BhG 2.9

saṃjaya uvāca
evam uktvā hṛṣīkeśaṃ guḍākeśaḥ paraṃtapa
na yotsya iti govindam uktvā tūṣṇīṃ babhūva ha

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

saṃjaya (Sandźaja) uvāca (rzekł):
he paraṃtapaḥ (o pogromco wrogów!),
guḍākeśaḥ (Gudakeśa) hṛṣīkeśam (do Hryszikeśi) evam (tak) uktvā (powiedziawszy),
[aham] (ja) na yotsye iti (nie będę walczyć) govindam (do Gowindy) uktvā (powiedziawszy),
tūṣṇīm babhūva ha (zaiste cichym się stał).

 

tłumaczenie polskie

Sandźaja rzekł:
O pogromco wrogów, gdy Gudakeśa powiedział to Hryszikeśi,
rzekł do Gowindy: „nie będę walczyć” i ucichł.

 

analiza gramatyczna

saṃjayaḥ sam-jaya 1i.1 m.podbój, całkowite zwycięstwo (od: sam-ji – zwyciężać całkowicie);
uvāca vac (mówić) Perf. P 1c.1powiedział;
evam av.w ten sposób;
uktvā vac (mówić) absol.rzekłszy;
hṛṣīkeśam hṛṣīkeśa 2i.1 m.do mającego wzniesione włosy (od: hṛṣ – być podekscytowanym; hṛṣī – wzniesiony; keśa – włos)
lub TP: hṛṣīkāṇām / indriyāṇām īśam itido pana zmysłów (od: hṛṣīka – zmysł; īś – posiadać, władać, īśa – pan, władca);
guḍākeśaḥ guḍākeśa 1i.1 m.mający gęste włosy (od: guḍa – piłka, syrop cukrowy; keśa – włosy)
lub TP: guḍākāyā īśa iti pan lenistwa (od: guḍākā – lenistwo, gnuśność, sen; īś – posiadać, władać, īśa – pan, władca);
paraṃtapa param-tapa 8i.1 m.; yaḥ parān tāpayati saḥten, który sprawia cierpienie innym (od: para – drugi, inny, obcy; tap – topić, palić, tapas – gorąco, asceza);
na av.nie;
yotsye yudh (walczyć) Fut. Ā 3c.1będę walczyć;
iti av.tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
govindam govinda 2i.1 m.; BV: yo gā vindati tamtemu, który zdobywa krowy;
uktvā vac (mówić) absol.rzekłszy;
tūṣṇīm av.cicho, spokojnie (od: tuṣ – cichnąć, być zadowolonym);
babhūva bhū (być) Perf. P 1c.1stał się;
ha av.w rzeczywistości, zaiste, prawdziwie (wzmacnia poprzednie słowo);

 

warianty tekstu

paraṃtapa → paraṃtapaḥ (pogromca wrogów);
na yotsya iti → na yotsyāmīti (nie będę walczyć);
tūṣṇīm → tūṣṇī (cichy);

 
 

Śāṃkara

brak komentarza aż do wersu BhG 2.10

 

Rāmānuja

evaṃ asthāne samupasthita-sneha-kāruṇyābhyām aprakṛtiṅgataṃ kṣatriyāṇāṃ yuddhaṃ parama-dharmam apy adharmaṃ manvānaṃ dharma-bubhutsayā ca śaraṇāgataṃ pārtham uddiśya ātma-yāthātmya-jñānena yuddhasya phalābhisandhi-rahitasya svadharmasya ātma-yāthārthya-prāpty-upāyatā-jñānena ca vinā asya moho na śāmyatīti matvā bhagavatā parama-purṣeṇa adhyātma-śāstrāvataraṇaṃ kṛtam | tad uktam—
asthāna-sneha-kāruṇya-dharmādharma-dhiyākulam |
pārtha prapannam uddiśya śāstrāvataraṇaṃ kṛtam || [gītārtha-saṃgraha 5] iti

 

Madhva

brak komentarza aż do wersu BhG 2.11

 

