BhG 1.17-18

kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ

drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate
saubhadraś ca mahā-bāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

he pṛthivīpate (o władco ziemi!),
parameṣv-āsaḥ kāśyaḥ ca (i wielki łucznik król Kaśi), mahā-rathaḥ śikhaṇḍī ca (i wielki rydwannik Śikhandin), dhṛṣṭa-dyumnaḥ (Dhrysztadjumna), virāṭaḥ ca (i Wirata), aparājitaḥ sātyakiḥ (niepokonany Satjaki), drupadaḥ (Drupada), draupadeyāḥ ca (i Draupadejowice), mahā-bāhuḥ saubhadraḥ ca (i potężnoramienny Subhadrowic) sarvaśaḥ (zewsząd) pṛthak pṛthak (z osobna) śaṅkhān (w konchy) dadhmuḥ (zadęli).

 

analiza gramatyczna

kāśyaḥ kāśya 1i.1 m.władca Kaśi (od: kāśī – Benares);
ca av.i;
parameṣvāsaḥ parama-iṣu-āsa 1i.1 m.; BV: yasya parama iṣvāso ‘sti saten, kto posiada najlepszy miotacz strzał (od: parama – najdoskonalszy, najlepszy, stopień najwyższy od: para – daleki, odległy, poza, wcześniejszy, późniejszy, starożytny, ostateczny; iṣu-āsa – miotacz strzał, łuk. od: iṣu – strzała; as – rzucać, ciskać; āsa – miotacz, łuk);
śikhaṇḍī śikhaṇḍin 1i.1 m.mający kosmyk włosów (od: od: śi – ostrzyć, śikhā / śikhaṇḍa – kępka włosów na czubku głowy, ogon pawia);
ca av.i;
mahā-rathaḥ mahā-ratha 1i.1 m.; BV: yasya ratho mahān asti saten, którego rydwan jest wielki (od: mah – powiększać, mahant – wielki; ratha – rydwan);
dhṛṣṭa-dyumnaḥ dhṛṣṭa-dyumna 1i.1 m.; śmiała moc (od: dhṛṣ – być śmiałym, dumnym, PP dhṛṣṭa – śmiały; div – jaśnieć, dyu – dzień, niebiosa, jasność, dyumna – moc, majestat, entuzjazm);
virāṭaḥ virāṭa 1i.1 m.władający (od: vi-rāj – świecić, rządzić);
ca av.i;
sātyakiḥ sātyaki 1i.1 m.mający naturę prawdy (od: satya – prawdziwość);
ca av.i;
aparā-jitaḥ a-parā-jita (parā-ji – być pokonanym) PP 1i.1 m.niezwyciężony;

******

drupadaḥ dru-pada 1i.1 m.filar, kolumna lub gwałtowny krok (od: dru – biec, spieszyć się; pada – stopa);
draupadeyāḥ draupadeya 1i.3 m.synowie córki Drupady (od: dru – biec, spieszyć się; pada – stopa, dru-pada – filar, kolumna lub gwałtowny krok, draupadī – córka Drupady);
ca av.i;
sarvaśaḥ av.całkowicie, gruntownie, wspólnie, ze wszystkich stron (od: sarva sn. – wszystko);
pṛthivīpate pṛthivī-pati 8i.1 m.; TP: pṛthivyāḥ pata itio władco ziemi (od: pṛth – rozszerzać, pṛthu – szeroki, rozległy, wielki, pṛthivī – ziemia; pati – mąż, pan);
saubhadraḥ saubhadra 1i.1 m.syn Subhadry (od: su – prefiks: dobry, wspaniały, piękny, szlachetny; bhadra – pomyślność);
ca av.i;
mahā-bāhuḥ mahā-bāhu 1i.1 m.; BV: yasya bāhū mahāntau staḥ saten, którego ramiona są potężne (od: mah – powiększać, mahant – wielki; baṃh – wzrastać, zwiększać, bāhu – ramię);
śaṅkhān śaṅkha 2i.3 m.w konchy;
dadhmuḥ dhmā (dąć) Perf. P 1c.3zadęli;
pṛthak pṛthak av.oddzielnie, z osobna, jeden za drugim (od: pṛth – rozszerzać, pṛthak – oddzielnie, pojedynczo);

 

warianty tekstu

parameṣvāsaḥ → parameṣvāsāḥ (najlepsi łucznicy);
mahā-rathaḥ → mahā-rathāḥ (wielcy rydwannicy);
drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivīpate → pāṃcālaś ca maheṣvāso draupadeyāś ca paṃca ye (i wielki łucznik syn Pańćali oraz Draupadejowice, których jest pięciu);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.19

