BhG 1.10

aparyāptaṃ tad asmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṃ tv idam eteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

tat (ta) bhīṣmābhirakṣitam (chroniona przez Bhiszmę) asmākam (nasza) balam (siła) aparyāptam (niezmierzona, niewystarczająca) [asti] (jest).
tu (z drugiej strony) idam (ta) bhīmābhirakṣitam (chroniona przez Bhimę) eteṣām (tamtych) balam (siła) paryāptam (zmierzona, wystarczająca) [asti] (jest).

 

tłumaczenie polskie

Nasza siła chroniona przez Bhiszmę jest niezmierzona,
ale ich siła chroniona przez Bhimę jest zmierzona.

 

analiza gramatyczna

aparyāptam a-pari-āpta (pari-āp – osiągać) PP 1i.1 n.nie osiągnięta: niezmierzona lub niewystarczająca (aparimitam / asaṃkhyam – niezmierzona; asamartham – niewystarczająca);
tat tat sn. 1i.1 n.ta;
asmākam asmat sn. 6i.2nasza;
balam bala 1i.1 n.siła, armia;
bhīṣmābhirakṣitam bhīṣma-abhi-rakṣita 1i.1 n.; TP: bhīṣmeṇa sarvato rakṣitam itize wszystkich stron chroniona przez Bhiszmę (od: bhī – straszyć, bhīṣma – przerażający; abhi-rakṣ – chronić ze wszystkich stron, PP abhirakṣita – chroniona ze wszystkich stron);
paryāptam pari-āpta (pari-āp – osiągać) PP 1i.1 n.osiągnięta: zmierzona lub wystarczająca (parimitam –zmierzona; samartham – wystarczająca);
tu av.ale, wtedy, z drugiej strony, i;
idam idam sn. 1i.1 n.ta;
eteṣām etat sn. 6i.2 m.tamtych;
balam bala 1i.1 n.siła, armia;
bhīmābhirakṣitam bhīma-abhi-rakṣita 1i.1 n.; TP: bhīmeṇa sarvato rakṣitam itize wszystkich stron chroniona przez Bhimę (od: bhī – straszyć, bhīma – straszny, przerażający; abhi-rakṣ – chronić ze wszystkich stron, PP abhirakṣita – chroniona ze wszystkich stron);

 

warianty tekstu

Imiona Bhimy i Bhiszmy w drugiej i czwartej padzie w niektórych edycjach wymieniają się miejscami;

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

komentarz wspólny przy wersecie BhG 1.11

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

tataḥ kiṃ? ata āha – aparyāptam ity ādi | tat tathābhūtaiḥ vīrair yuktam api bhīṣmeṇābhirakṣitam api asmākaṃ balaṃ sainyaṃ aparyāptaṃ taiḥ saha yoddhuṃ asamarthaṃ bhāti | idam eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam sat paryāptaṃ samarthaṃ bhāti | bhīṣmasyobhaya-pakṣapātitvāt asmad-balaṃ pāṇḍava-sainyṃ pratyasamartham | bhīmasyika-pakṣapātitvāt pāṇḍavānāṃ balaṃ samartham

 

Viśvanātha

aparyāptam aparipūrṇam | pāṇḍavaiḥ saha yoddhuṃ akṣamam ity arthaḥ | bhīṣmeṇātisūkṣma-buddhinā śastra-śāstra-pravīṇenābhito rakṣitam api bhīṣmasyobhaya-pakṣapātitvāt | eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ tu bhīmena sthūla-buddhinā śastra-śāstrānabhijño ‚pi rakṣitam paryāptaṃ paripūrṇam | asmābhiḥ saha yuddhe pravīṇam ity arthaḥ

 

Baladeva

nanv ubhayoḥ sainyayos taulyāt tavaiva vijayaḥ katham ity āśaṅkya sva-sainyādhikyam āha aparyāptam iti | aparyāptam aparimitam asmākaṃ balam | tatrāpi bhīṣmeṇa mahā-buddhimatātirathenābhirakṣitam | eteṣāṃ pāṇḍavānāṃ balaṃ tu paryāptaṃ parimitam | tatrāpi bhīmena tuccha-buddhinārdharathenābhirakṣitam | ataḥ siddha-vijayo ‚ham

 
 

Michalski

Ale zbyt nikła jest ta nasza siła, dowodzona przez Bhiszmę, podczas gdy tamci mają wiele wojska, nad którym Bhima przewodzi.

 

Olszewski

Pod wodzą Bhiszmy mamy zastępy wojsk nieprzeliczone; a ich wojsko, którem Bhima dowodzi, zliczonem być może.

 

Dynowska

Ta armia nasza pod Bhiszmy dowództwem, zaiste ogromna jest ich zaś wojsko, pod Bhimy wodzą niedostatecznym się zdaje.

 

Sachse


Niezbyt wielka jest nasza siła,
[ale] czuwa nad nią [sam] Bhiszma.
Wielka zaś jest ich silą,
[ale] czuwa nad nią [młody] Bhima.

 

Kudelska


Nie do pokonania są siły nasze pod Bhiszmy dowództwem,
Jednakże ich armię, dowodzoną przez Bhimę, można pokonać.

 

Rucińska

Niezmierzone nasze siły, których Bhiszma dobrze strzeże,
A niewielka moc tych oto, nad którymi czuwa Bhima!

 

Szuwalska

Niezmierzone są siły naszej wielkiej armii.
Wydają się bezpieczne pod ochroną Bhiszmy.
Jednak wojska Pandawów, choć ograniczone,
Strzeżone są przez Bhimę szczerze oddanego.

 

Byrski

Nasze siły, które Bhiszma ma w swej pieczy są niezmierne,
A ich siły, które Bhima ma w swej pieczy są wymierne.

 
 

Both comments and pings are currently closed.