BhG 2.33

atha cet tvam imaṃ dharmyaṃ saṃgrāmaṃ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṃ kīrtiṃ ca hitvā pāpam avāpsyasi

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

analiza syntaktyczna

atha (co więcej) cet (jeśli) tvam (ty) imam (tę) dharmyam (prawą) saṃgrāmam (bitwę) na kariṣyasi (nie uczynisz),
tataḥ (wskutek tego) sva-dharmam (swoją dharmę) kīrtim ca (i sławę) hitvā (porzuciwszy),
pāpam (grzech) avāpsyasi (osiągniesz).

 

tłumaczenie polskie

Co więcej, jeśli nie podejmiesz się tej prawej wojny,
wówczas własną dharmę i sławę porzucisz, i grzech zyskasz.

 

analiza gramatyczna

atha av.wówczas, a oto, teraz, co więcej, lecz, z pewnością, raczej;
cet av.jeśli;
tvam yuṣmat sn. 1i.1ty;
imam idam sn. 2i.1 m.;
dharmyam dharmya 2i.1 m.prawą, szlachetną (od: dhṛ – dzierżyć, posiadać, dharma – dharma);
saṃgrāmam saṃ-grāma 2i.1 m.zebranie ludzi, zastępy, armię, bitwę;
na av.nie;
kariṣyasi kṛ (robić) Fut. P 2c.1zrobisz;
tataḥ av.wówczas, po tym, od tego, wskutek tego (od: tat – ablativus nieodmienny zakończony na -tas);
sva-dharmam sva-dharma 2i.1 m.; TP: svasya dharmam itiwłasną dharmę (od: sva – własny, swój; dhṛ – dzierżyć, posiadać);
kīrtim kīrti 2i.1 f.sławę, chwałę (od: kīrt – sławić, opiewać);
ca av.i;
hitvā (zostawiać, porzucać) absol.porzuciwszy;
pāpam pāpa 1i.1 n.grzech, zło;
avāpsyasi ava-āp (osiągać) Fut. P 2c.1osiągniesz;

 

warianty tekstu

tvam imaṃ dharmyaṃ → tvam imaṃ dharmaṃ / tvam dharmyaṃ imaṃ (ty tę dharmę / ty prawość tę);
sva-dharmaṃ → su-dharmaṃ / sva-dharmyam (właściwą dharmę / własną prawość);

 
 

Śāṃkara

Legenda:
fragmenty komentowanego wersetu
cytaty z różnych pism
wprowadzenie polemiki

Co więcej, jest to wypełnianie swej powinności:

etaṃ kartavyatā-prāptam api

Jeśli jednak nie podejmiesz owej bitwy zgodnej z prawem,
wówczas sławę swą i prawość zgubisz, a grzech zyskasz.

atha cet tvam imaṃ dharmyaṃ saṃgrāmaṃ na kariṣyasi |
tataḥ sva-dharmaṃ kīrtiṃ ca hitvā pāpam avāpsyasi ||2.33||

Jeśli jednak owej zgodnej z prawem, czyli nakazanej i nie sprzeciwiającej się prawu, bitwy, czyli walki, nie podejmiesz, wówczas skutkiem tego swą sławę i prawość, powstałą dzięki pokonaniu Śiwy i innym [dzielnym czynom], zgubisz, a jedynie grzech zyskasz.

atha cet tvam imaṃ dharmyaṃ dharmād anapetaṃ vihitaṃ saṃgrāmaṃ yuddhaṃ na kariṣyasi cet, tataḥ tad-akaraṇāt svadharmaṃ kīrtiṃ ca mahā-devādi-samāgama-nimittāṃ hitvā kevalaṃ pāpam avāpsyasi ||2.33||

 

Rāmānuja

atha kṣatriyasya svadharma-bhūtam imam ārabdhaṃ saṃgrāmaṃ mohād ajñānāt na kariṣyasi cet tataḥ prārabdhasya-dharmasyākaraṇāt svadharma-phalaṃ niratiśaya-sukhaṃ vijayena niratiśayāṃ kīrtiṃ ca hitvā pāpaṃ niratiśayam avāpsyasi

 

Śrīdhara

viparyaye doṣam āha atha ced iti

 

