BhG 17.12

abhisaṃdhāya tu phalaṃ dambhārtham api caiva yat
ijyate bharata-śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


he bharata-śreṣṭha (o najlepszy spośród potomków Bharaty),
phalam tu (lecz owoc) abhisandhāya (mając na celu) dambhārtham api eva ca (i zaiste właśnie w celu oszustwa) yat (które) ijyate (jest składane),
tam rājasam yajñam (tą jako ofiarę radźasową) viddhi (znaj).
 

tłumaczenie polskie


O najlepszy spośród Bharatów, ale ofiarę składaną, by oszukać
i mającą na celu owoc, znaj jako radźasową.
 

analiza gramatyczna

abhisaṃdhāya abhi-sam-√dhā (mieć na celu, mieć w zamiarze) absol. mając na celu;
tu av. ale, wtedy, z drugiej strony, i;
phalam phala  2i.1 n. owoc, rezultat (od: phal – dojrzewać);
dambha-artham av. w celu oszustwa (od: dabh – oszukiwać, zwodzić, niszczyć, dambha – oszustwo, udawanie, hipokryzja; arth – pragnąć, prosić, artha – korzyść, zdobycz, cel, zamiar, sprawa, kwestia, rzecz, użycie, na końcu złożeń: w celu, z powodu);
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
ca av. i;
eva av. z pewnością, właśnie, dokładnie, jedynie;
yat yat sn. 1i.1 n. które;
ijyate yaj (poświęcać, składać w ofierze, czcić) Praes. pass. 1c.1 jest ofiarowywana;
bharata-śreṣṭha bharata-rṣabha 8i.1 m. ; TP : bharatāṇāṃ śreṣṭhetio byku wśród Bharatów (od: bhṛ – dzierżyć lub bharata – król Bharata, utrzymywany, aktor, w l. mnogiej – potomkowie Bharaty; stopień najwyższy od: śrī – śreyas, śreṣṭha);
tam tat sn. 2i.1 m. tego;
yajñam yajña 2i.1 m. ofiara, czczenie (od: yaj – poświęcać, składać w ofierze, czcić);
viddhi vid (wiedzieć) Imperat. P 2c.1 wiedz, znaj;
rājasam rājasa 2i.1 m. związanego z radźasem, radźasowego (od: rañj – być pokolorowanym, podnieconym, zachwyconym, rajas pokolorowany, kurz, namiętność, jedna z trzech gun);

 

warianty tekstu


abhisandhāya → abhisaṃdheya;
caiva yat → caiva yaḥ (i zaiste który);
ijyateijyeta (byłaby składana);
taṃ yajñaṃ viddhi viddhi taṃ yajñaṃ (znaj tę ofiarę);
bharata-śreṣṭhabhārata-śreṣṭha (o najlepszy spośród Bharatów);
taṃ yajñaṃ viddhi rājasam → rājasaṃ ca balam adhruvam (i radźasową, silną i niestabilną);
 
 Śāṃkara


abhisandhāya tu uddiśya phalaṃ dambhārtham api caiva yad ijyate bharata-śreṣṭha taṃ yajñaṃ viddhi rājasam
 

Rāmānuja


phalābhisandhiyuktair dambhagarbho yaśaḥphalaś ca yo yajña ijyate, taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi
 

Śrīdhara


rājasaṃ yajñam āha abhisandhāyeti | phalam abhisandhāyoddiśya tu yad ijyate yajñaḥ kriyate | dambhārthaṃ ca sva-mahattva-khyāpanārthaṃ ca | taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi
 

Madhusūdana


phalaṃ kāmyaṃ svargādi abhisandhāyoddiśya na tv antaḥkaraṇa-śuddhiḥ | tur nitya-prayoga-vailakṣaṇya-sūcanārthaḥ | dambho loke dhārmikatva-khyāpanaṃ tad-artham | api caiveti vikalpa-samuccayābhyāṃ traividhya-sūcanārtham | pāralaukikaṃ phalam abhisandhāyaivādambhārthatve ‚pi pāralaukika-phalānabhisandhāne ‚pi dambhārtham eveti vikalpena dvau pakṣau | pāralaukika-phalārtham apy aihalaukika-dambhārtham apīti samuccayenaikaḥ pakṣaḥ | evaṃ dṛṣṭādṛṣṭa-phalābhisandhināntaḥ-karaṇa-śuddhim anuddiśya yad ijyate yathā-śāstraṃ yo yajño ‚nuṣṭhīyate taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi hānāya | he bharata-śreṣṭheti yogyatva-sūcanam
 

Viśvanātha


brak komentarza do BhG 17.13
 

Baladeva


phalaṃ svargādikam abhisandhāya yad ijyate dambhārhtaṃ vā svamahima-khyāpanāya, taṃ yajñaṃ rājasaṃ viddhi
 
 Michalski


Jeżeli zaś ofiarę złożono w celu otrzymania nagrody, lub też przez pychę, – to wiedz, najlepszy z Bharatów, że taka ofiara – to radżas.
 

Olszewski


Lecz taka, którą składają przez wzgląd na nagrodę i z obłudą, o najlepszy z Bharatów, jest ofiarą żądzy.
 

Dynowska


Lecz ofiara pełniona by otrzymać coś w zamian, albo z próżności – by chwały sobie przysporzyć – wiedz, o najlepszy z Bharatów, iż z namiętności pochodzi.
 

Sachse


To, co ofiarowane jest nieszczerze,
z myślą o owocu [ofiary], o najlepszy z Bharatów,
jest — wiedz o tym — ofiarą pełną radżasu.
 

Kudelska


Ofiara składana z myślą o korzyściach z niej płynących, wiedz, iż
powodowana jest pychą,
Taka ofiara cechuje ludzi o namiętnej naturze, o najlepszy z Bharatów.
 

Rucińska


Zaś ta składana obłudnie i z nastawieniem na owoc,
Wiedz, o najlepszy z Bharatów, ofiarą jest radżasową.
 

Szuwalska


Ofiara złożona
Dla zysku lub z próżności, wiedz, wielki Bharato,
Pochodzi z dynamiki,
 
 

Both comments and pings are currently closed.