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

tad eva vibhāgena darśayann āha pāñcajanyam iti | pāñcajanyādīni nāmāni śrī-kṛṣṇādi-śaṅkhānām | bhīmaḥ ghoraṃ karma yasya saḥ | vṛkavat udaraṃ yasya sa vṛkodaro mahā-śaṅkhaṃ pauṇḍraṃ dadhmāv iti | ananteti | nakulaḥ sughoṣaṃ nāma śaṅkhaṃ dadhmau | sahadevo maṇipuṣpakaṃ nāma | kāśyaś ceti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | kathambhūtaḥ | paramaḥ śreṣṭhaḥ iṣvāso dhanur yasya saḥ | drupada iti | he pṛthivīpate dhṛtarāṣṭra

 

Viśvanātha

pāñcajanyādayaḥ śaṅkhādīnāṃ nāmāni | aparājitaḥ kenāpi parājetum aśakyatvāt | athavā cāpena dhanuṣā rājitaḥ pradīptaḥ

 

Baladeva

pāñcajanyam ity ādi pāñcajanyādayaḥ kṛṣṇādi-śaṅkhānām āhvayāḥ | atra hṛṣīkeśa-śabdena parameśvara-sahāyitvam | pāñcajanyādi-śabdaiḥ prasiddhāhvayāneka-divya-śaṅkhavattvam | rājā bhīmakarmā dhanañjaya ity ebhir yudhiṣṭhirādīnāṃ rāja-sūya-yājitva-hiḍimbādi-nihantṛtva-digvijayāhṛtānanta-dhanatvāni ca vyajya pāṇḍava-senā-sūtkarṣaḥ sūcyate | para-senāsu tad-abhāvād apakarṣaś ca | kāśya iti | kāśyaḥ kāśirājaḥ | parameṣvāsaḥ mahā-dhurdharaḥ | cāparājito dhanuṣā dīptaḥ | drupada iti | pṛthivīpate he dhṛtarāṣṭreti tava durmantraṇodayaḥ kula-kṣaya-lakṣaṇo ’ narthaḥ samāsata iti sūcyate

 
 

Michalski

Również król Kaśjów, najlepszy łucznik i Sikhandin na wielkim wozie bojowym, Dhrisztadjumna i Wirata i niezwyciężony Satjaki, Drupada i synowie Draupadi, o władco ziemi, wreszcie silnoramienny syn Subhadry — wszyscy zewsząd raz po raz zadęli w swe muszle.

 

Olszewski

Król Kaczi o pięknym luku i Śikhandin na wielkim wozie, Dhrsztadyumna, Virata i Satyaki niepokonany; Drupada i wszyscy synowie Draupadi i synowie Subhadry wielkoramienni, wszyscy zatrąbili w swoje konchy.

 

Dynowska

Podobnie król Kaszi (Kaśi), łucznik wspaniały, i dzielny Skandin, wielkiego wozu bojownik, Drisztadiumna, Wirata i niezwyciężony Satiaki. Drupada i Draupadi synowie i Saubhadra, w mocny oręż zbrojny, wszyscy o królu, z wszech stron w swoje uderzyli konchy;

 

Sachse


niezrównany łucznik z Kasipury
i Sikhandin na wielkim rydwanie,
Dhrisztadjumna i Wirata,
i niezwyciężony Satjaki,
Drupada i synowie Draupadi,
o Królu Ziemi,
i syn Subhadry waleczny,
wszyscy, każdy z osobna, zadęli w muszle.

 

Kudelska


I Kasi król, wśród łuczników najlepszy, i Śikhandin, wojownik wielki,
Dhrisztadjumna, Wirata, i niepokonany Satjaki.
Na wszystkie strony w swe konchy zadęli, o panie ziemi całej!
Drupada, synowie Draupadi, a także syn Subhadry o potężnych ramionach.

 

Rucińska

Król Kasi, łucznik wspaniały, Śikhandin, wielki rydwannik,
Wirata i Dhrysztadjumna, Satjaki niezwyciężony,
Drupada, o władco ziemi, i pięciu synów Draupadi,
I syn Subhadry mocarny – każdy z nich w konchę swą zadął!

 

Szuwalska

Wielki łucznik – król Kaśi, potężny Śikhandhin,
Dhrysztadjumna, Wirata, zwycięski Satjaki
I synowie Draupadi oraz inni, królu,
Tacy jak syn Subhadry – świetnie uzbrojony,
Zadęli w swoje konchy z tak ogromną siłą,

 

Byrski

Wielki łucznik nad łuczniki, władca Kaśi i Śikhandin na rydwanie,
Dhrysztadjumna i Wirata, Judhamanju niezwalczony
I Drupada, władca ziemi oraz Draupadejowice
I Subhadry syn potężny, każdy w konchę swoją zadął.

 

Babkiewicz

Wielki łucznik władca Kaśi,
Śikandin rydwannik przedni,
Dhrysztadjumna i Wirata,
i Satjaki syn niezłomny,
i Drupada, władco ziemi,
synowie Draupadi z nimi,
długoręki syn Subhadry,
w konchy swoje wszyscy dęli.

 
 

Both comments and pings are currently closed.