BhG 1.19

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat
nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo vyanunādayan

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

saḥ (ten) tumulaḥ (głośny) ghoṣaḥ (hałas) nabhaḥ (nieba) pṛthivīṃ ca eva (i nawet ziemi) vyanunādayan (powodował rozbrzmienie),
dhārtarāṣṭrāṇām ca (i Dhrytarasztrowiców) hṛdayāni (serca) vyadārayat (rozdarł).

 

tłumaczenie polskie

Ów głośny hałas wypełnił brzmieniem tak niebo, jak i ziemię,
i rozdarł serca Dhrytarasztrowiców.

 

analiza gramatyczna

saḥ tat sn. 1i.1 m.ten;
ghoṣaḥ ghoṣa 1i.1 m.hałas (od: ghuṣ – dźwięczeć);
dhārtarāṣṭrāṇām dhārtarāṣṭra 6i.2 m.synów Dhrytarasztry (od: dhṛta-rāṣṭra – utrzymujący królestwo, od: dhṛ – dzierżyć, PP dhṛta – trzymany; rāṣṭra – królestwo);
hṛdayāni hṛdaya 2i.3 n.serca;
vyadārayat vi-dṝ (rozdzierać) Imperf.  caus. P 1c.1rozdarł;
nabhaḥ nabhas 2i.1 n.niebo;
ca av.i;
pṛthivīm pṛthivī 2i.1 f.ziemię (od: pṛth – rozszerzać, pṛthu – szeroki, rozległy, wielki);
ca av.i;
eva av.z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
tumulaḥ tumula 1i.1 m.zgiełkliwy;
vyanunādayan vi-anu-nādayant (anu-nad – rozbrzmiewać) PPr caus. 1i.1 m.powodujący rozbrzmienie;

 

warianty tekstu

sa ghoṣo → sughoṣo (miły hałas);
vyadārayat → vyakaṃpayat (roztrząsł);
vyanunādayan → ‘bhyanunādayan / ‘py anunādayan (powodujący rozbrzmienie);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

tato yudhiṣṭhiro vṛkodarādayaś ca svakīyān śaṅkhān pṛthak pṛthak pradadhmauḥ | sa ghoṣo duryodhana-pramaukhānāṃ sarveṣām eva bhavat-putrāṇāṃ hṛdayāni bibheda | adayaiva naṣṭaṃ kurūṇāṃ balam iti dhārtarāṣṭrā menire | evaṃ tad-vijayābhikaṅkṣiṇe dhṛtarāṣṭrāya saṃjayo’kathayat

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

Śrīdhara – sa ca śaṅkhānāṃ nādas tvadīyānāṃ mahābhayaṃ janayāmāsety āha sa ghoṣa ity ādi | dhārtarāṣṭrāṇāṃ tvadīyānāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat vidāritavān | kiṃ kurvan | nabhaś ca pṛthivīṃ caiva tumulo ‚bhyanunādayan pratidhvanibhir apūryan ||19||

 

Viśvanātha

brak komentarza aż do wersu BhG 1.25

 

Baladeva

sa iti | pāṇḍavaiḥ kṛtaḥ śaṅkha-nādo dhārtarāṣṭrāṇāṃ bhīṣmādīnāṃ sarveṣāṃ hṛṇḍayāṇi vyadārayat | tad-vidāraṇa-tulyāṃ pīḍām ajanayad ity arthaḥ | tumulo ‚titīvraḥ abhyanunādayan pratidhvanibhiḥ p”ryann ity arthaḥ | dhārtarāṣṭraiḥ kṛtas tu śaṅkhādinādas tumulo ‚pi teṣāṃ kiñcid api kṣobhaṃ nājanayat tathānukter iti bodhyam

 
 

Michalski

Ten gwałtowny łoskot, gdy rozszedł się po niebie i ziemi — rozdarł serca synom Dhritarasztry.

 

Olszewski

Dźwięk surm bojowych, który rozdzierał serca synom Dhrtarasztry, wstrząsał niebem i ziemią.

 

Dynowska

aż huk niezmierny rozniósł się po ziemi i napełnił niebiosa, wstrząsając serca synów Dritarasztry.

 

Sachse


Głos ten potężny
przeszył serca synów Dhritarasztry
napełniając echem
niebo i ziemię.

 

Kudelska


Ten hałas rozdarł serca synów Dhritarasztty,
Całe niebo i ziemia wypełniły się wrzawą.

 

Rucińska

I hałas ten przeszył serca Dhrytarasztrowych stronników,
I zgiełk ten niebo i ziemię napełnił potężnym echem.

 

Szuwalska

Że ich ryk, rozbrzmiewając na niebie i ziemi,
Przepełnił strachem serca synów Dhrytarasztry.

 

Byrski

Głos ten Dhrytarasztrowiców serca rozdarł i dudnienie
W niebie i po całej ziemi echem niosło się potężnym.

 
 

Both comments and pings are currently closed.