BhG 10.31

pavanaḥ pavatām asmi rāmaḥ śastra-bhṛtām aham
jhaṣāṇāṃ makaraś cāsmi srotasām asmi jāhnavī

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


pavatām (pośród czyszczących) [aham] (ja) pavanaḥ asmi (jestem wiatrem),
śastra-bhṛtām (pośród noszących oręż) aham (ja) rāmaḥ [asmi] (jestem Ramą),
jhaṣāṇām (pośród ryb) [aham] (ja) makaraḥ asmi (jestem Makarą),
srotasām ca (a wśród płynących) [aham] (ja) jāhnavī asmi (jestem Gangesem).

 

analiza gramatyczna

pavanaḥ pavan 1i.1 m. – oczyszczający, wiatr (od: – oczyszczać);
pavatām pavant ( – oczyszczać) PPr 6i.3 m. – wśród oczyszczających;
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
rāmaḥ rāma 1i.1 m. radość, przyjemność; Rama (od: ram – zatrzymywać, radować, cieszyć);
śastra-bhṛtām śastra-bhṛt 6i.3 m. ; TP : ye śastrāṇi bharanti teṣām wśród dzierżących oręż (od: śas – ciąć; śastra – oręż ręczny w przeciwieństwie do rzucanego – astra; bhṛ – nieść, trzymać, dzierżyć, bhṛt – na końcu złożeń: dzierżący, niosący);
aham asmat sn. 1i.1ja;
jhaṣāṇām jhaṣa 6i.3 m. pomiędzy wielkimi rybami (od: jhaṣ – krzywdzić, zakrywać);
makaraḥ makara 1i.1 m. delfin, rekin, krokodyl, stwór morski;
ca av. i;
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
srotasām srotas 6i.3 m. pośród płynących, pośród rzek (od: sru –płynąć, poruszać się do przodu);
asmi as (być) Praes. P 3c.1 jestem;
jāhnavī jāhnavī 1i.1 f. córka Dźahnu, Ganges (od: jahnu – imię wieszcza);

 

warianty tekstu


pavanaḥ pavatām pavanāḥ plavatām / pavanaḥ patatām (pośród zalewających jestem wiatrem / pośród spadających jestem wiatrem);
srotasām → śrotasām (wśród rzek);
 
 Śāṃkara


pavano vāyuḥ pavatāṃ pāvayitaṝṇām asmi | rāmaḥ śastra-bhṛtām ahaṃ śastrāṇāṃ dhārayitṝṇāṃ dāśarathiḥ rāmo’ham | jhaṣāṇāṃ matsyādīnāṃ makaro nāma jāti-viśeṣo’ham | srotasāṃ sravantīnām asmi jāhnavī gaṅgā

 

Rāmānuja


pavatām gamanasvabhāvānāṃ pavano 'ham / śastrabhṛtāṃ rāmo 'ham / śastrabhṛttvam atra vibhūtiḥ, arthāntarābhāvāt / ādityādayaś ca kṣetrajñā ātmatvenāvasthitasya bhagavataḥ śarīratayā dharmabhūtā iti śastrabhṛttvasthānīyāḥ

 

Śrīdhara


pavana iti | pavatāṃ pāvayitṝṇāṃ vegavatāṃ vā madhye vāyur aham asmi | śastra-bhṛtām vīrāṇāṃ rāmo dāśarathiḥ | yad vā rāmaḥ paraśurāmaḥ | jhaṣāṇāṃ matsyānāṃ madhye makaro nāma matsya-jāti-viśeṣo 'ham | srotasāṃ pravāhodakānāṃ madhye bhāgīrathī

 

Madhusūdana


pavatāṃ pāvayitṝṇāṃ vegavatāṃ vā madhye pavano vāyur aham asmi | śastrabhṛtām śastra-dhāriṇāṃ yuddha-kuśalānāṃ madhye rāmo dāśarathir akhila-rākṣasa-kula-kṣaya-karaḥ parama-vīro 'ham asmi | sākṣāt-svarūpasyāpy anena rūpeṇa cintanārthaṃ vṛṣṇīnāṃ vāsudevo 'smītivad atra pāṭha iti prāg uktam | jhaṣāṇāṃ matsyānāṃ madhye makaro nāma taj-jāti-viśeṣaḥ | srotasām vegena calaj-jalānāṃ nadīnāṃ madhye sarva-nadī-śreṣṭhā jāhnavī gaṅgāham asmi

 

Viśvanātha


pavatāṃ vegavatāṃ pavitrīkurvatāṃ vā madhye rāmaḥ paraśurāmas tasyāveśāvatāratvād āveśānāṃ ca jīva-viśeṣatvād yuktam eva vibhūtitvam | tathā ca bhāgavatāmṛta-dhṛta-pādma-vākyaṃ-

etat te kathitaṃ devi jāmadagner mahātmanaḥ |
śaktyāveśāvatārasya caritaṃ śārṅgiṇaḥ prabhoḥ || [LBhāg 1.4.39]

āviṣṭo bhārgave cābhūt iti ca |

āveśāvatāra-lakṣaṇaṃ ca tatraiva bhāgavatāmṛte yathā-

jñāna-śakty-ādi-kalayā yatrāviṣṭo janārdanaḥ |
ta āveśā nigadyante jīvā eva mahattamāḥ || [LBhāg 1.1.18] iti |

jhaṣāṇāṃ matsyānāṃ makaro matsya-jāti-viśeṣaḥ | srotasām srotasvatīnām

 

Baladeva


pavatāṃ pāvanānāṃ vegavatāṃ ca madhye pavano vāyur aham | rāmaḥ paraśurāmaḥ | jhaṣāṇāṃ matsyānāṃ madhye makaras taj-jāti-viśeṣo 'ham | srotasām pravahaj-jalānāṃ madhye jāhnavī gaṅgāham
 
 Michalski


Wiatrem jestem pomiędzy oczyszczeniami, Ramą między wojownikami, pomiędzy rybami jestem delfinem, pomiędzy rzekami córką Dżahnu.

 

Olszewski


Między rzeczami oczyszczającemi wiatrem. Jestem Ramą między wojownikami; między rybami Makarą, między rzekami Gangą.

 

Dynowska


Jam jest wiatr wśród żywiołów co oczyszczenie niosą; Makara wpośród ryb; Rama wśród wojowników, a Ganga święta wśród wszystkich strumieni.

 

Sachse


Jestem Pawaną wśród wiatrów,
Ramą wśród zbrojnych w miecze,
jestem delfinem wśród stworzeń wodnych
i córką Dżahnu wśród rzek.

 

Kudelska


Spośród wszystkiego, co oczyszcza, Ja jestem wiatrem,
Pomiędzy wojownikami Ramą, wśród wszelkich rzek – Gangą.

 

Rucińska


Jam Wiatrem wśród czyścicieli, jam Ramą jest pośród zbrojnych,
Pośród ryb jestem makarą, Dżahnawi pośród strumieni,

 

Szuwalska


Z rzeczy oczyszczających – wiatrem, z wojowników
– Ramą. Świętym Gangesem pośród wód płynących,

 

Babkiewicz


Wiatrem pośród czyścicieli,
Ramą wśród noszących oręż,
pośród ryb jam jest delfinem,
córką Dźahnu wśród strumieni.

 
 

Both comments and pings are currently closed.