BhG 14.11

sarva-dvāreṣu dehe ‘smin prakāśa upajāyate
jñānaṃ yadā tadā vidyād vivṛddhaṃ sattvam ity uta

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


analiza syntaktyczna


yadā (kiedy) asmin dehe (w tym ciele) sarva-dvāreṣu (we wszystkich bramach) prakāśaḥ (wyrazistość) jñānam (wiedza) upajāyate (powstaje),
tadā (wtedy) sattva (sattwa) vivṛddham iti uta (zaiste wzrosła) vidyāt (oby wiedział).
 

tłumaczenie polskie


Kiedy w tym ciele we wszystkich bramach jasność i wiedza powstaje,
wiedz wówczas, że sattwa zaiste jest rozwinięta.
 

analiza gramatyczna

sarva-dvāreṣu sarva-dvāra 2i.3 n. ; sarveṣu [indriyāṇāṃ] dvāreṣv iti we wszystkich bramach [zmysłów] (od: sarva – wszystko; dvṛ – przeszkadzać, okrywać, dvāra – brama, wejście, droga);
dehe deha 7i.1 m. w ciele (od: dih – namaszczać, kleić, deha – forma, kształt, ciało);
asmin idam sn. 7i.1 m. w tym;
prakāśaḥ prakāśa 1i.1 m. jasność, wyrazistość (od: pra-kaś – być widocznym, jaśnieć, n. prakāśa – uwidocznione, jasne);
upajāyate upa-jan (rodzić się, powstawać) Praes. Ā 1c.1 powstaje;
jñānam jñāna 1i.1 n. wiedza, mądrość, inteligencja (od: jñā – wiedzieć, rozumieć);
yadā av. kiedy (korelatyw do: tadā – wtedy, wówczas);
tadā av. wtedy, wówczas;
vidyāt vid (wiedzieć) Pot. P 1c.1 niechaj zna;
vivṛddham vi-vṛddha (vṛdh – wzrastać) PP 1i.1 m. wzrosły, w pełni rozwinięty, potężny, wielki;
sattvam sattva (as – być, PPr sant – będący, istnienie) abst. 1i.1 n. jestestwo, esencja, mądrość, duch, jedna z trzech gun;
iti av. tak (zaznacza koniec wypowiedzi);
uta av. i, także, nawet, lub (znaczenie emfatyczne, szczególnie na końcu zdania);

 

warianty tekstu


prakāśa → prakāśam / prakāśe (wyrazista [wiedza] / w wyrazistości);
vidyād vidyā / viṃdyād (wiedza / oby znalazł);
sattvam ity uta → sattvam ātmanaḥ / satyam ity uta (własna sattwa / nawet prawda);
 
 Śāṃkara


yadā yo guṇa udbhūto bhavati, tadā tasya kiṃ liṅgaṃ ? ity ucyate—
sarva-dvāreṣu, ātmana upalabdhi-dvārāṇi śrotrādīni sarvāṇi karaṇāni, teṣu sarva-dvāreṣu antaḥ-karaṇasya buddher vṛttiḥ prakāśo dehe’smin upajāyate | tad eva jñānam | yadaivaṃ prakāśo jñānākhya upajāyate, tadā jñāna-prakāśena liṅgena vidyād vivṛddham udbhūtaṃ sattvam ity utāpi
 

Rāmānuja


tac ca kāryopalabhyaivāvagacched ity āha
sarveṣu cakṣurādiṣu jñānadvāreṣu yadā vastuyāthātmyaprakāśe jñānam upajāyate, tadā tasmin dehe sattvaṃ pravṛddham iti vidyāt
 

Śrīdhara


idānīṃ sattvādīnāṃ vivṛddhānāṃ liṅgāny āha sarva-dvāreṣv iti tribhiḥ | asminn ātmano bhogāyatane dehe sarveṣv api dvāreṣu śrotrādiṣu yadā śabdādi-jñānātmakaḥ prakāśa upajāyate utpadyate tadānena prakāśaliṅgena sattvaṃ vivṛddhaṃ vidyāj jānīyāt | uta śabdāt sukhādi-liṅgenāpi jānīyād ity uktam
 

Madhusūdana


idānīm udbhūtānāṃ teṣāṃ liṅgāny āha tribhiḥ sarva-dvāreṣv iti | asminn ātmano bhogāyatane dehe sarveṣv api dvāreṣūpalabdhi-sādhaneṣu śrotrādi-karaṇeṣu yadā prakāśo buddhi-pariṇāma-viśeṣo viṣayākāraḥ sva-viṣayāvaraṇa-virodhī dīpavat, tad eva jñānaṃ śabdādi-viṣaya upajāyate tadānena śabdādi-viṣaya-jñānākhya-prakāśena liṅgena prakāśātmakaṃ sattvaṃ vivṛddham udbhūtam iti vidyāj jānīyāt | utāpi sukhādi-liṅgenāpi jānīyād ity arthaḥ
 

Viśvanātha


vardhamāno guṇa eva svāpekṣayā kṣīṇāv itarau guṇāv abhivaatīty uktam | atas teṣāṃ vṛddhi-liṅgāny āha sarveti tribhiḥ | sarva-dvāreṣu śrotrādiṣu yadā prakāśaḥ syāt | kīdṛśaḥ | jñānaṃ vaidika-śabdādi-yathārtha-jñānātmakaṃ tadā tādṛśa-jñāna-liṅgenaiva sattvaṃ vivṛddham iti jānīyāt | ut-śabdād ātmottha-sukhāṭtmakaḥ prakāśaś ca yadeti
 

Baladeva


utkṛṣṭānāṃ sattvādīnāṃ liṅgāny āha sarveti tribhiḥ | yadā sarveṣu jñāna-dvāreṣu śrotrādiṣu śabdādi-yāthātmya-prakāśa-rūpṃ jñānam upajāyate | tadā tādṛśa-jñāna-liṅgenāsmin dehe sattvaṃ vivṛddhaṃ vidyāt | utety apy arthe | sukha-liṅgenāpi tad vidyād ity arthaḥ
 
 Michalski


Kiedy we wszystkich drzwiach tego ciała zjawią się światło, zjawia się wiedza, wtedy sattwam zostało umocnione, – należy to wiedzieć.
 

Olszewski


Kiedy światło nauki przenika do tego ciała wszystkiemi drzwiami, wtedy prawda jest w swej dojrzałości.
 

Dynowska


Gdy światło mądrości promieniuje od wewnątrz przez wszystkie zmysłów wyloty, można być pewnym iż Harmonia wzrasta w człowieku.
 

Sachse


Jeśli blaskiem wiedzy promienieją wszystkie bramy
dające dostęp do ciała,
wówczas wiadomo, że przeważa w nim sattwa.
 

Kudelska


Gdy mądrość promieniuje w człowieku przez wszystkie bramy ciała,
To powiadają, że dzięki mądrości szlachetność wzrasta.
 

Rucińska


Gdy w ciele tym w bramach wszystkich rodzi się światło poznania,
Zaprawdę, jest to oznaką, ze sattwa wzrosła w potęgę.
 

Szuwalska


Kiedy wiedza rozświetli wszystkie bramy ciała,
Wtedy wzrastają wpływy żywiołu harmonii.
 
 

Both comments and pings are currently closed.