BhG 1.11

ayaneṣu ca sarveṣu yathā bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

sarveṣu ca (i na wszystkich) ayaneṣu (na drogach) yathā bhāgam (odpowiednio do udziału) avasthitāḥ (stojący) sarve eva hi (zaiste dokładnie wszyscy) bhavantaḥ (panowie) bhīṣmam eva (właśnie Bhiszmę) abhirakṣantu (niech ochraniają).

 

analiza gramatyczna

ayaneṣu ayana 7i.3 n.na drogach (vyūha-praveśa-mārgeṣu – na ścieżkach wchodzących do bojowego szyku);
ca av.i;
sarveṣu sarva sn. 7i.3 n.na wszystkich;
yathā bhāgam av.zgodnie z podziałem (od: yathā – jak; bhāga – część, udział);
avasthitāḥ avasthita (ava-sthā – znajdować się) PP 1i.3 m.ustawieni;
bhīṣmam bhīṣma 2i.1 m.Bhiszmę (od: bhī – straszyć);
eva av.z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
abhirakṣantu abhi-rakṣ (chronić dokładnie) Imperat. P 1c.3niech ochraniają;
bhavantaḥ bhavant 1i.3 m.panowie (od: bhū – być, bha-vant – tytuł honoryfikatywny, wygląda tak samo jak PPr od bhū, ale różni się odmianą w: nominativus liczby poj.; -mant / -vant – sufiks oznaczający posiadacza);
sarve sarva sn. 1i.3 m.wszyscy;
eva av.z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
hi av.ponieważ, albowiem, właśnie, zaiste, z pewnością (nie występuje na początku zdania);

 

warianty tekstu

ca (pierwsza pada) → tu (ale);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

duryodhanaḥ svayam eva bhīmābhirakṣitaṃ pāṇḍavānāṃ balam, ātmīyaṃ ca bhīṣmābhirakṣitaṃ balam avalokya ātma-vijaye tasya balasya paryāptatām ātmīyasya balasya tad-vijaye cāparyāptatām ācāryāya nivedya, antar viṣaṇṇo’bhavat

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

tasmād yuṣmābhiḥ sāvadhānair bhavituvyam ity āha ayaneṣu vyūha-praveśa-mārgeṣu yathā-bhāgaṃ vibhaktāḥ svāṃ svāṃ raṇa-bhūmim aparityajyaivāvasthitā bhavanto bhīṣmam evābhitas tathā rakṣantu yathānyair yudhyamāno 'yaṃ pṛṣṭhataḥ kaiścin na hanyate | bhīṣma-balenaivāsmākaṃ jīvitam iti bhāvaḥ

 

Viśvanātha

taki sam jak Śrīdhary

 

Baladeva

athaivaṃ mad-ukti-bhāvaṃ vijñāyācāryaś ced udāsīta tadā mat-kārya-kṣatir iti vibhāvya tasmin sva-kārya-bhāram arpayann āha ayaneṣv iti | ayaneṣu sainya-praveśa-vartmasu yathābhāgaṃ vibhaktāṃ svāṃ svāṃ yuddha-bhūmim aparityajyāvasthitā bhavanto bhavad-ādayo bhīṣmame evābhito rakṣantu yuddhābhiniveśāt pārśvataḥ pṛṣṭhataś cāpaśyantaṃ taṃ yathānyo na vihanyāt tathā kurvantv ity arthaḥ | senāpatau bhīṣme nirbodhe mad-vijaya-siddhir iti bhāvaḥ |
ayam āśayaḥ – bhīṣmo 'smākaṃ pityāmahaḥ | bhavāṃs tu guruḥ | tau yuvām asmad ekānta-hitaiṣiṇau viditau | yāvakṣa-sadasi mad-anyāyaṃ vidantāv api draupadyā nyāyaṃ pṛṣṭau nāvocatāṃ mayā tu pāṇḍaveṣu pratītaṃ snehābhāsaṃ tyājayituṃ tathā niveditam iti

 
 

Michalski

Dlatego, stojąc u czoła swych szyków bojo¬wych, jak los wam wypadł, wszyscy, ilu jesteście, strzeżcie, dostojni, Bhiszmę najbardziej!

 

Olszewski

Niech każdy z was zachowa swoje miejsce, które mu wypadło w szykach, a wszyscy brońcie Bhiszmy.

 

Dynowska

Wszyscy, wedle rozkazów, na swoich stanowiskach trwając, i wy dowódcy, Bhiszmę ochraniajcie z wszech stron”.

 

Sachse


Stojąc w każdym starciu
na wyznaczonych miejscach
niech więc wszyscy
czuwają nad Bhiszmą!”

 

Kudelska


Każdy z owych wojowników na wyznaczonej sobie pozycji,
Zewsząd niech Bhiszmy strzeże.

 

Rucińska

Przeto wszyscy pańscy ludzie, na swych miejscach ustawieni,
Niech na wszystkich liniach szyku Bhiszmę chronią w szczególności!”

 

Szuwalska

Dlatego proszę wszystkich, by przez całą walkę
Nie spuszczać z oczu Bhiszmy, chronić w każdej chwili.«

 

Byrski

Na pozycjach wszystkich wedle zadań swoich ustawiony
Niechaj każdy z panów służy Bhiszmie samemu obroną!”

 

Babkiewicz

Teraz zaś panowie wszyscy
na swych flankach różnorakich
zgodnie z funkcją rozstawieni
Bhiszmę jeno zręcznie chrońcie”.

 
 

Both comments and pings are currently closed.