BhG 8.8

abhyāsa-yoga-yuktena cetasā nānya-gāminā
paramaṃ puruṣaṃ divyaṃ yāti pārthānucintayan

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna


he pārtha (Prythowicu!)
abhyāsa-yoga-yuktena (przez zaprzężony do praktyki jogi) na anya-gāminā (przez nie kierujący się na inne) cetasā (przez umysł) divyam (o boskim) paramam (o najwyższym) puruṣam (o Mężu) anucintayan (rozmyślający) yāti (idzie).

 

tłumaczenie polskie


Prythowicu, ten który rozmyśla o najwyższym boskim Mężu,
dzięki umysłowi zaprzężonemu do praktyki jogi
i nie kierującemu się ku [niczemu] innemu, [ten] idzie [do niego].

 

analiza gramatyczna

abhyāsa-yoga-yuktena abhyāsa-yoga-yukta 3i.1 n. ; DV / TP : abhyāsena ca yogena ca yukteneti przez zaprzężony do jogi i praktyki / przez zaprzężony do jogi, która jest praktyką (od: abhi-as – powtarzać, studiować, abhy-āsa – powtarzanie, praktyka, dyscyplina; yuj – zaprzęgać, łączyć, yoga  – przyłączanie, zysk, zaprzęgnięcie, zastosowanie, metoda, środki, jedna ze szkół filozofii indyjskiej; yuj – zaprzęgać, łączyć, PP yukta – połączony, zaprzęgnięty);
cetasā cetas 3i.1 n. przez umysł, dzięki umysłowi (od: cit – myśleć, cetas – umysł, myśl, serce, świadomość);
na av. nie;
anya-gāminā anya-gāmin 3i.1 n. ; TP : anyaṃ gāminetiprzez kierujący się na inne (od: anya – inny; gam – iść, gāmin – idący, nakierowany na, osiągający);
paramam parama 2i.1 m. najdoskonalszego, najlepszego, najwyższego (stopień najwyższy od: para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny);
puruṣam puruṣa 2i.1 m. człowieka, Męża (od: pur – poprzedzać, prowadzić lub pṝ – napełniać, odżywiać, puru – obfitość, pūru – ludzie);
divyam divya 2i.1 m. boskiego (od: div – jaśnieć, diva – niebiosa);
yāti (iść, osiągać) Praes. P 1c.1 idzie, osiąga;
pārtha pārtha 8i.1 m. o synu Prythy (od: pṛth – rozszerzać, pṛthā – Kunti, matka Pandowiców);
anucintayan anu-cintayant (anu-cint – myśleć po kolei, rozważać) PPr 1i.1 m. rozmyślający;

 

warianty tekstu


cetasā nānya-gāminācetasānanya-gāminā (przez umysł kierujący się na nieróżnego);
paramaṃ → parame (w najwyższym);
yāti → yāṃti (idą);
pārthānucintayan → pārthānvacintayan / pārthānucintanaṃ / pārthānucintayā (Prythowicu, ten, który nie rozmyśla / Prythowicu, rozmyślającego / Prythowicu, przez rozmyślający);

 
 

Śāṃkara


kiṃ ca—

abhyāsa-yoga-yuktena mayi citta-samarpaṇa-viṣaya-bhūta ekasmiṃs tulya-pratyayāvṛtti-lakṣaṇo vilakṣaṇa-pratyayānantarito’bhyāsaḥ sa cābhyāso yogas tena yuktaṃ tatraiva vyāpṛtaṃ yoginaś cetas tena | cetasā nānya-gāminā nānyatra viṣayāntare gantuṃ śīlam asyeti nānya-gāmi tena nānya-gāminā, paramaṃ niratiśayaṃ puruṣaṃ divyaṃ divi sūrya-maṇḍāle bhavaṃ yāti gacchati he pārthānucintayan śāstrācāryopadeśam anudhyāyan ity etat

 

Rāmānuja


evaṃ sāmānyena svaprāpyāvāptir antyapratyayādhīnety uktvā tadarthaṃ trayāṇām upāsanaprakārabhedaṃ vaktum upakramate; tatrāiśvaryārthinām upāsanaprakāraṃ yathopāsanam antyapratyayaprakāraṃ cāha

aharahar abhyāsayogābhyāṃ yuktatayā nānyagāminā cetasā antakāle paramaṃ puruṣaṃ divyaṃ māṃ vakṣyamāṇaprakāraṃ cintayan mām eva yāti ādibharatamṛgatvaprāptivad aiśvaryaviśiṣṭatayā matsamānākāro bhavati / abhyāsaḥ nityanaimittikāviruddheṣu sarveṣu kāleṣu manasopāsyasaṃśīlanam / yogas tu aharahar yogakāle ‚nuṣṭhīyamānaṃ yathoktalakṣaṇam upāsanam

 

