BhG 18.29

buddher bhedaṃ dhṛteś caiva guṇatas tri-vidhaṃ śṛṇu
procyamānam aśeṣeṇa pṛthaktvena dhanaṃjaya

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he dhanañjaya (o zdobywco bogactw!),
[tvam] (ty) buddheḥ (roztropności) dhṛteḥ ca eva (i zaiste stanowczości) pṛthaktvena (oddzielnie) aśeṣeṇa (bez reszty) guṇataḥ (ze względu na guny) tri-vidham (o mającym trzy części) procyamānam (o omawianym) bhedam (podziale) śṛṇu (słuchaj).
 

tłumaczenie polskie


O zdobywco bogactw, po kolei i w pełni posłuchaj, jak mówię
o podziale roztropności i stanowczości, który ma trzy części odpowiednio do gun.
 

analiza gramatyczna

buddheḥ buddhi 6i.1 f. roztropności, rozumu, myśli, rozsądku, intelektu, percepcji, poznania, idei, poglądu (od: budh – budzić, rozumieć, percepować);
bhedam bheda 2i.1 m. rozdzielenie, rozszczepienie, podział, różnicę (od: bhid – rozdzielać);
dhṛteḥ dhṛti 6i.1 f. stanowczości, woli (dhṛ – dzierżyć, PP dhṛta – trzymany, dzierżony);
ca av. i;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
guṇataḥ av. ze względu na guny (od:grah – chwytać, guṇa – cecha, zaleta, sznur; ablativus nieodmienny zakończony na -tas);
tri-vidham tri-vidha 2i.1 m. trojakiego, mającego trzy części (od: tri – trzy; vi-dhā – rozdzielać, vidhā – dział, część);
śṛṇu śru (słuchać) Imperat. P 2c.1 słuchaj;
procyamānam procyamāna (pra-vac – mówić) PPr pass. 2i.1 m. mówionego;
aśeṣeṇa av. całkowicie, bez reszty, kompletnie (od: śiṣ – pozostawiać, śeṣa – pozostałość, resztka, koniec; powstały z: 3i.1);
pṛthaktvena av. (3i.1) – pojedynczo, jeden po drugim, oddzielnie (od: pṛth – rozszerzać, pṛthak – oddzielnie, pojedynczo);
dhanaṃjaya dhanaṃ-jaya 8i.1 m. ; yo dhanaṃ jayati saḥo ty, który zdobywasz bogactwa (od: dhana – podbój, łupy, bogactwo; ji – zwyciężać, jaya – zwycięstwo);

 

warianty tekstu


guṇatas tri-vidhaṃ śṛṇu → traividhyaṃ gunataḥ śṝṇu / guṇatas tu vidhiṃ śṛṇu (posłuchaj o mającym trzy części ze względu na guny / ale posłuchaj o zasadzie odpowiednio do gun);
 
 Śāṃkara


buddher bhedaṃ dhṛteś caiva bhedaṃ guṇataḥ sattvādi-guṇatas tri-vidhaṃ sṛṇv iti sūtropanyāsaḥ | procyamānaṃ kathyamānam aśeṣeṇa niravaśeṣato yathāvat pṛthaktvena vivekato dhanaṃjaya, dig-vijaye mānuṣaṃ daivaṃ ca prabhūtaṃ dhanaṃ jitavān, tenāsau dhanaṃjayo’rjunaḥ
 

Rāmānuja


evaṃ kartavyakarmaviṣayajñāne kartavye ca karmaṇi anuṣṭhātari ca guṇatas traividhyam uktam; idānīṃ sarvatattvasarvapuruṣārthaniścayarūpāyā buddher dhṛteś ca guṇatas traividhyam āha
buddhiḥ vivekapūrvakaṃ niścayarūpaṃ jñānam; dhṛtiḥ ārabdhāyāḥ kriyāyā vighnopanipāte ‚pi dhāraṇam, tayos sattvādiguṇatas trividhaṃ bhedaṃ pṛthaktvena procyamānaṃ yathāvac chṛṇu
 

Śrīdhara


idānīṃ buddher dhṛteś ca traividhyaṃ pratijānīte buddher bhedam iti | spaṣṭo ‚rthaḥ
 

Viśvanātha


jñānibhiḥ sarvam api vastu sāttvikam evopādeyam iti jñāpayituṃ buddhy-ādīnām api traividhyam āha buddher iti
 

Baladeva


evaṃ jñāna-jñeya-parijñātṝṇāṃ traividhyam uktvā buddhi-dhṛtyos tad vaktuṃ pratijānīte buddher iti | sphuṭārtham
 
 Michalski


Wysłuchaj teraz, jaki jest podział rozumu i wytrwania, odpowiadający trzem żywiołom. Opiszę ci go całkowicie, w całej jego rozmaitości, zdobywco łupów!
 

Olszewski


Posłuchaj też, o zwycięzco bogactw, jaki jest w całości swej i w swych częściach potrójny podział rozumu i wytrwałości wedle przymiotów osobistych.
 

Dynowska


Rozpoznawanie jak i wytrzymałość również trojakiego bywają rodzaju, zależnie od przewagi cech; posłuchaj o nich, Ardżuno.
 

Sachse


Posłuchaj teraz o podziale rozumu i wytrwałości,
trojakim, w zależności od gun.
Przedstawię ci go dokładnie,
każdy z osobna, Zdobywco Skarbu.
 

Kudelska


Posłuchaj teraz, Dhanandżajo, o trojakim podziale rozumienia
I wytrwałości, objaśnię ci to dokładnie i szczegółowo.
 

Rucińska


O trójgunowym podziale rozumu i wytrwałości
Opowiem w pełni z osobna. Posłuchaj, Zwycięzco Skarbów!
 

Szuwalska


Rozum, jak i wytrwałość w dążeniu do celu
Trojakiej są natury. Posłuchaj, Ardżuno!
Wyjaśnię ci dokładnie, jakie są różnice.
 
 

Both comments and pings are currently closed.