BhG 10.26

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṃ deva-rṣīṇāṃ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṃ citrarathaḥ siddhānāṃ kapilo muniḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


sarva-vṛkṣāṇām (pośród wszystkich drzew) [aham] (ja) aśvatthaḥ [asmi] (jestem świętym figowcem),
deva-rṣīṇām ca (pośród boskich wieszczy) [aham] (ja) nāradaḥ [asmi] (jestem Naradą),
gandharvāṇām (pośród gandharwów) [aham] (ja) citrarathaḥ [asmi] (jestem Citrarathą),
siddhānām (pośród doskonałych) [aham] (ja) kapilaḥ muniḥ [asmi] (jestem mędrcem Kapilą).

 

tłumaczenie polskie


Pośród wszystkich drzew jestem świętym figowcem,
pośród boskich wieszczów Naradą,
wśród gandharwów Citrarathą, a pośród doskonałych mędrcem Kapilą.

 

analiza gramatyczna

aśvatthaḥ aśvattha 1i.1 m. to, pod którym stoi koń; święty figowiec / Ficus Religiosa (od: aśva – koń; sthā – stać; inne nazwy drzewa: pippala, bodhi-druma);
sarva-vṛkṣāṇām sarva-vṛkṣa 6i.3 n. ; sarvāṇāṃ vṛkṣāṇām itiwśród wszystkich drzew (od: sarva – wszystko; bṛh – zwiększać, vṛkṣa – wzrastające, drzewo);
deva-rṣīṇām deva-rṣi 6i.3 m. ; TP : devānām ṛṣīṇām itiwśród wieszczów między niebianami (od: div – jaśnieć, bawić się, deva – bóg, niebianin; ṛṣi – święty, wieszcz);
ca av. i;
nāradaḥ nāra-da 1i.1 m. dawca człowieczeństwa, Narada (od: nṛ człowiek, ludzkość, nara – człowiek, nāra – związane z człowiekiem, wody; da – na końcu złożenia oznacza dawcę);
gandharvāṇām gandharva 6i.3 m. wśród niebiańskich muzyków;
citrarathaḥ citra-ratha 1i.1 m. barwny powóz, Citraratha (od: citra – różnobarwny, pstrokaty, cętkowany; ratha – rydwan);
siddhānām siddha (sidh – odnieść sukces, stać się doskonałym) PP 6i.3 m. wśród tych, którzy odnieśli sukces;
kapilaḥ kapila 1i.1 m. mający małpi kolor, brązowy, czerwonawy, Kapila (od: kapi – małpa);
muniḥ muni 1i.1 m. mędrzec, święty, wieszcz (od: man – myśleć, wyobrażać sobie);

 
 Śāṃkara


aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇām, devarṣīṇāṃ ca nārado devāḥ eva santaḥ ṛṣitvaṃ prāptāḥ mantra-darśitvāt te devarṣayaḥ | teṣāṃ nārado’smi | gandharvāṇāṃ citraratho nāma gandharvo’smi | siddhānāṃ janmanaiva dharma-jñāna-vairāgyaiśvaryātiśayaṃ prāptānāṃ kapilo muniḥ

 

Rāmānuja


komentarz wspólny przy wersecie BhG 10.29

 

Śrīdhara


aśvattha iti | devā eva santo ye mantra-darśanena ṛṣitvaṃ prāptās teṣāṃ madhye nārado ‚smi | siddhānām utpattitaḥ eva adhigata-paramārtha-tattvānāṃ madhye kapilākhyo munir asmi

 

Madhusūdana


sarvaeṣāṃ vṛkṣāṇāṃ vanaspatīnām anyeṣāṃ ca | devā eva santo ye mantra-darśitvena ṛṣitvaṃ prāptās te devarṣayas teṣāṃ madhye nārado ‚ham asmi | gandharvāṇāṃ gāna-dharmaṇāṃ deva-gāyakānāṃ madhye citraratho ‚ham asmi | siddhānāṃ janmanaiva vinā prayatnaṃ dharma-jñāna-vairāgyaiśvaryātiśayaṃ prāptānām adhigata-paramārthānāṃ madhye kapilo munir aham

 

Viśvanātha


brak komentarza do wersetu BhG 10.27

 

Baladeva


pūjyatvena sarva-vṛkṣāṇāṃ madhye śreṣṭho ‚śvattho ‚haṃ devarṣīṇāṃ madhye parama-bhaktatvenotkṛṣṭo nārado ‚ham | gandharvāṇāṃ madhye ‚tigāyakatvenotkṛṣṭatvāc citraratho ‚ham | siddhānāṃ svābhāvikāṇimādimatāṃ kapilaḥ kārdamir munir aham
 
 Michalski


Świętą palmą figową pomiędzy drzewami, pomiędzy boskimi mędrcami Naradą, pomiędzy gandharwami Czitrarathą, pomiędzy świętymi – pustelnikiem Kapilą.

 

Olszewski


Między drzewami aśwatthą (figą); między devarszimi Narada, między muzykantami niebieskimi Czitrarathą, między świętymi – samotnikiem Kapilą.

 

Dynowska


Spośród drzew Jam Aswatta, – poznania drzewo; Narada wśród boskich wieszczów; Czitrarata – wśród duchów muzyki i pieśni; Muni Kapila – wśród filozofów i mędrców.

 

Sachse


Wśród drzew wszystkich jestem aśwatthą,
Naradą wśród boskich mędrców,
Czitrarathą wśród gandharwów
i mędrcem Kapilą wśród siddhów.

 

Kudelska


Spośród drzew wszystkich jestem drzewem figowym Aśwattha, pośród boskich wieszczów Ja jestem Naradą,
Pośród Gandharwów Czitrarathą, a wśród doskonałych – medrcem Kapilą.

 

Rucińska


Wśród wszystkich drzew jam aśwatthą, wśród boskich wieszczów – Naradą,
Z gandharwów jam Czitrarathą, wśród siddhów – mędrcem Kapilą!

 

Szuwalska


Wśród drzew jestem figowcem, pośród boskich wieszczów
– Naradą. Czitraratą wśród niebiańskich grajków,
Ascetycznym Kapilą pośród doskonałych.
 
 

Both comments and pings are currently closed.