BhG 18.5

yajña-dāna-tapaḥ-karma na tyājyaṃ kāryam eva tat
yajño dānaṃ tapaś caiva pāvanāni manīṣiṇām

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yajña-dāna-tapaḥ-karma (czyn ofiarny, darowizna i czyn ascetyczny) na tyājyaṃ (nie do porzucenia) [asti] (jest),
[parantu] (lecz) tat kāryam eva [asti] (on jest do wypełnienia).
yajñaḥ (ofiara) dānam (dar) tapaḥ ca eva (i zaiste asceza) manīṣiṇāṃ (ludzi) pāvanāni (czyścicielami) [santi] (są).
 

tłumaczenie polskie


Czyn ofiarny, darowizna i czyn ascetyczny nie powinny być zarzucone,
[ale] należy je wypełniać. Ofiara, dar i asceza oczyszczają ludzi.
 

analiza gramatyczna

yajña-dāna-tapaḥ-karma yajña-dāna-tapaḥ-karma 1i.1 n. ; DV / TP : yajñānāṃ ca dānānāṃ ca tapasāṃ ca karmeticzyny ofiarne, darowizny i czyny ascetyczne (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić, yajña – ofiara, czczenie, imię Wisznu; – dawać, dāna – dar, jałmużna, dobroczynność; tap – topić, palić, tapas – gorąco, asceza; kṛ – robić, karman – czyn, działanie i jego skutki);
na av. nie;
tyājyam tyājya (tyaj – porzucać) PF 1i.1 n. do porzucenia;
kāryam kārya (kṛ robić) PF 1i.1 n. do zrobienia, praca, obowiązek szczególnie religijny;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
tat tat sn. 1i.1 n. to;
yajñaḥ yajña 1i.1 m. ofiara, czczenie (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić);
dānam dāna 1i.1 n. dar, jałmużna, dobroczynność (od: – dawać);
tapaḥ tapas 1i.1 n. gorąco, asceza (od: tap – topić, palić);
ca av. i;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
pāvanāni pāvana 1i.3 n. oczyszczające, czyste (od: – oczyszczać);
manīṣiṇām manīṣin 6i.3 m. mądrych, myślących (od: man – myśleć, wierzyć);

 

warianty tekstu


yajña-dāna-tapaḥ-karmayajño dānaṃ tapaḥ-karma (ofiara, dar i czyn ascetyczny);

Pierwsza pada BhG 18.5 jest podobna do drugiej pady BhG 17.24 oraz taka sama jak trzecia pada BhG 18.3;

 
 Śāṃkara


kaḥ punar asau niścayaḥ ? ity ata āha—
yajño dānaṃ tapa ity etat tri-vidhaṃ karma na tyājyaṃ na tyaktavyam, kāryaṃ karaṇīyam eva tat | kasmāt ? yajño dānaṃ tapaś caiva pāvanāni viśuddhi-karāṇi manīṣiṇāṃ phalānabhisaṃdhīnām ity etat
 

Rāmānuja


yajñadānatapaḥprabhṛti vaidikaṃ karma mumukṣuṇā na kadācid api tyājyam, api tu ā prayāṇād aharahaḥ kāryam eva
kutaḥ ?
yajñadānatapaḥprabhṛtīni varṇāśramasaṃbandhīni karmāṇi manīṣiṇāṃ mananaśīlānāṃ pāvanāni / mananam upāsanam; mumukṣūṇāṃ yāvajjīvam upāsanaṃ kurvatām upāsananiṣpattivirodhiprācīnakarmavināśanānītyarthaḥ
 

Śrīdhara


prathamaṃ tāvan niścayam āha yajñeti dvābhyām | manīṣiṇāṃ vivekināṃ pāvanāni citta-śuddhi-karāṇi
 

Viśvanātha


kāmyānām api madhye bhagavan-mate sāttvikāni yajña-dāna-tapāṃsi phalākāṅkṣā-rahitaiḥ kartavyānīty āha yajñādikaṃ kartavyam eva | tatra hetuḥ pāvanānīti citta-śuddhikaratvād ity arthaḥ
 

Baladeva


prathamaṃ tasmin svaniścayam āha yajñeti dvābhyām | yajñādīni manīṣiṇāṃ kāryāṇy eva na tyājyāni yad amūni viṣa-tantuvad antarabhyudita-jñāna-dvārā pāvanāni saṃsṛti-doṣa-vināśakāni bhavanti
 
 Michalski


Nie należy wyrzekać się czynów, związanych z ofiarą, darowaniem, pokutą, – przeciwnie, należy je spełniać. Ofiara, bowiem, dar i pokuta to woda oczyszczająca dla mędrców.
 

Olszewski


Nie należy wyrzekać się dzieł litości, dobroczynności ani pokuty: albowiem ofiara, dar, pokuta są dla mędrców oczyszczeniem.
 

Dynowska


Ofiar, darów miłosierdzia, czynów z wewnętrznego płynących wysiłku, nie należy nigdy zaniedbywać, bowiem te serca ludzi myślących zawsze oczyszczają.
 

Sachse


Czynu, który służy ofierze, darowi i ascezie,
zaniechać nie należy.
Należy go spełniać.
Ofiara, dar i asceza
służą bowiem oczyszczeniu mędrców.
 

Kudelska


Wypełniania ofiar, darów, jak i ascezy wyrzekać się nie należy,
Gdyż ofiara, dar, jak i asceza człowieka oczyszcza.
 

Rucińska


Ofiary, darów, ascezy – tych czynów się nie wyrzeka,
Bo dar, ofiara, asceza są tym, co mądrych oczyszcza.
 

Szuwalska


Posłuchaj!
Ofiary, dary, praca, pokuty – to wszystko
Jest ważne i uwzniośla nawet myślicieli,
 
 

Both comments and pings are currently closed.