BhG 3.22

na me pārthāsti kartavyaṃ triṣu lokeṣu kiṃ-cana
nānavāptam avāptavyaṃ varta eva ca karmaṇi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

he pārtha (Prythowicu!),
me (dla mnie) kartavyam (do zrobienia) na asti (nie istnieje),
triṣu (w trzech) lokeṣu (światach) [mama] (moje) anavāptam (nie osiągnięte) [va] avāptavyam (lub do osiągnięcia) kiṃ-cana (cokolwiek) na [asti] (nie istnieje).
[tathā api aham] ca (i dlatego właśnie ja) karmaṇi eva (jedynie w czynie) varte (pozostaję).

 

analiza gramatyczna

na av. nie;
me asmat sn. 6i.1 mój (skrócona forma od: mama);
pārtha pārtha 8i.1 m. o synu Prythy (od: pṛth – rozszerzać, pṛthā – Kunti, matka Pandowiców);
asti as (być) Praes. P 1c.1 jest;
kartavyam kartavya (kṛ robić) PF 1i.1 n. do zrobienia, praca, obowiązek;
triṣu tri 7i.3 m. w trzech;
lokeṣu loka 7i.3 m. w światach;
kiṃ-cana kim-cana sn. 1i.1 m. cokolwiek (od: kim – co?; -cana – partykuła nieokreśloności);
na av. nie;
anavāptam an-avāpta (ava-āp – osiągać, zdobywać) PP 1i.1 n. nie zdobytego;
avāptavyam avāptavya (ava-āp – osiągać, zdobywać) PF 1i.1 n. do zdobycia;
varte vṛt (toczyć się, poruszać, pozostawać) Praes. P 3c.1 pozostaję;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
ca av. i;
karmaṇi karman 7i.1 n. w czynie, w działaniu (od: kṛ – robić);

 

warianty tekstu

nānavāptam avāptavyaṃnānuvāptam avāptavyaṃ / nānāvāptam avāptavyaṃ / nānavāptam avāptaṃ(nie [ma] osiągniętego i do osiągnięcia / nie [ma] różnorodnego osiągniętego i do osiągnięcia / nie [ma] nieosiągniętego lub osiągniętego);
varta eva → pravarte ‘tha / kartur eva / vartāmy eva (co więcej pozostaję / właśnie sprawcy / właśnie pozostaję);

 
 


Śāṃkara

Legenda:
fragmenty komentowanego wersetu
cytaty z różnych pism
wprowadzenie polemiki

Jeśli błądzisz co do tego, co powinno być czynione dla dobra świata, czemu nie weźmiesz mnie za przykład?

yady atra te loka-saṃgraha-kartavyatāyāṃ vipratipattis tarhi māṃ kiṃ na paśyasi?

Prythowicu, nie ma dla mnie żadnej powinności,
w trzech światach nie mam nic niezdobytego [ani nic] do zdobycia,
[mimo to] zaiste jestem aktywny.

na me pārthāsti kartavyaṃ triṣu lokeṣu kiṃcana |
nānavāptam avāptavyaṃ vartaiva ca karmaṇi ||3.22||

O Prythowicu, nie ma dla mnie, czyli nie istnieje, nawet w trzech światach, żadna, nawet drobna, powinność.

na me mama pārtha nāsti na vidyate kartavyaṃ triṣv api lokeṣu kiṃcana kiṃcid api |

Dlaczego? Nie ma nic niezdobytego, to czego bym nie osiągnął, ani nic do zdobycia, to co mógłbym osiągnąć. Mimo tego zaiste jestem aktywny.

kasmāt? nānavāptam aprāptam avāptavyaṃ prāpaṇīyam | tathāpi vartaiva ca karmaṇy aham ||3.22||

 

Rāmānuja


na me sarveśvarasyāptakāmasya sarvajñasya satyasaṅkalpasya triṣu lokeṣu devamanuṣyādirūpeṇa svacchandato vartamānasya kiṃcid api kartavyam asti, yato 'navāptaṃ karmaṇāvāptavyaṃ na kiṃcid apy asti/ athāpi lokarakṣāyai karmaṇy eva varte

