BhG 17.10

yāta-yāmaṃ gata-rasaṃ pūti paryuṣitaṃ ca yat
ucchiṣṭam api cāmedhyaṃ bhojanaṃ tāmasa-priyam

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yat bhojanam (które jadło) yāta-yāmam (którego trzy godziny minęły) gata-rasam (którego smak odszedł) pūti (śmierdzące) paryuṣitam ([długo] leżące) ucchiṣṭam (będące resztkami) amedhyam ca (i nienadające się na ofiarę),
[tat] tāmasa-priyam [bhavati] (to jest drogie tamasowym).
 

tłumaczenie polskie


To jadło, które ma więcej niż trzy godziny, jest pozbawione smaku, śmierdzi,
długo leżało, składa się z resztek i nie nadaje się na ofiarę,
miłe jest [ludziom] tamasowym.
 

analiza gramatyczna

yāta-yāmam yāta-yāma 1i.1 n. ; BV : yasya yāmo yāto ‘sti tat  – to, które ukończyło swoją drogę, użyte, bezużyteczne, odrzucone / to, którego trzy godziny upłynęły  (od: – iść, odchodzić, PP yāta – odeszłe; yam – powściągać, kontrolować; yama – powściągnięcie, kontrola, yāma – powściągnięte, 1/8 część doby, okres czasu równy trzem godzinom lub: yāma – ruch, progres, droga);
gata-rasam gata-rasa 1i.1 n. ; BV : yasya raso gato ‘sti tat  – to, którego smak odszedł  (od: gam – iść, PP gata odeszły; ras – smakować, delektować się, kochać, rasa – sok, nektar, smak);
pūti pūti 1i.1 n. śmierdzące, rozkładające się, gnijące;
paryuṣitam pary-uṣita (pari-vas – pozostawić) PP 1i.1 n. pozostawione [na dłuższy czas], czerstwe;
ca av. i;
yat yat sn. 1i.1 n. które;
ucchiṣṭam ucchiṣṭa (ud-śiṣ – pozostawiać resztę) PP 1i.1 n. pozostawione, odrzucone, resztki jadła;
api av. chociaż, jak również, także, co więcej, nawet;
ca av. i;
amedhyam a-medhya 1i.1 n. nienadające się na ofiarę, nieczyste (od: mith / meth – obcować, łączyć w parę, zabijać, wiedzieć; medha – ofiara, obiata);
bhojanam bhojana 1i.1 n. jedzenie, posiłek (od: xbhuj – cieszyć się, jeść, posiadać);
tāmasa-priyam tāmasa-priya 1i.3 m. ; tāmasānāṃ [janānāṃ] priyā itimiłe ludziom tamasowym (od: tam – dławić się, mdleć, znikać, zatrzymywać; tamas – ciemność, mrok, tępota, bierność, jedna z trzech gun, tāmasa związane z tamasem, tamasowe (od:; prī – sprawić radość, priya – lubiany, ukochany, miły);

 
 Śāṃkara


yāta-yāmaṃ manda-pakvam, nirvīryasya gata-rasa-śabdenoktatvāt | gata-rasaṃ rasa-viyuktam, pūti durgandhi, paryuṣitaṃ ca pakvaṃ sad rātry-antaritaṃ ca yat, ucchiṣṭam api bhukta-śiṣṭam ucchiṣṭam, amedhyam ayajñārhaṃ bhojanam īdṛśaṃ tāmasa-priyam
 

Rāmānuja


yātayāmam cirakālāvasthitam; gatarasam tyaktasvābhāvikarasam; pūti durgandhopetam, paryuṣitam kālātipattyā rasāntarāpannam; ucchiṣṭam gurvādibhyo ‚nyeṣāṃ bhuktaśiṣṭam; amedhyam ayajñārham; ayajñaśiṣṭam ityarthaḥ / evaṃvidhaṃ tamomayaṃ bhojanaṃ tāmasapriyaṃ bhavati / bhujyata iti āhāra eva bhojanam / punaś ca tamaso vardhanam / ato hitaiṣibhiḥ sattvavivṛddhaye sāttvikāhāra eva sevyaḥ
 

Śrīdhara


tathā yāta-yāmam iti | yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta-yāmam | śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ | gatarasaṃ niṣpīḍita-sāram | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara-pakvam | ucchiṣṭam anya-bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalañjy-ādi | evambhūtaṃ bhojanaṃ tāmasasya priyam
 