Śrīdhara


santata-smaraṇasya cābhyāso ‚ntaraṅga-sādhanam iti darśayann āha abhyāsa-yogeneti | abhyāsaḥ sajātīya-pratyaya-pravāhaḥ | sa eva yoga upāyaḥ | tena yuktenaikāgreṇa | ataeva nānyaṃ viṣayaṃ gantuṃ śīlaṃ yasya | tena cetasā | divyaṃ dyotanātmakaṃ paramaṃ puruṣaṃ parameśvaram anucintayan he pārtha tam eva yātīti

 

Madhusūdana


tad evaṃ saptānām api praśnānām uttaram uktvā prayāṇa-kāle bhagavad-anusmaraṇasya bhagavat-prāpti-lakṣaṇaṃ phalaṃ vivarītum ārabhate abhyāseti | abhyāsaḥ sajātīya-pratyaya-pravāho mayi vijātīya-pratyayānantaritaḥ ṣaṣṭhe prāg vyākhyātaḥ | sa eva yogaḥ samādhis tena yuktaṃ tatraiva vyāpṛtam ātmākāra-vṛtti-śūnyaṃ yac cetas tena cetasābhyāsa-pāṭavena nānya-gāminā nānyatra viṣayāntare nirodha-prayatnaṃ vināpi gantuṃ śīlam asyeti tena paramaṃ niratiśayaṃ puruṣaṃ pūrṇaṃ divyaṃ divi dyotanātmany āditye bhavaṃ yaś cāsāv āditye iti śruteḥ | yāti gacchati | he pārtha | anucintayan śāstrācāryopadeśam anudhyāyan

 

Viśvanātha


tad evaṃ saptānām api praśnānām uttaram uktvā prayāṇa-kāle bhagavad-anusmaraṇasya bhagavat-prāpti-lakṣaṇaṃ phalaṃ vivarītum ārabhate abhyāseti | abhyāsaḥ sajātīya-pratyaya-pravāho mayi vijātīya-pratyayānantaritaḥ ṣaṣṭhe prāg vyākhyātaḥ | sa eva yogaḥ samādhis tena yuktaṃ tatraiva vyāpṛtam ātmākāra-vṛtti-śūnyaṃ yac cetas tena cetasābhyāsa-pāṭavena nānya-gāminā nānyatra viṣayāntare nirodha-prayatnaṃ vināpi gantuṃ śīlam asyeti tena paramaṃ niratiśayaṃ puruṣaṃ pūrṇaṃ divyaṃ divi dyotanātmany āditye bhavaṃ yaś cāsāv āditye iti śruteḥ | yāti gacchati | he pārtha | anucintayan śāstrācāryopadeśam anudhyāyan

 

Baladeva


sārvadikī smṛtir evāntima-smṛtikarīty evaṃ draḍhayati abhyāsenti | abhyāsaḥ smaraṇāvṛttir eva yogas tad-yuktenātaevānanya-gāminā | tato ‚nyatrācalatā tad ekāgreṇa cetasā divyaṃ puruṣaṃ paramaṃ sa-śrīkaṃ nārāyaṇaṃ vāsudevam anucintayan tam eva kīṭa-bhṛṅga-nyāyena tat-tulāḥ san yāti labhate

 
 

Michalski


Kto, oddany ciągłemu ćwiczeniu, nie odbiega swym duchem gdzieindziej, lecz rozmyśla o najwyższym, boskim Puruszy, ten złączy się z nim, o Partho!

 

Olszewski


Albowiem człowiek, którego myśl pozostaje w ciągiem zjednoczeniu ze mną i nie zbacza w inne miejsca, wraca do Ducha niebieskiego i najwyższego, o którym rozmyślał.

 

Dynowska


Bowiem kto ku niczemu, prócz Mnie nie zwraca się myślą, o Parto, kto ze Mną swą świadomość jednoczy i w jodze niewzruszony trwa, boskiego, najwyższego ten dosięga Ducha.

 

Sachse


Do najwyższego, boskiego puruszy
przybywa ten, o synu Prithy,
kto rozpamiętuje go w swym umyśle
pogrążonym — dzięki [wielokrotnym] próbom w skupieniu,
nie odbiegającym w żadnym innym kierunku.

 

Kudelska


Ten, kto ze mną zjednoczony przez ciągłe praktyki jogi, którego umysł o mnie jedynie rozmyśla,
Ten, synu Prithy, najwyższą, boską osobę osiąga.

 

Rucińska


Kto o mnie wyłącznie myśli umysłem skupionym w jodze,
Ten, Partho, do najwyższego, świetlnego idzie Puruszy!

 

Szuwalska


Kto nad myśli strumieniem panuje bez przerwy,
Na najwyższej osobie Pana je skupiając,
Ten z pewnością z nim złączy się, o synu Kunti.
 
 

Both comments and pings are currently closed.