 

Śrīdhara


atra cāhameva dṛṣṭānta ity āha na ma iti tribhiḥ | he pārtha ! me kartavyaṃ nāsti | yatas triṣv api lokeṣu anavāptam aprāptaṃ sadāvaptavyaṃ prāpyaṃ nāsti | tathāpi karmaṇy ahaṃ varta eva karma karomy evety arthaḥ

 

Madhusūdana


atra cāham eva dṛṣṭānta ity āha na ma iti tribhiḥ | he pārtha na me mama triṣv api lokeṣu kim api kartavyaṃ nāsti | yato 'navāptaṃ phalaṃ kiṃcin mamāvāptavyaṃ nāsti | tathāpi varta eva karmaṇy ahaṃ karma karomy evety arthaḥ | pārtheti sambodhayan viśuddha-kṣatriya-vaṃśodbhavas tvaṃ śūrāpatyāpatyatvena cātyantaṃ mat-samo 'ham iva vartitum arhasīti darśayati

 

Viśvanātha


atrāham eva dṛṣṭānta ity āha tribhiḥ

 

Baladeva


śreṣṭhaḥ karma-phala-nirapekṣo 'pi loka-saṅgrahāya śāstroditāni karmāṇy ācared ity arthe svaṃ dṛṣṭāntam āha na me pārtheti tribhiḥ | sarveśasya satya-saṅkalpasya satya-kāmasya me kartavyaṃ nāsti | phalārthinā khalu karmānuṣṭheyam | na ca nikhila-phalāśrayasya svayaṃ parama-phalātmano me karmāpekṣyam ity arthaḥ | etad darśayati triṣv iti | yataḥ sarveṣu lokeṣu karmaṇā yat phalam avāptavyaṃ tad-anavāptam alabdhaṃ mama nāsti sarvaṃ tan madīyam evety arthaḥ | tathāpi śāstroktaṃ karmāhaṃ karomy evety āha varta iti

 
 

Michalski


Chociaż we wszystkich trzech światach, o Partho, nie mam nic do spełnienia, ani też nic do osiągnięcia, czegobym dotąd nie osiągnął, jednakże ciągle oddaję się działaniu.

 

Olszewski


Ja sam, synu Prithy, nie mam co robić w trzech światach, żadne nowe dobro nie pozostało mi do osiągnięcia; a jednak działam.

 

Dynowska


Zważ, o Parto, iż w trzech światach ogromnych nie masz nic co bym pełnić miał, nic co bym osiągnąć mógł, a jednak działam niezmiennie wciąż.

 

Sachse


W żadnym z trzech światów, o synu Prithy,
nie ma dla mnie nic do spełnienia.
Nie ma niczego, czego bym nie osiągnął,
a co byłoby godne osiągnięcia.
A jednak jestem czynny!

 

Kudelska


We wszystkich trzech światach, synu Prithy, nie ma niczego, co miałbym wykonać,
Ani żadnej rzeczy do zdobycia, o którą bym się starał; a jednak wciąż działam.

 

Rucińska


Wszak nie ma dla mnie w trzech światach nic do zrobienia, o Parthc
Nic, czego bym nie osiągnął lub miał osiągnąć – a działam!

 

Szuwalska


Choć we wszystkich trzech światach nie ma, synu Kunti,
Niczego, co bym musiał zrobić czy osiągnąć,
To i tak wykonuję swoje obowiązki.

 

Byrski


Choć w trzech światach nie masz, Partho, nic com ja powinien zrobić,
Ni osiągnąć, czego nie mam, to czyn przecież podejmuję.

 

Babkiewicz

Choć nic nie mam do zrobienia,
nic w trzech światach do zyskania,
czego bym już nie osiągnął,
wszakże, synu Prythy, działam.

 
 

Both comments and pings are currently closed.