BhG 10.30

prahlādaś cāsmi daityānāṃ kālaḥ kalayatām aham
mṛgāṇāṃ ca mṛgendro haṃ vainateyaś ca pakṣiṇām

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


daityānām ca (a pośród potomków Diti) [aham] (ja) prahlādaḥ asmi (jestem Prahladą),
kalayatām (wśród pobudzających) aham (ja) kālaḥ  [asmi] (jestem czasem),
mṛgāṇām ca (a pośród zwierząt) aham (ja) mṛgendraḥ [asmi] (jestem królem zwierząt),
pakṣiṇāṃ ca (a pośród skrzydlatych) [aham] (ja) vainateyaḥ [asmi] (jestem synem Winaty).

 

tłumaczenie polskie


Pośród potomków Diti jestem Prahladą, jestem czasem wśród nakłaniających,
pośród zwierząt leśnych jestem królem zwierząt,
a pośród skrzydlatych jestem synem Winaty.

 

analiza gramatyczna

prahlādaḥ prahlāda 1i.1 m. radość, ekscytacja; Prahlada (od: pra-hlād – uradować się, poczuć się wygodnie);
ca av. i;
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
daityānām daitya 6i.3 m. wśród potomków Diti (od: diti – matka demonów, żona Kaśjapy);
kālaḥ kāla 1i.1 m. czas;
kalayatām kalayant (kal – nakłaniać, pobudzać, działać) PPr 6i.3 m. wśród nakłaniających;
aham asmat sn. 1i.1ja;
mṛgāṇām mṛga 6i.3 m. wśród zwierząt leśnych (od: mṛg – ścigać, polować);
ca av. i;
mṛgendraḥ mṛga-indra 1i.1 m. ; TP : mṛgāṇām indra itikról zwierząt, lew (od: mṛg – ścigać, polować, mṛga – zwierzyna leśna; ind – posiadać moc, indra – król, najlepszy, władca niebios);
aham asmat sn. 1i.1ja;
vainateyaḥ vainateya 1i.1 m. syn Winaty, Garuda (od: vi-nam – zginać się, kłaniać, PP vi-nata – zgięty, skłoniony, pokorny);
ca av. i;
pakṣiṇām pakṣin 6i.3 m. wśród posiadaczy skrzydeł, wśród ptaków (od: pakṣ – chwytać, przyjmować stronę, pakṣa – skrzydło);

 

warianty tekstu


prahlāda prahrāda (Prahrada);
kalayatām → kāla-yatām (pośród poskramiaczy czasu);
 
 Śāṃkara


prahlādo nāmaś cāsmi daityānāṃ diti-vaṃśyānām | kālaḥ kalayatāṃ kalanaṃ gaṇanaṃ kurvatām aham | mṛgāṇāṃ ca mṛgendraḥ siṃho vyāghro vāham | vainateyaś ca garutmān vinatā-sutaḥ pakṣiṇāṃ patatriṇām

 

Rāmānuja


anarthaprepsutayā gaṇayatāṃ madhye kālaḥ mṛtyur aham

 

Śrīdhara


prahlāda iti | kalayatāṃ vaśīkurvatāṃ gaṇayatāṃ vā madhye kālo ‚ham asmi | mṛgendraḥ siṃhaḥ | pakṣiṇāṃ madhye vainateyo garuḍo ‚smi

 

Madhusūdana


daityānāṃ diti-vaṃśyānāṃ madhye prakarṣeṇa hlādayaty ānandayati parama-sāttvikatvena sarvān iti prahlādaś cāsmi | kalayatāṃ saṅkhyānaṃ gaṇanaṃ kurvatāṃ madhye kālo ‚ham | mṛgendraḥ siṃho mṛgāṇāṃ paśūnāṃ madhye ‚ham | vainateyaś ca pakṣiṇāṃ vinatā-putro garuḍaḥ

 

Viśvanātha


kalayatāṃ vaśīkurvatām | mṛgendraḥ siṃhaḥ | vainateyo garuḍaḥ

 

Baladeva


daityānāṃ diti-vaṃśyānāṃ madhye teṣām adhipatir bhagavan-niṣṭhātiśayād varīyān prahlādo ‚ham | kalayatāṃ vaśīkurvatāṃ madhye kālo ‚ham | mṛgāṇāṃ paśūnāṃ madhye ‚tivikrameṇotkṛṣṭo mṛgendraḥ siṃho ‚ham | pakṣiṇāṃ madhye viṣṇu-rathatvenātiśreṣṭho vainateyo garuḍo ‚ham
 
 Michalski


Prahladą jestem między synami Diti, wśród rachujących jestem czasem, wśród zwierząt jestem tygrysem, wśród ptaków – synem Winaty.

 

Olszewski


Prahladą między Daityami; między miarami czasem; między zwierzętami dzikiemi tygrysem; między ptakami Garudą.

 

Dynowska


Jam Prahlada wśród tytanów; Czas odwieczny wśród czasu wymiarów; wśród zwierząt puszcz Jam królewski lew, a Garuda wśród ptaków.

 

Sachse


Jestem Prahladą wśród Dajtjów
i Czasem wśród rachmistrzów.
Lwem jestem w świecie zwierząt
i synem Winaty wśród ptaków.

 

Kudelska


Ja jestem Prahladą wśród demonów, Ja jestem czasem wśród przepływu chwil,
Wśród dzikich zwierząt Ja jestem lwem, a spośród ptaków – Garudą.

 

Rucińska


Prahladą jestem wśród dajtjów i Czasem pośród rachmistrzów,
Lwem jestem wśród dzikich zwierząt, Synem Winaty wśród ptaków,

 

Szuwalska


Wśród Dajtjów – Prahladą.
Pośród miar jestem czasem, lwem pośród zwierzyny,
Pośród ptaków Garudą – skrzydlatym olbrzymem.
 
 

Both comments and pings are currently closed.