Madhusūdana

nanu nāhaṃ yuddha-phala-kāmaḥ | na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa, api trailokya-rājyasya ity uktatvāt tat kathaṃ mayā kartavyam ity āśaṅkyākaraṇe doṣam āha atha ced iti | atheti pakṣāntare | imaṃ bhīṣma-droṇādi-vīra-puruṣa-pratiyogikaṃ dharmyaṃ hiṃsādi-doṣaṇāduṣṭaṃ satāṃ dharmād anapetām iti vā | sa ca manunā darśitaḥ –
na kūṭair āyudhair hanyād yudhyamāno raṇe ripūn |
na karṇibhir nāpi digdhair nāgni-jvalita-tejanaiḥ ||
na ca hanyāt sthalārūḍhaṃ na klībaṃ na kṛtāñjalim |
na mukta-keśaṃ nāsīnaṃ na tavāsmīti vādinam ||
na suptaṃ na visaṃnāhaṃ na nagnaṃ na nirāyudham |
nāyudhyamānaṃ paśyantaṃ na pareṇa samāgatam ||
nāyudha-vyasana-prāptaṃ nārtaṃ nātiparikṣataṃ |
na bhītaṃ na parāvṛttaṃ satāṃ dharmam anusmaran || [Manu 7.91-94] iti |
satāṃ dharmam ullaṅghya yudhyamāno hi pāpīyān syāt | tvaṃ tu parair āhūto ‚pi sad-dharmopetam api saṅgrāmaṃ yuddhaṃ na kariṣyasi dharmato lokato vā bhītaḥ parāvṛtto bhaviṣyasi cet tato nirjitya para-sainyāni kṣitiṃ dharmeṇa pālayet [Parāśara-smṛti 1.58] ity ādi-śāstra-vihitasya yuddhasyākaraṇāt svadharmaṃ hitvānanuṣṭhāya kīrtiṃ ca mahādevādi-samāgama-nimittāṃ hitvā na nivarteta saṅgrāmāt ity ādi-śāstra-niṣiddha-saṅgrāma-nivṛttyā ca raṇa-janyaṃ pāpam eva kevalam avāpsyasi na tu dharmaṃ kīrtiṃ cety abhiprāyaḥ |
athavā ‚neka-janmārjitaṃ dharmaṃ tyaktvā rāja-kṛtaṃ pāpam evāvāpsyasīty arthaḥ | yasmāt tvāṃ parāvṛttam ete duṣṭā avaśyaṃ haniṣyanti ataḥ parāvṛtta-hataḥ saṃś ciropārjita-nija-sukṛta-parityāgena paropārjita-duṣkṛta-mātra-bhāṅ mā bhūr ity abhiprāyaḥ | tathā ca manuḥ –
yas tu bhītaḥ parāvṛttaḥ saṅgrāme hanyate paraiḥ |
bhartur yad duṣkṛtaṃ kiṃcit tat sarvaṃ pratipadyate ||
yac cāsya sukṛtaṃ kiṃcid amutrārtham upārjitam |
bhartā tat sarvam ādatte parāvṛtta-hatasya tu || [Manu 7.95-96] iti |
yājñavalkyo ‚pi rājā sukṛtam ādatte hatānāṃ vipalāyinām iti | tena yad uktam – pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ [Gītā 1.36], etān na hantum icchāmi ghanto ‚pi madhusūdana [Gītā 1.35] iti tan nirākṛtaṃ bhavati

 

Viśvanātha

vipakṣe doṣam āha atheti caturbhiḥ

 

Baladeva

vipakṣe doṣān darśayati athety ādibhiḥ | svasya tava dharmyaṃ yuddha-lakṣaṇaṃ kīrtiṃ ca rudra-santoṣaṇa-nivāta-kavacādi-vadha-labdhāṃ hitvā pāpaṃ na nivarteta saṅgrāmād ity ādi smṛti-pratiṣiddhaṃ sva-dharma-tyāga-lakṣaṇaṃ prāpsyasi

 
 

Michalski

Gdybyś więc nie chciał podjąć się tej przez obowiązek nałożonej walki, ściągnąłbyś na siebie hańbę, sprzeniewierzywszy się swym obowiązkom i swej sławie.

 

Olszewski

I jeżeli, zdradzając swój obowiązek i sławą, nie staniesz do bitwy, popełnisz grzech.

 

Dynowska

Lecz jeśli od tej sprawiedliwej uchylisz się wojny, sprzeniewierzając się swej Dharmie, a cześć na szwank narażając, grzech popełnisz wielki.

 

Sachse


Jeśli więc nie podejmiesz tego starcia
nakazanego przez twój obowiązek,
wówczas — niepomny na obowiązek i sławę —
skalasz się ziem.

 

Kudelska


A gdy nie podejmiesz tej słusznej walki, to powinności swej nie wypełnisz,
Sławę utracisz, i tylko grzech na siebie ściągniesz.

 

Rucińska

Lecz jeśli ty nie przystąpisz do wojny tej sprawiedliwej,
Powinność swoją i sławę pogrzebiesz, grzechem się plamiąc!

 

Szuwalska

Odrzucając tę szansę i świętą powinność,
Będziesz musiał żyć w grzechu niesławą skalany,
Odrzucając tę szansę i świętą powinność,
Będziesz musiał żyć w grzechu niesławą skalany,

 

Byrski

A więc jeśli ty byś walki zacnej tej nie zechciał podjąć,
Wtedy zacność swą i sławę utraciwszy grzech mieć będziesz.

 
 

Both comments and pings are currently closed.