BhG 10.29

anantaś cāsmi nāgānāṃ varuṇo yādasām aham
pitṝṇām aryamā cāsmi yamaḥ saṃyamatām aham

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


nāgānām ca (pośród węży) [aham] (ja) anantaḥ asmi (jestem Anantą),
yādasām (wśród stworzeń wodnych) aham (ja) varuṇaḥ [asmi] (jestem bogiem wód),
pitṝṇām (pośród przodków) [aham] (ja) aryamā asmi (jestem Arjamanem),
saṃyamatām ca (a między władającymi restrykcjami) aham (ja) yamaḥ [asmi] (jestem śmiercią).

 

tłumaczenie polskie


Wśród węży jestem Anantą, wśród stworzeń wodnych jestem Bogiem Wód,
wśród przodków Arjamanem, a wśród nakładających restrykcje Bogiem Śmierci.

 

analiza gramatyczna

anantaḥ an-anta 1i.1 m. nie mający końca, nieskończony, Ananta (od: anta – koniec, limit, granica, śmierć);
ca av. i;
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
nāgānām nāga 6i.3 m. wśród wielokapturowych węży (od: na-ga – nie chodzący lub nagna – nagi);
varuṇaḥ varuṇa 1i.1 m. spowijający niebo, Waruna, bóg wód;
yādasām yādas 6i.3 m. wśród stworzeń wodnych (od: yādas – potwór morski, wielkie stworzenie wodne);
aham asmat sn. 1i.1ja;
pitṝṇām pitṛ 6i.3 m. między ojcami, między przodkami (siedem grup boskich przodków to: agniṣvātta, saumya, haviṣmant, uṣmapa, sukālin, barhiṣad, ājyapa);
aryamā arya-man 1i.1 m. przyjacielski, kompan; bóstwo drogi mlecznej, syn Aditi, Słońce;
ca av. i;
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
yamaḥ yama 1i.1 m. powściągnięcie, kontrola, zasada; Jama – bóstwo śmierci (od: yam – powściągać, kontrolować);
saṃyamatām saṃyamant (sam-yam – powściągać) PPr 6i.3 m. pomiędzy powściągającymi;
aham asmat sn. 1i.1ja;

 

warianty tekstu


anantaś cāsmi anantaś cāpi (i nawet Anantą);
saṃyamatām → saṃyaminām / saṃycchatām (pomiędzy powściągającymi);
 
 Śāṃkara


anantaś cāsmi nāgānāṃ nāga-viśeṣāṇāṃ nāgarājaś cāsmi | varuṇo yādasām aham ab-devatānāṃ rājāham | pitṝṇām aryamā nāma pitṛ-rājaś cāsmi | yamaḥ saṃyamatāṃ saṃyamanaṃ kurvatām aham

 

Rāmānuja


vṛkṣāṇāṃ pūjyo ‚śvattho ‚ham / devarṣīṇaṃ nārado ‚ham / kāmadhuk divyā surabhiḥ / jananahetuḥ kandarpaś cāham asmi / sarpāḥ ekāśirasaḥ; nāgāḥ bahuśirasaḥ / yādāṃsi jalavāsinaḥ, teṣāṃ varuṇo ‚ham / daṇḍayatāṃ vaivasvato ‚ham

 

Śrīdhara


ananta iti | nāgānāṃ nirviṣāṇāṃ rājānantaḥ śeṣo ‚ham | yādasām jala-carāṇāṃ rājā varuṇo ‚ham | pitṝṇām rājāryamāsmi | saṃyamatām niyamanaṃ kurvatāṃ madhye yamo ‚smi

 

Madhusūdana


nāgānāṃ jāti-bhedānāṃ madhye teṣāṃ rājānantaś ca śeṣākhyo ‚ham asmi | yādasām jala-carāṇāṃ madhye teṣāṃ rājā varuṇo ‚ham asmi | pitṝṇām madhye ‚ryamā nāma pitṛ-rājaś cāham asmi | saṃyamatām saṃyamaṃ dharmādharma-phala-dānenānugrahaṃ nigrahaṃ ca kurvatāṃ madhye yamo ‚ham smi

 

Viśvanātha


yādasām jala-carāṇāṃ | saṃyamatām daṇḍayatām

 

Baladeva


nāgānām aneka-śirasāṃ madhye ‚nantaḥ śeṣo ‚ham | yādasām jala-jantūnām adhipo varuṇo ‚ham | pitṝṇām rājāryamākhyaḥ pitṛ-devo ‚ham | saṃyamatām daṇḍayatāṃ madhye nyāya-daṇḍa-kṛt yamo ‚haṃ chādeśābhāva ārṣaḥ
 
 Michalski


Jestem Anantą pośród nag, pośród stworzeń wodnych jestem Waruną, wśród cieniów ojców jestem Arjaman, pomiędzy mocarzami jestem Jamą.

 

Olszewski


Między nagami (wężami) Anantą; Varuną między zwierzętami wodnemi. Między Przodkami jestem Aryamanem; Yamą między sędziami.

 

Dynowska


Jam Anantą tysiącgłowym wśród mądrości wężów; Waruną wśród duchów wód; Ariamanem wśród przodków, a Jamą – Śmierci bogiem i Prawa – wśród tych, co rządy Prawa utrzymują.

 

Sachse


Jestem Anantą wśród nagów,
wśród jadasów jestem Waruną,
Arjamanem wśród duchów przodków
i Jamą wśród szafarzy wyroków.

 

Kudelska


Spośród boskich węży Ja jestem Anantą, wśród stworzeń wodnych Waruna,
Wśród ojców Arjamanem, wśród utrzymujących porządek i prawo Jamą.

 

Rucińska


Wśród nagów jestem Anantą, Waruną pośród wodników,
Wśród przodków jam Arjamanem, jam Jamą jest pośród sędziów,

 

Szuwalska


A Anantą z tych, które liczne głowy mają.
Waruną pośród stworzeń podwodnej głębiny.
Z przodków jestem Ariamą, z władców – królem śmierci
I prawa, Jamaradżą.
 
 

Both comments and pings are currently closed.