Madhusūdana


yātayāmam ardha-pakvaṃ nirvīryasya gata-rasa-padenoktatvād iti bhāṣyam | gata-rasaṃ virasatāṃ prāptaṃ śuṣkam | yāta-yāmaṃ pakvaṃ sat praharādi-vyavahita-modanādi śaityaṃ prāptam | gata-rasaṃ uddhṛta-sāram mathita-dugdhādīty anye | pūti durgandham | paryūṣitaṃ pakvaṃ sad rātry-antaritam | cena tat-kālonmāda-karaṃ dhattūrādi samuccīyate | yad atiprasiddhaṃ duṣṭatvenocchiṣṭam bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam ayajñārham aśuci māṃsādi | api ceti vaidyaka-śāstroktam apathyaṃ samuccīyate | etādṛśaṃ yad bhojanaṃ bhojyaṃ tat tāmasasya priyaṃ sāttvikair atidūrād upekṣaṇīyam ity arthaḥ | etādṛśa-bhojanasya duḥkha-śokāmaya-pradatvam atiprasiddham iti kaṇṭhato noktam |
atra ca krameṇa rasyādi-vargaḥ sāttvikaḥ | kaṭv-ādi-vargo rājasaḥ | yāta-yāmādi-vargas tāmasa ity uktam āhāra-varga-trayam | tatra sāttvika-varga-virodhitvam itara-varga-dvaye draṣṭavyam | tathā hy atikaṭutvādikaṃ rasyatva-virodhitvāt sthiratva-virodhinī | atyuṣṇatvādikaṃ hṛdyatva-virodhi | āmaya-pradatvam āyuḥ-sattva-balārogya-virodhi | duḥkha-śokaa-pradatvaṃ sukha-prīti-virodhi | evaṃ sāttvika-varga-virodhitvaṃ rājasa-varge spaṣṭam | tathā tāmasa-varge ‚pi gata-rasatva-yātayāmatva-paryuṣitatvāni yathā-sambhavaṃ rasyatva-snighdhatva-sthiratva-virodhīni | pūtitvocchiṣṭatvāmedhyatvāni hṛdyatva-virodhīni | āyuḥ-sattvādi-virodhitvaṃ tu spaṣṭam eva | rājasa-varge dṛṣṭa-virodha-mātraṃ tāmasa-varge tu dṛṣṭādṛṣṭa-virodha ity atiśayaḥ
 

Viśvanātha


yāto yāmaḥ praharo yasya pakvasyaudanādes tad yāta-yāmaṃ śaityāvasthāṃ prāptam ity arthaḥ | gata-rasaṃ gata-svābhāvika-rasaṃ niṣpīḍita-rasam pakvāmratva-gaṣṭy-ādikaṃ vā | pūti durgandham | paryūṣitaṃ dināntara-pakvam | ucchiṣṭam gurvādibhyo ‚nyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam | amedhyam abhakṣyaṃ kalajñādi | tataś caivaṃ paryālocya sva-hitaiṣibhiḥ sāttvika āhāraḥ sevya iti bhāvaḥ | vaiṣṇavais tu so ‚pi bhagavad-aniveditas tyājya eva | bhagavan-niveditam annādikaṃ tu nirguṇa-bhakta-loka-priyam iti śrī-bhāgavatāj jñeyam
 

Baladeva


tāmasāhāram āha yāteti | yāto ‚tikrānto yāmaḥ praharo yasya rāddhasyānnādes tad yātayāmam | gata-rasaṃ vairasyavat | pūtiḥ durgandham | paryuṣitaṃ pūrve ‚hni rāddham ucchiṣṭaṃ guror anyeṣāṃ bhuktāvaśiṣṭam amedhyam apavitraṃ kalañjādi | īdṛg-bhojanaṃ tāmasānāṃ priyaṃ sāttvikānāṃ tv atidūrato heyam
 
 Michalski


Pokarm wystały, niesmaczny, stęchły, zepsuty, nawet resztki i to nieczyste – są ulubione przez tamasów.
 

Olszewski


Pokarm stary, mdły, smrodliwy, zepsuty, a nawet wyrzucony i skalany jest pożywieniem, który się podoba ludziom mroku.
 

Dynowska


Zaś ludzie gnuśni i niemrawi do nieświeżych, stęchłych, psujących się, nadgniłych potraw niezdrowe mają upodobanie, a nieraz nawet nieczyste, po innych pozostałe spożywają resztki.
 

Sachse


Natomiast dla tych, których wypełnia tamas,
miłe jest pożywienie zużyte, pozbawione smaku,
nadpsute i nieświeże,
będące nieczystą resztką.
 

Kudelska


Zaś pożywienie zepsute, bez smaku, cuchnące, nieświeże, przez innych pozostawione i nieczyste,
Takie pożywienie jest miłe ludziom o mrocznej naturze.
 

Rucińska


W strawie ostygłej, bez soku, śmierdzącej, w strawie nieświeżej,
Niedojedzonej, nieczystej – lubują się tamasowi.
 

Szuwalska


Pożywienie nieświeże, pozbawione smaku,
Cuchnące i zepsute, resztki, nieczystości
Cieszą tych, którzy żyją w nastroju bierności.
 
 

Both comments and pings are currently closed.