrawą wśród koni
I Ajrawatą wśród słoni, a pośród ludzi – monarchą!

 

Szuwalska


Z rumaków – Uczczajśrawą, co z ambrozji wyszedł.
Ajrawatą wśród słoni królewskich, potężnych.
Wśród ludzi jestem królem,
 
 

Both comments and pings are currently closed.