Śrīdhara

evam uktvārjunaḥ kiṃ kṛtavān ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ity ādi | spaṣṭārthaḥ

 

Madhusūdana

tad-anantaram arjunaḥ kiṃ kṛtavān iti dhṛtarāṣṭrākāṅkṣāyāṃ sañjaya uvāca evam ity ādi | guḍākeśo jitālasyaḥ parantapaḥ śatru-tāpano ‚rjuno hṛṣīkeśaṃ sarvendriya-pravartakatvenāntaryāmiṇaṃ govindaṃ gāṃ veda-lakṣaṇāṃ vāṇīṃ vindatīti vyutpattyā sarva-vedopādānatvena sarvajñam ādāv evaṃ kathaṃ bhīṣmam ahaṃ saṅkhya ity ādinā yuddha-svarūpāyogyatām uktvā tad-anantaraṃ na yotsya iti yuddha-phalābhāvaṃ coktvā tūṣṇīṃ babhūva bāhyendriya-vyāpārasya yuddhārthaṃ pūrvaṃ kṛtasya nivṛttyā nirvyāpāro jāta ity arthaḥ | svabhāvato jitālasye sarva-śatru-tāpane ca tasminn āgantukam ālasyam atāpakatvaṃ ca nāspadam ādhāsyatīti dyotayituṃ ha-śabdaḥ | govinda-hṛṣīkeśa-padābhyāṃ sarvajñatva-sarva-śaktitva-sūcakābhyāṃ bhagavatas tan-mohāpanodanam anāyāsa-sādhyam iti sūcitam

 

Viśvanātha

brak komentarza aż do wersu 2.10

 

Baladeva

tato ‚rjunaḥ kim akarod ity apekṣāyāṃ sañjaya uvāca evam uktvety ādi | guḍākeśo hṛṣīkeśaṃ prati evaṃ na hi prapaśyāmīty ādinā yuddhasya śokānivartakatvam uktvā parantapo ‚pi govindaṃ sarva-vedajñaṃ prati na yotsye iti coktveti yojyam | tatra hṛṣīkeśatvād buddhiṃ yuddhe pravartayiṣyati | sarva-veda-vittvād yuddhe sva-dharmatvaṃ grāhayiṣyatīti vyajya dhṛtarāṣṭra-hṛdi saṃjātā sva-putra-rājyāśā nirasyate

 
 

Michalski

Sandżaja rzekł:
Po tych słowach zwróconych do Hriszikeśi, krów zdobywcy, ciemięzca wrogów, Bujnowłosy, powiedział jeszcze: „Nie będę walczył” i trwał w milczeniu.

 

Olszewski

Sandżaja.
Zwróciwszy się z temi słowy do Krszny i rzekłszy mu: »nie będę walczył«, wojownik Ardżuna pogrążył się w milczeniu.

 

Dynowska

Sandżaja rzekł:
Ardżuna, wrogów zwycięzca, po tych słowach do Kriszny zwróconych, dodał jeszcze: „nie będę walczył”. I umilkł.

 

Sachse


Sandżaja rzekł:
Tak przemówił Pan Snu do Pana Zmysłów,
Ciemiężco Wroga,
po czym, zwracając się do Pasterza, dodał:
„Nie będę walczył”. I zamilkł.

 

Kudelska


Sandżaja powiada;
Tak właśnie Ardżuna, który dla wrogów postrachem, do Kriszny powiedział:
„nie będę walczył, Gowindo” i zamilkł.

 

Rucińska

Rzekł Sandżaja:
Tak mówił do Pana Zmysłów Snu Władca, Ciemięzca Wrogów.
A potem rzekł do Gowindy: „Nie będę walczył!”. I zamilkł.

 

Szuwalska

Po tych słowach znów dodał: »Nie, nie będę walczył.«
I zamilkł. Wtedy Kryszna z uśmiechem przemówił:

 

Byrski

Sańdźaja rzekł:
„Tak rzekłszy do Zmysłów Pana, Ardźuna, Wrogów Pogromco –
‘Nie będę walczył’ – powiedział Gowindzie i zamilkł już on.

 
 

Both comments and pings are currently closed.