BhG 10.28

āyudhānām ahaṃ vajraṃ dhenūnām asmi kāma-dhuk
prajanaś cāsmi kandarpaḥ sarpāṇām asmi vāsukiḥ

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


āyudhānām (pośród oręża) aham (ja) vajram [asmi] (jestem piorunem),
dhenūnām (pośród krów) [aham] (ja) kāmadhuk asmi (jestem spełniającą pragnienia),
prajanaḥ (płodzącym) [aham] (ja) kandarpaḥ asmi (jestem Kandarpą),
sarpāṇām (pośród pełzających) [aham] (ja) vāsukiḥ asmi (jestem Wasukim).

 

tłumaczenie polskie


Pośród oręża jestem piorunem, pośród krów Spełniającą Pragnienia,
jestem płodzącym bogiem miłości, pośród pełzających jestem Wasukim.

 

analiza gramatyczna

āyudhānām ā-yudha 6i.3 n. pośród oręża (od: yudh – walczyć przeciw, atakować);
aham asmat sn. 1i.1ja;
vajram vajra 1i.1 n. twardy, piorun, diament (od: vaj lub uj – być twardym, być silnym);
dhenūnām dhenu 6i.3 f. pośród krów (od: duḥ – doić, duḥ – dojenie, przyznawanie, spełnianie);
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
kāma-dhuk kāma-duḥ 1i.1 m. ; ya kāmān dogdhi saḥspełniający tęsknoty / krowa spełniająca pragnienia (od: kam – pragnąć, kochać, tęsknić, kāma – pragnienie, żądza, przyjemność; duḥ – doić, duḥ – dojenie, przyznawanie, spełnianie; kāma-duḥ – krowa spełniająca pragnienia);
prajanaḥ prajana 1i.1 m. płodzący (od: pra-jan – rodzić się, poczynać [potomstwo]);
ca av. i;
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
kandarpaḥ kandarpa 1i.1 m. swawolność, miłość, żądza, bóg miłości (od: kam – pragnąć, kochać, tęsknić; dṛp – być szalonym, być dumnym, darpa – duma, arogancja);
sarpāṇām sarpa 6i.3 m. pośród węży (od: sṛp – skradać się, pełzać);
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
vāsukiḥ vāsuki 1i.1 m. Wasuki, król węży (od: vasu – doskonały, dobry);

 

warianty tekstu


vajro → vajraṃ (piorun);
prajanaś cāsmi → prajansyāsmi / prajaneṣv api (wśród płodzenia jestem / właśnie wśród płodzenia);
 
 Śāṃkara


āyudhānām ahaṃ vajraṃ dadhīcy-asthi-saṃbhavam | dhenūnāṃ dogdhrīṇām asmi kāma-dhuk vasiṣṭhasya sarva-kāmānāṃ dogdhrī, sāmānyā vā kāma-dhuk | prajanaḥ prajanayitāsmi kandarpaḥ kāmaḥ | sarpāṇāṃ sarpa-bhedānām asmi vāsukiḥ sarpa-rājaḥ

 

Rāmānuja


komentarz wspólny przy wersecie BhG 10.29

 

Śrīdhara


āyudhānām iti | āyudhānāṃ madhye vajram asmi | kāmān dogdhīti kāma-dhuk | prajanaḥ prajotpatti-hetuḥ kandarpaḥ kāmo ‚smi | na kevalaṃ sambhoga-mātra-pradhānaḥ kāmo mad-vibhūtir aśāstrīyatvāt | sarpāṇām savidhānāṃ rājā vāsukir asmi

 

Madhusūdana


āyudhānāṃ astrāṇāṃ madhye vajraṃ dadhīcer asth-sambhavam astram aham asmi | dhenūnāṃ dogdhrīṇāṃ madhye kāmaṃ dogdhīti kāma-dhuk | samudra-mathanodbhavā vasiṣṭhasya kāma-dhenur aham asmi | kāmānāṃ madhye prajanaḥ prajanayitā putrotpatty-artho yaḥ kandarpaḥ kāmaḥ so ‚ham asmi | ca-kāras tv artho rati-mātra-hetu-kāma-vyāvṛtty-arthaḥ | sarpāś ca nāgāś ca jāti-bhedād bhidyante | tatra sarpāṇām madhye teṣāṃ rājā vāsukir aham asmi

 

Viśvanātha


kāma-dhuk kāma-dhenuḥ | kandarpānāṃ madhye prajanaḥ prajotpatti-hetuḥ kandarpo ‚ham

 

Baladeva


āyudhānāṃ madhye vajraṃ pavir aham | kāma-dhuk vāñchita-pūrayitrī kāma-dhenur aham | prajanaḥ santānotpādakaḥ kandarpaḥ kāmo ‚ham | rati-sukha-mātra-hetuḥ sa nāham iti ca-śabdāt | sarpāṇām eka-śirasāṃ madhye vāsukir aham
 
 Michalski


Pośród oręża jestem piorunem, pomiędzy krowami krową obfitości, – ja jestem miłość, która tworzy, – między wężami jestem Wasuki.

 

Olszewski


Między orężem wojennym jestem gromem, między krowami Kamaduk. Jestem początkodawca Kandarpa; między wężami jestem Vasuki.

 

Dynowska


Jam jest piorun niebieski wśród pocisków, a Kamadenu – świętą obfitości krową – wpośród trzód, wśród praojców Jam jest Kamdarpą – bogiem miłości która poczyna; a królem Wasuki wpośród wężów.

 

Sachse


Jestem piorunem oręża,
Spełniającą życzenia — wśród krów,
jestem rodzicem Kandarpą,
jestem Wasukim wśród wężów.

 

Kudelska


Ja jestem piorunem wśród pocisków, wśród krów – tą, która spełnia życzenia,
Ja jestem bogiem miłości, a wśród węży ich królem Wasukim.

 

Rucińska


Piorunem jam wśród oręży, wśród krów jam krową spełnienia,
Jam rodzicielem Kandarpą, Wasukim jestem wśród węży,

 

Szuwalska


z pocisków – piorunem,
Pośród krów – Kamadenu, co spełnia pragnienia.
Wśród twórczych sił – amorem, wśród węży – Wasuki,
 
 

Both comments and pings are currently closed.